Åsa Lindestams blogg: Pensionärsfrågan igen..

onsdag 17 december 2008

Pensionärsfrågan igen..

L. B. Jonsson från Edsbyn menar att vi socialdemokrater har samma tanke som alliansen i pensionärsfrågan. Inget kan vara mer fel.
Exempelvis skryter Kristdemokraterna om att regeringen nu skulle göra den största satsningen på pensionärer med lägst inkomst sedan det nya pensionssystemet kom på plats. Försiktigt uttryckt kan man väl säga att det är en sanning med modifikation.
Oavsett hur jag räknar kvarstår faktum och där har du rätt: är du pensionär betalar du en högre skatt än om du jobbar. Detta system tycker jag fel och orättvist. Enligt en opinionsundersökning som PRO låtit göra visade att 96 procent av de tillfrågade ansåg att pensionärer ska betala samma eller t.o.m. lägre skatt än yrkesverksamma med samma inkomst.
Vi socialdemokrater säger nej till regeringens orättvisa skattepolitik som bara ökar klyftorna mellan pensionärer och dem som jobbar. Vi vill istället ha en solidarisk välfärdspolitik mellan generationer, där alla är med och betalar och får ut efter behov.

Inga kommentarer: