Åsa Lindestams blogg: Besök på Kockums

måndag 22 juni 2009

Besök på Kockums


Efter Försvarsutskottets Socialdemokraters besök på Kockums igår måste jag reflektera över det här med arbete: Ett av u-båtsprojekten, Collins, har åstadkommit 2 500 000 mantimmar i Sverige. Alltså: När de byggde u-båten här i Sverige fick några jobb och det var totalt i så många timmar. Vilket betydde att de kunde bo kvar i Sverige, deras familj kunde förmodligen ockås få jobb inom annan näring där de som jobbade på varvet gick för att köpa mat, träffa läkare eller låta nån ta hand om deras barn. Och betala skatt i vårt land så de själva och andra kunde bidra med att göra Sverige till ett gott land att leva i.

Motsatser är att köpa från hyllan där något annat land får lyckan att producera. Kustbevakningen köpte sina senaste fartyg från Rumänien. Hyllan kan stå i vilket land som helst, och ofta är det en lagercentral som köper in från många andra länder i sin tur.

Men trots detta: Att själva producera ger ett mervärde långt över vad regeringen räknat på: Skatten, kunnandet, möjligheter för människor att bo där de önskar och där det finns jobb, tryggheten för familjer att ha en inkomst (eller två), möjligheten att bo i en del av landet där de tillsammans med sina familjer önskar få bo och se barnen växa upp.

Det är svårt att förstå ibland vad regeringen sysslar med när de ständigt säger "Köpa från hyllan". Vore intressant att se nån uträkning av detta nån gång.

Inga kommentarer: