Åsa Lindestams blogg

söndag 31 augusti 2014

Fler platser och högre kvalitet i högskolan

Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildad arbetskraft ökar, får allt färre möjlighet att studera. I dag misslyckas vart femte rekryteringsförsök på grund av att företagen inte kan hitta rätt kompetens. Det visar att det finns allvarliga rekryteringsproblem på arbetsmarknaden, som bara kan lösas med mer utbildning.

Att investera i människors kunskaper är en investering för framtiden. Sverige är en liten ekonomi i Europas norra utkant. I den globala ekonomin kommer vi aldrig att vara störst eller billigast. Vårt välstånd bygger istället på hög grad av innovation och en välutbildad arbetskraft.

Unga har förstått att framtidens arbetsmarknad kommer kräva mer kunskap och kompetens. Söktrycket till högskolan ökar och fler än någonsin vill läsa en högre utbildning. Trots det har regeringen valt att kraftigt skära ned på antalet högskoleplatser och istället prioriterat omfattande skattesänkningar. Sedan 2010 har antalet högskoleplatser minskat med över 20 000 platser.

Vi vill ge fler unga möjlighet att studera. Därför investerar vi i 28 500 nya utbildningsplatser på universitet, högskola och yrkeshögskola. En del av dessa platser ska riktas mot bristyrken, t ex ingenjörer, barnmorskor och förskollärare. För Högskolan i Gävle innebär denna framtidsreform 460 nya platser under den kommande mandatperioden.  

Vi vill också stärka kvaliteten i den högre utbildningen. Heltidsstudier ska kräva att studenterna studerar just på heltid. Så är det inte idag. Det finns en tydlig koppling mellan mängden lärarledd undervisning som studenterna får och den tid studenterna själva lägger på sina studier. Idag har en fjärdedel av studenterna färre än sex timmars undervisningstid i veckan. Under den kommande mandatperioden kommer vi därför att investera en kvalitetsmiljard i ökad undervisningstid i samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar samt i lärarutbildningen. Vi vill också ta steg mot treterminssystem och ge bättre arbetslivsanknytning i alla program.

 Socialdemokraterna har höga ambitioner för Sverige. Vårt mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Då krävs att våra unga faktiskt kan skaffa sig den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. För oss är prioriteringen klar: vi väljer investeringar i kunskap och jobb framför att låna till fler skattesänkningar. Det är det valet den 14 september handlar om.

 

 

 

söndag 17 augusti 2014

Groong is writing about Turkey and the Presidential election

Presidential candidates in Turkey able to campaign freely, but playing
field not level, say international observers

15:04 11/08/2014 >> POLITICSThree candidates, representing different political positions, were
generally able to campaign freely, and freedoms of assembly and
association were respected in the 10 August presidential election in
Turkey, international election observers said in a statement issued
today. However, the Prime Minister's use of his official position,
along with biased media coverage, gave him a distinct advantage over
the other candidates, the OSCE Parliamentary Assembly reported.

"This first direct presidential election demonstrated that there is a
vibrant political life in Turkey, and the preliminary results show the
potential for a healthy balance in political forces," said Vilija
Aleknaite Abramikiene, Special Co-ordinator who led the short-term
OSCE observer mission. "However, the challenges we have noted,
particularly the imbalanced media coverage, must be overcome to fully
live up to the democratic aspirations of the people."

The Supreme Board of Elections (SBE) and the election administration
functioned in a professional manner, and there was overall confidence
in the quality of the voter register, the preliminary statement notes.
However, the absence of a right to appeal election administration
decisions limits the ability to seek effective judicial remedy in case
of election disputes.

"The presence of political party representatives in polling stations
across the country yesterday is an important oversight mechanism,"
said Åsa Lindestam, Head of the OSCE PA Delegation. "I hope that
citizens and NGOs will also be given the right to observe in the
future, bringing Turkey's dynamic civil society fully into the
election process."

International observers noted that media coverage of the campaign
reflected a bias in favour of the Prime Minister, with major
television stations providing extensive coverage of his campaign and
only limited coverage of other contestants. The imbalance in media
coverage was compounded by the predominance of paid political
advertising for him and by the absence of a clear definition of the
impartiality requirement for broadcasters.

"The direct election of the president marks only the beginning of a
new phase of Turkey's democratic development," said Meritxell Mateu
Pi, Head of the PACE Delegation. "We will continue to work with Turkey
and support its efforts in fulfilling the Council of Europe's
standards."

The largely active and peaceful campaign was undermined by the misuse
of state resources, the staging of campaign activities during official
state events and, in some cases, attacks on the campaign of one of the
candidates. The introduction of campaigning in minority languages was
a positive change to the legal framework, although recent election
administration regulations still require that the main language of
campaign coverage and advertising be Turkish. The decision by the SBE
to apply an earlier law than the 2012 Law on Presidential Elections,
thus resulting in a ten-day campaign period, meant that campaigning
was underway for almost three weeks before key campaign regulations
took effect.

"Despite guarantees in the law, this decision of the SBE contributed
to the lack of a level playing field," said Ambassador Geert-Hinrich
Ahrens, Head of the OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission.
"The delay in applying these provisions and the misuse of state
administrative resources benefited the governing party's candidate."

While the legal framework was found to be generally conducive to the
holding of democratic elections, a lack of clarity and accountability
resulted in inconsistencies in its implementation. In particular,
discrepancies remain between the 2012 law and earlier laws regulating
elections in general. The recent introduction of campaign finance
regulations was a step forward, although these regulations do not
extend to private and party sources of funding or provide for adequate
oversight of campaign financing or sanctions in the event of
violations.

In a positive step, the introduction of out-of-country voting gave
nearly three million citizens abroad the chance to vote. However,
active conscripts, cadets and prisoners who have been convicted of
intentional crimes were not permitted to vote.

In the limited number of polling stations visited by the international
observers, election day was generally organized in a professional and
efficient manner, and polling station committees were well prepared
and followed voting procedures overall.

The final report is expected be presented in six to eight weeks.

Source: Panorama.am

Detta är en armenisk tidning som har publicerat det här idag

torsdag 14 augusti 2014

Kustbevakningens framtidJag är orolig. Resurserna försvinner överallt. Skattetrycket har minskat och i min värld måste det få konsekvenser. Jag ser KBVs minskade budget med 1/5 som ett stort hot mot vår del av kusten runt Gävleborg. Den är inte den enda neddragning av budget jag ser, men jag väljer att fokusera på den här.

2011 hade Söderhamns kommun ett råtalloljeutsläpp på 300 000 liter råtallolja. En katastrof för en kommun med 500 öar och en lång kuststräcka med många vikar och massor av fritidsbebyggelse. Larmet gick, KBV anlände och tog upp en stor del av utsläppet. Men det fanns mycket mer kvar ändå.

Om inte KBV lyckats ta upp den del de gjorde hade stränderna infekterats med 7 gånger mer av det som rann ut. Vi hade tur att de dök upp så fort annars hade skadan varit ännu värre.

Idag jobbar fortfarande en del med att rensa bort råtalloljan, främst på sjöbotten där olja nu rullat ihop sig i små bollar från tennisbollsstorlek till stora fotbollar. Men de låter sig inte tas upp så lätt.

Överallt ser vi nya bryggor vilket är ett plus för den drabbade befolkningen som inte kunde utnyttja vatten och stugor det närmaste året när olyckan hände. Stenar har skrubbas av en stor mängd anställda enbart för detta. Jobbet har tagit lång tid - men utan KBV hade det varit ännu värre.

Kommunen har stått för utbetalning och alla utgifter har sen ersatts av bolaget som "ställde till det". Vi har lärt oss mycket, men en stor kunskap är att inställelsetid är mycket avgörande.

I och med en neddragning och nedläggning av bl a Hudiksvalls KBV får vi betydligt längre inställelsetid. Det blir tomt mellan Gävle och Härnösand, en sträcka på 35 mil. Det är oacceptabelt!

Sen handlar det inte bara om miljön för KBV, de har kärnkraftsberedskap, de jobbar med olyckor och bränder, för folk i sjönöd med oljeolyckor, sjuktransporter, skydd av natur, fiskekontroller, delar av sjöpolisens arbetsuppgifter, delar av Försvarsmakten och Sjöfartsverkets arbetsuppgifter, de bevakar hastighetsöverträdelser, gränsskydd på Gotland, de har lokal närvaro, de gör tullkontroll till sjöss, de har jaktkontroll till sjöss och trafiknykterhetsövervakning och gränskontroll med mera. Så de har ett stort ansvar och måste finnas till hands för det akuta som uppstår.

De är viktiga när vi i skärgården inte har någon annan att vända oss till vid behov

 

onsdag 6 augusti 2014

Syrien och i synnerhet kurder...

Blev inbjuden till debatt om kurdernas situation häromdagen. Jag måste konstatera att situationen är ytterst oroande och att terrororganisationen IS (ISIS) nu kontrollerar stora områden, inklusive landets näst största stad Mosul.

Men hur kan vi från riksdagspartierna i Sverige ha en debatt om situationen i ett annat land när salen åhörare och utfrågare består av kurder? Jag förstod att de kunde mer om situationen i landet än vad jag någonsin skulle kunna veta, så jag insåg snabbt att det var inte där de behövde svaren. Men den moderate debattören hade läst på och ville glänsa, uttalade fel på geografin och blev rättad, försökte förklara vad som skulle ändras inuti landet av dem själva osv. Inte så lätt och inte så bra heller vad jag förstod av upprördheten i salen.

De ville veta vilket diplomatiskt stöd vi kunde ge från Sverige, vår syn på "fria demokratiska val" och på fredssamtal där alla inte är inbjudna.

Idag har tusentals människor flytt bara till de kurdiska delarna av Irak. Den irakiska regeringen och Kurdistans regionala regering är i akut behov av humanitärt stöd för att kunna hantera situationen. Vi socialdemokrater fördömer IS kriminella agerande och fundamentalistiska våld.

IS kontroll och förtryck av shiamuslimer och de kristna minoriteterna är mycket omfattande och synnerligen brutal. Ett exempel på detta är när IS den 18 juli tillkännagav att den kristna minoriteten hade att välja mellan att konvertera, betala en särskild skatt eller avrättas.

FN och EU måste nu aktivt bistå den irakiska regeringen och Kurdistans regionala regering i det humanitära arbetet med att återta kontrollen över de områden IS kontrollerar.

måndag 7 juli 2014

Att delta i demonstrationer för mänskliga rättigheter

Vi 4 på länsbänken, socialdemokrater från Gävleborg i riksdagen, har tillsammans skrivit ett inlägg i debatten när det var dags för Hudiksvall att för första gången ordna ett Pridetåg i kommunen. Vårt inlägg var tänkt att vara i Hudiksvalls Tidning, HT, men det togs inte in så Elin la det på sin blogg och nu gör jag lika:

Happy Pride!
Vi är så glada för att Hudiksvall hade sin egen Pride i helgen! För oss socialdemokrater är det självklart att i alla lägen stå upp för att vi alla är unika men människovärdet alltid lika.

Att fler och fler sluter upp i Pridefiranden är ett positivt tecken, eftersom det tyvärr fortfarande behövs. Mörka krafter som har svårt för att kärlek kan finnas mellan människor av samma kön eller som har svårt för att inte kunna definiera ett kön så tydligt. Så länge den typen av åsikter lever kvar behövs människor som visar sitt ställningstagande för alla människors lika värde.

Vi tar tillfället i akt för att lyfta några av de saker vi ser ett behov av. Det finns tyvärr mycket kvar att göra.
- Stimulera en ökad forskning kring HBT-personers hälsa och utveckla sjukvårdspersonalens kompetens i HBT-frågor
- Att öppna upp för en översyn av lagstiftningen gällande vårdnadshavare. Med de nya familjetyper som växer fram så kan den existerande formen av lagstiftning där det enbart kan finnas två vårdnadshavare vara problematisk
- Att samma regler ska gälla för alla föräldrar, därför bör en könsneutral föräldraskapspresumtion motsvarande den nuvarande faderskapspresumtionen införas
- Att transpersoner ska omfattas av samhällets skydd i lag på samma sätt som homosexuella och bisexuella, därför bör lagen om hets mot folkgrupp kompletteras till att omfatta även könsidentitet
- Vi vill att regeringen återigen ska ge ett tydligt uppdrag till de rättsvårdande myndigheterna att prioritera arbetet med hatbrott. Det handlar om utbildning av personalen, bättre bemötande av brottsoffer och att stärka det förebyggande arbetet.

Happy Pride!

Raimo Pärssinen, Åsa Lindestam, Per Svedberg, Elin Lundgren
Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Gävleborg

tisdag 27 maj 2014

Ukraina, Poltava och valet

Just hemkommen, jättetrött efter ett mycket lyckat val nås jag av nyheten om att kaos blossar upp igen i Ukraina.
Jag hade ett mönsterval i "min" stad Poltava. Om jag skulle peka på ett skolexempel, filma och visa för någon så skulle det vara detta val: Välorganiserat, transparent och tålmodigt! Det kändes att människor visste hur ett val går till, de kollade leg, skrev upp namn i vallängder och väljare dök in i valbåsen och kom ut igen med ett kryss nånstans på det långa lakan som bestod av 22 kandidater.
En genomskinlig tunna blev fullproppad med deras röster.Volodymyr röstar

Röstsedlar i valurnanOch räkningen gick undan, alla jobbade med sina uppgifter inför de övervakare som fanns i lokalen. Vi var alla inlåste under räkningen med polisskydd utanför. Allt gick så lätt!Poltava som stad är vacker. Gröna ytor finns överallt, parker och statyer verkar finnas i uppsjö. Jag hann en sväng kvällen innan till armemuseum som speglade kriget där Karl XII förlorade.

Under korset och den upphöjnad som fanns är gravarna för de svenskar som förlorade sina liv under detta krig. Att stå på plats och begrunda detta känns som att nån borde dra lärdom av allt dödande och därför borde krig inte uppstå igen. Och så vet vi att det hände igen och igen och även just nu.
 
 Gänget som jobbade:
Volodymyr som tolk, jag och danska Ane som övervakare och Alexander som chaufför.

tisdag 22 april 2014

Stefan Löfvens 4 punkter om det svenska försvaret

Eftersom jag fått många frågor om hur vi tänker om försvaret och hur våra satsningar ska se ut så väljer jag att kopiera in den text som Stefan Löfven använde på presskonferens häromdagen. 

Stefan Löfven svarar om vår satsning på försvaret:

Fyra punkter om försvaret

Låt mig också säga några ord om dagens nya utspel om försvaret. Mot bakgrund av den svåra situation som råder i Europa med en öppen konflikt i Ukraina måste diskussionen om det svenska försvaret ske ansvarsfullt.

Regeringens hantering av försvaret sett över åtta år har varit anmärkningsvärd. Nu är dags att göra ett bokslut och bringa ordning.
 
Alliansen lovade mycket i valmanifesten 2006 och 2010. Låt mig ta två exempel:

Alliansens valmanifest 2006
”Målet bör vara att Sverige skall ha 2000 kvinnor och män i utlandstjänst. Det kräver reell kapacitet samt en försvarsbudget som rymmer både nationella och internationella uppgifter.”.
 
Idag är färre än 400 insatta internationellt.
 
Alliansens valmanifest 2010
”Ett nytt närområdesperspektiv har tillförts försvarspolitiken. En insatsorganisation med stående och kontrakterade förband skapas för insatser i landet, i närområdet och internationellt. Den nya insatsorganisationen om cirka 50 000 personer ska vara på plats under 2014.”
 
Nu ser vi verkligheten – nya insatsorganisationen kommer i bästa fall kunna vara på plats 2023.

Jag har sett en mycket ogenomtänkt reform kring avskaffandet av värnplikten som skapat problem med personalförsörjningen. Om jag hade varit statsminister hade inte en så dåligt förberedd förändring kommit till riksdagen. Den antogs dessutom med ett fåtal rösters övervikt. Det är inte en ansvarsfull hantering av Sveriges försvar.

Regeringen har därtill gjort ekonomiska glädjekalkyler som inte matchat de mål som ställts upp. Det har också Riksrevisionen uppmärksammat i sin granskning. Låt mig åter citera. 

”Riksrevisionens samlade bedömning är att Försvarsmakten, vare sig idag eller på några års sikt, kan leva upp till riksdagens och regeringens samlade krav på insatsverksamheten”
 
Regeringen har även inom försvarspolitiken prioriterat skattesänkningar. Anders Borg aviserade en årlig rambesparing på 4 miljarder i Almedalen 2007 för att finansiera skattesänkningar. Sedan dess har politiken präglats av tvära kast och dålig styrning - idag har vi sett ännu ett exempel.

Dessutom antog de en felaktig säkerhetspolitisk strategi från start 2006. Deras ansats med ett försvar ”utifrån och in” det vill säga att försvaret av Sverige skulle börja i Afghanistan var fel. Försvaret av vårt land måste självfallet börja i Sverige. 

Statsministern har uppenbarligen styrt försvaret utifrån sin egen devis att det är ett särintresse. 

Ryckigheten är häpnadsväckande. Finansministern stod för bara några veckor sedan och aviserade 101 miljoner i ytterligare besparing. Jag tror inte att någon riktigt vet om denna besparing fortfarande gäller. Vi kommer hur som helst inte acceptera den.

Jag måste också kommentera att den finansiering som idag presenteras i delar bygger på att svenskar felparkerar – så kan inte det svenska försvaret finansieras.

   Jag vill att alla de förslag som statsministern fört fram idag analyseras. Därför behöver dessa förslag analyseras inom ramen för den försvarsberedning som nu arbetar.

JAG har hela tiden värnat en bred överenskommelse – endast så får försvaret arbetsro.

   Låt mig också konstatera att dagens utspel vittnar om att det svenska försvaret har problem. Det är därför inte seriöst att enbart diskutera ökade ekonomiska ramar och nytt materiel. 

Regeringens styrning har varit otillräcklig – det måste bli ordning och reda i försvarspolitiken. Det är också tydligt att personalförsörjningen är ett av huvudproblemen. Därför blev jag orolig när statsministern inte berörde detta med ett ord i sin artikel och det finns heller inga medel avsatta för att komma till rätta med problemen. Endast ännu en i raden av utredningar för att lappa och laga en i grunden dålig reform.
 
   Avslutningsvis. Regeringen presenterade i sin vårproposition inte några förslag på kort sikt för att förstärka försvaret. 

Vi kommer i vår budgetmotion att presentera 400 miljoner i ökade anslag till materiel (200) och förband (200). Dessa medel tas från anslaget internationella insatser för 2014. Vi säger som sagt också nej till regeringens administrativa besparing på 101 miljoner.
 
Stefan Löfven
Partiledare 
Socialdemokraterna