Åsa Lindestams blogg: Replik till Cecilia Widegren och Margareta B Kjellin

tisdag 8 februari 2011

Replik till Cecilia Widegren och Margareta B Kjellin


(Svar på debattinlägg från dessa båda damer)


Den nordiska styrka som sattes ihop i EUs regi där Sverige tog ett stort ansvar för ledningen var befogad. Kraft togs till att få vårt försvar genomlyst och vi kunde även se att allt inte var på plats den gången. Vi fick informationen att det skulle kosta 1,5 miljarder. Sluträkningen idag vet vi ligger på 4,5 miljarder och allt är ändå inte inräknat.

Men att göra om detta nu 2011 och ta ledningen igen för styrkan som står beredd att åka med 600 mils omkrets från Bryssel på 10 dagars varsel är att slösa. Dessa soldater kommer inte att användas nu heller. De kostar pengar men används inte. Detta är ett slöseri därför att det finns andra hål i Sverige att stoppa pengar i.

Att dessutom göra en reform av försvaret med yrkessoldater som med kort varsel (10 dagar) ska stå beredd att starta krig är inte rätt väg att gå. I dessa styrkor finns även stridsvagnar och deras besättning. Hur ser hotet ut mot Sverige när vi ska sätta in stridsvagnar? Varför betala dyra pengar för dessa soldater?

Hoten mot Sverige idag är större än de som Försvarsmakten tidigare hanterat. Vi har idag till exempel miljöhoten som överskuggar allt, men har också terrorhot och IT-hot där vi idag inte har vare sig någon ansvarig minister eller ansvarigt departement när vi blir angripna.

Jämför sabotaget mot fiberkabel som orsakade stora problem vid Sunderbyns sjukhus utanför Luleå då tiotusentals abonnenter drabbades i slutet av januari i år. I december 2010 angreps elva värmecentraler i Motala med följdverkningar som gjorde att 700 hyresgäster, ett äldreboende och ett köpcenter blev av med värmen och folk fick frysa. 2007 drabbades Estland av en samlad attack från utländska datorer och den riktade sig mot centrala samhällsorgan i landet.

Och nu så ska vi satsa pengar på stridsvagnar som är stridsberedda på 10 dagar och på en arme som står beredd i Europa men aldrig får några uppdrag därför att konstruktionen är fel. Under socialdemokratiskt styre togs beslut i bred samverkan för att uppnå bästa resultat. Idag bestämmer en minister alldeles själv. Försvarsberedningen som Widegren/Kjellin hänvisar till existerar inte längre.

Inga kommentarer: