Åsa Lindestams blogg: Rädda hemvärnet, Tornberg

söndag 1 juni 2008

Rädda hemvärnet, Tornberg


Vi har fått många reaktioner på vår artikel om hemvärnet, här i tidningen och på andra sätt. Det förvånar oss inte. Som vi skrev, har hemvärnet en stark förankring hos det svenska folket. Hemvärnets insatser i det civila samhället är ovärderliga. Därför ska vi politiker se till att hemvärnet finns kvar och får möjlighet att utvecklas.
Jouni Rajala vill att nuvarande 60 bataljoner bevaras och att hemvärnet får en direktutbildning. Vi ställer oss bakom dessa förslag. Vi delar även hans uppfattning om att man måste se långsiktigt på vårt frivilligförsvar. Det får inte vara en utgiftspost i budgeten som anpassas efter tillfällig pengabrist.
Rajala menar också att det inte finns anledning att skjuta på regeringen, utan att bollen ligger hos riksdagsledamöterna. De ska agera över partigränserna för att rädda hemvärnet.
Vi fortsätter att kritisera den borgerliga regeringen. Det är regeringen som har gett ÖB de ekonomiska förutsättningarna för försvarets verksamhet. Den förre moderate försvarsministern Mikael Odenberg avgick i höstas just på grund av att anslaget var för snålt.
Vi anser att försvaret är en så viktig fråga, att det förtjänar breda politiska överenskommelser. Därför är centerpartisterna Stefan Tornbergs och Staffan Danielssons lovtal till hemvärnet inget annat än hyckleri.
Det var ju centern som avbröt det tidigare samarbetet med socialdemokraterna i försvarsfrågor. Centern anslöt sig till de övriga borgerliga partierna och står bakom den budget som ÖB nu försöker att hantera.
Tornberg och Danielsson kan, om de vill, rädda hemvärnet. De har ju i majoriteten i Sveriges riksdag idag. Gör som Svante Lejon föreslår, visa att det är riksdagen som styr landets försvar!
Vi gör allt som står i vår makt för att hemvärnet ska vara kvar.
Karin Åström, riksdagsledamot (s)
Åsa Lindestam, ledamot (s) i Försvarsutskottet

Inga kommentarer: