Åsa Lindestams blogg: Civilt och militärt igen!

torsdag 2 juli 2009

Civilt och militärt igen!


Så har jag då hållt mitt tal! Jag fick möjlighet att prata direkt efter den stora rapporten så många lyssnade. Jag poängterade Jan Eliassons arbete i FN med Sudan där han lyckades nå kompromisser som var bra för kvinnor och sen lyfte jag speciellt FNs resolution 1325 och vikten av att kvinnor finns med både före, under och efter konflikter. Det kändes bra och också som att många lyssnade.

I mitt förslag deltog även herr Franken från Nederländerna som la till att vi skulle införa personer till "svarta listan" om de misstänks vara terrorister. Alternativet har varit att ha hela länder på listan, vilket straffar den vanliga befolkningen mycket hårt medans maktens herrar kommer undan.

Efter mitt inlägg röstade vi om förslaget, där alla utom en man (från Italien) var för mitt förslag och en kvinna från Cypern avstod. Så det antogs som OSSEs eget förslag!

Herr Franken var mycket nöjd med arrangemanget och vill ha ytterligare samarbete i framtiden på gemensamma teman. Det kan bli bra!

Inga kommentarer: