Åsa Lindestams blogg: Håller de inte ihop?

tisdag 19 juni 2012

Håller de inte ihop?

Läser med förvåning om hur regeringen behandlar Försvarsmaktsfrågorna. En grupp av tre ska lägga förslag, där de tre alla är (M) och dessutom är bara en av de tre från Försvarsdepartemeten, och alldeles nyanställd.
Det här gillar inte (C) som vill ha mer pengar till försvaret, (FP) som vill ha mer pengar till industriprojekt kallat JAS Gripen och Staffan Danielsson som nu känner sig provocerad av detta. Och gruppen på tre, Genomförandegruppen II, verkar vilja dra ner på Försvarspengarna.

Hur ska detta sluta? Och nu ska en försvarsberedning tillsättas, om jag förstod Försvarsminister Karin Enström rätt. Undrar vad den ska göra för att inte göra Genomförandegrupp II:s jobb?

Vi i (S) tror på långsiktighet och stabilitet. Därför gjorde vi upp med regeringen i flera viktiga frågor. Det gällde NBG15, soldatanställningar, sammanslagning av FMV och FMLOG osv (Som för övrigt ska diskuteras i kammaren idag, efter 15.00 troligtvis)

Det finns en del att fundera över, men vad gäller försvaret kan det inte bygga på snabba överenskommelser utan måste vara långsiktigt.

1 kommentar:

Unknown sa...

"Det finns en del att fundera över,men vad gäller Försvaret kan det inte bygga på snabba överenskommelser utan måste vara långsiktigt" slut citat. Jaha????? Det var väl precis så Sossarna, med Persson vid rodret gick till väga, när man brutalt slaktade försvarets återtagningsförmåga i FB 1996, FB2000 samt FB2004? (Obs ironi) Jag hoppas S kan inge lite trovärdighet inför kommande försvarspolitiska diskussioner.