Åsa Lindestams blogg: Moderaternas försvarspolitik är oseriös och oansvarig

torsdag 13 december 2007

Moderaternas försvarspolitik är oseriös och oansvarig

Idag vid frågestunden i riksdagen ställde socialdemokraterna försvarsminister Sten Tolgfors mot väggen angående de skiftande beskeden om besparingarna på försvaret.

- Den borgerliga regeringens politik är oseriös och oansvarig. Efter bara några månader står vi återigen med oklara besked. Hur mycket ska sparas och till när?, frågar Åsa Lindestam, ledamot i försvarsutskottet. Jag har sagt ifrån tidigare i SvD och flera med mig

De besparingar som den förre försvarsministern Mikael Odenberg avgick på grund av, ska nu drygt två månader senare, skjutas på framtiden.

- Det är fortfarande oklart om finansministern verkligen står bakom kursändringen, säger Åsa Lindestam.

Regeringens politik får konsekvenser.

- Regeringens ryckiga politik får långtgående konsekvenser, både för Försvarsmakten och kompetensen inom försvarsindustrin i Sverige. Det går inte att seriöst driva högteknologiska företag på dagsnoteringar, säger Peter Jeppsson, ledamot i försvarsutskottet.

En genomförandegrupp tillsätts nu av regeringen som ska se över hur mycket som ska sparas och hur snabbt.

- Återigen gör regeringen samma misstag. De börjar leta pengar innan försvarsberedningen fått möjlighet att analysera vilka kompetenser som Sverige behöver, avslutar Peter Jeppsson.

Inga kommentarer: