Åsa Lindestams blogg: Ibland tar man sig för pannan!

onsdag 9 januari 2013

Ibland tar man sig för pannan!

Det gäller inte bara försvarspolitiken, där jag sparar mig för Folk o Försvar. Nej, utbildningspolitiken i borgarnas våld misshandlas igen. Idag på Aftonbladet debatt skriver Thomas Tobe att lärarna ska få stöd administrativt. Det är ju bra! Men hur är frågan!

Det finns inte ett ord i artikeln om att ta bort någon av de arbetsuppgifter borgarna har pålagt lärarna. Inte minsta uns. De ska fortsätta dokumentera inför samtal, inför betyg, inför elevvårdskonferenser, de ska betygsätta osv. Men de ska få hjälp....hur?

De kanske kan få diktafoner o i fortsättningen ha lärarsekreterare som skriver ut allt. Kommer ihåg när läkare inte gjorde detta, utan deras läkarsekreterare fixade detta. Dessa togs bort och läkare fick själva börja skriva "för det gick fortare".

Men det kanske finns andra lösningar...

Fast det bästa hade nog varit att genomdriva socialdemokratisk politik: Minska klasserna och ge lärarna en rimlig arbetsbörda!

2 kommentarer:

Daniel Eriksson sa...

Hur det blir med lärare vet jag inte. Men det var väll socialdemokraterna som tog bort läkarnas sekreterare?

Det förstår väll alla att det blir billigare att anställa en sekreterare att skriva journaler för 120kr /h än att läkarna gör det för 450kr /h. Dessutom får vi en effektivare vård om läkarna kan spendera all sin tid åt att vårda folk istället för att spendera halva sin tid åt att skriva journaler.

Militären börjar få samma problem. Plutoncheferna ska administrera i PRIO istället för att öva sina plutoner. Inte särskillt effektivt va?

Nicke sa...

Läkarsekreterare finns fortfarande...