Åsa Lindestams blogg: Stöttan, kvinnojour i Söderhamn

söndag 3 februari 2008

Stöttan, kvinnojour i Söderhamn

Under fredagen besökte jag ordförande för Stöttan, Anette Svedin, och hon tog emot mig på sin arbetsplats, Enriset, ett äldreboende i kommunen. Orsaken till att jag inte kunde besöka deras lägenhet var att det fanns kvinnor som bodde där just nu, och Stöttan har inget kontor som ligger separat, utan det finns i anslutning till deras jourlägenhet. De är emellertid på gång att se till att de både ska få ett separat kontor och en anställd, vilket de för närvarande inte har. De är, enligt Anette, ensamma i Hälsingland om att inte ha en anställd. Under många år har de skött denna svåra och tunga syssla på sin fritid, den styrelse på 6-7 personer som de idag är, tillsammans med de personer, ca 100 st som ställer upp och stöttar verksamheten.
Anette anser att det är det förebyggande arbetet i skolan som är helt avgörande för att vi i framtiden ska ta avstånd från våld och för att det ska kunna minska. "Man måste prata om det här med barnen i skolan" säger hon. Vi pratar också om männens roll och hur det kan hjälpa att olika manliga nätverk och organisationer visar sin avsky för dessa händelser som kan ödelägga familjer, men även kvinnors och barns liv för all framtid.
Jag berättar om mitt engagemang i utredningen "Vårdnad, boende och umgänge" och Anette stämmer in i kritiken mot jurister i form av domare och övriga där de inte har förståelse för kvinnor och barn, utan ser bara den trevlige, talföre mannen som ger sken av att inte vilja någon ont, även om det finns både bilder och vittnesmål om annat. "Hellre fria än fälla" kan ställa till med ännu värre saker för familjer.

Inga kommentarer: