Åsa Lindestams blogg: Svåra tider?

fredag 15 juni 2012

Svåra tider?

Det ser inte lätt ut för den borgerliga regeringen: Nu tillsätter (M) en grupp statssekreterare för att ta fram ny budget för Försvarsmakten, utan att Försvarsmakten är med! Mycket underligt i mina ögon, hur ska en nytillsatt statssekreterare i Försvarsdepartementet tillsammans med Finansdepartementets dito kunna prioritera rätt?

Lärde inte sig regeringen från den kritik som kom från Riksrevisionen när det gäller förra misslyckandet då gruppen hette "Genomförandegruppen". De beslutade att handla in material men inte allt fullständigt, men följd av att en del försvarsmaterial i form av fartyg saknar nödvändiga vapen. Och så gör de om det....?

Vår ordförande i Försvarsutskottet, tillika vår talerperson för Socialdemokraterna i dessa frågor, Peter Hultqvist, uttalar sig i DN idag, vilket är läsvärt.

Tror nog att fortsättning följder....

Inga kommentarer: