Åsa Lindestams blogg: Stefan Löfvens 4 punkter om det svenska försvaret

tisdag 22 april 2014

Stefan Löfvens 4 punkter om det svenska försvaret

Eftersom jag fått många frågor om hur vi tänker om försvaret och hur våra satsningar ska se ut så väljer jag att kopiera in den text som Stefan Löfven använde på presskonferens häromdagen. 

Stefan Löfven svarar om vår satsning på försvaret:

Fyra punkter om försvaret

Låt mig också säga några ord om dagens nya utspel om försvaret. Mot bakgrund av den svåra situation som råder i Europa med en öppen konflikt i Ukraina måste diskussionen om det svenska försvaret ske ansvarsfullt.

Regeringens hantering av försvaret sett över åtta år har varit anmärkningsvärd. Nu är dags att göra ett bokslut och bringa ordning.
 
Alliansen lovade mycket i valmanifesten 2006 och 2010. Låt mig ta två exempel:

Alliansens valmanifest 2006
”Målet bör vara att Sverige skall ha 2000 kvinnor och män i utlandstjänst. Det kräver reell kapacitet samt en försvarsbudget som rymmer både nationella och internationella uppgifter.”.
 
Idag är färre än 400 insatta internationellt.
 
Alliansens valmanifest 2010
”Ett nytt närområdesperspektiv har tillförts försvarspolitiken. En insatsorganisation med stående och kontrakterade förband skapas för insatser i landet, i närområdet och internationellt. Den nya insatsorganisationen om cirka 50 000 personer ska vara på plats under 2014.”
 
Nu ser vi verkligheten – nya insatsorganisationen kommer i bästa fall kunna vara på plats 2023.

Jag har sett en mycket ogenomtänkt reform kring avskaffandet av värnplikten som skapat problem med personalförsörjningen. Om jag hade varit statsminister hade inte en så dåligt förberedd förändring kommit till riksdagen. Den antogs dessutom med ett fåtal rösters övervikt. Det är inte en ansvarsfull hantering av Sveriges försvar.

Regeringen har därtill gjort ekonomiska glädjekalkyler som inte matchat de mål som ställts upp. Det har också Riksrevisionen uppmärksammat i sin granskning. Låt mig åter citera. 

”Riksrevisionens samlade bedömning är att Försvarsmakten, vare sig idag eller på några års sikt, kan leva upp till riksdagens och regeringens samlade krav på insatsverksamheten”
 
Regeringen har även inom försvarspolitiken prioriterat skattesänkningar. Anders Borg aviserade en årlig rambesparing på 4 miljarder i Almedalen 2007 för att finansiera skattesänkningar. Sedan dess har politiken präglats av tvära kast och dålig styrning - idag har vi sett ännu ett exempel.

Dessutom antog de en felaktig säkerhetspolitisk strategi från start 2006. Deras ansats med ett försvar ”utifrån och in” det vill säga att försvaret av Sverige skulle börja i Afghanistan var fel. Försvaret av vårt land måste självfallet börja i Sverige. 

Statsministern har uppenbarligen styrt försvaret utifrån sin egen devis att det är ett särintresse. 

Ryckigheten är häpnadsväckande. Finansministern stod för bara några veckor sedan och aviserade 101 miljoner i ytterligare besparing. Jag tror inte att någon riktigt vet om denna besparing fortfarande gäller. Vi kommer hur som helst inte acceptera den.

Jag måste också kommentera att den finansiering som idag presenteras i delar bygger på att svenskar felparkerar – så kan inte det svenska försvaret finansieras.

   Jag vill att alla de förslag som statsministern fört fram idag analyseras. Därför behöver dessa förslag analyseras inom ramen för den försvarsberedning som nu arbetar.

JAG har hela tiden värnat en bred överenskommelse – endast så får försvaret arbetsro.

   Låt mig också konstatera att dagens utspel vittnar om att det svenska försvaret har problem. Det är därför inte seriöst att enbart diskutera ökade ekonomiska ramar och nytt materiel. 

Regeringens styrning har varit otillräcklig – det måste bli ordning och reda i försvarspolitiken. Det är också tydligt att personalförsörjningen är ett av huvudproblemen. Därför blev jag orolig när statsministern inte berörde detta med ett ord i sin artikel och det finns heller inga medel avsatta för att komma till rätta med problemen. Endast ännu en i raden av utredningar för att lappa och laga en i grunden dålig reform.
 
   Avslutningsvis. Regeringen presenterade i sin vårproposition inte några förslag på kort sikt för att förstärka försvaret. 

Vi kommer i vår budgetmotion att presentera 400 miljoner i ökade anslag till materiel (200) och förband (200). Dessa medel tas från anslaget internationella insatser för 2014. Vi säger som sagt också nej till regeringens administrativa besparing på 101 miljoner.
 
Stefan Löfven
Partiledare 
Socialdemokraterna
 
 
 

 

8 kommentarer:

jan-olov sa...

Jo det är väl bra mycket bättre med 400 msek och ingen besparing 101 msek men det räcker inte.

jag har många ggr ställt frågorna men inga svar från dig Hultqvist eller Löfven

Är det en rimlig ambition att kunna försvara Sverige mot ett begränsat väpnat angrepp 1 vecka på en plats 2023?

ja eller nej.
Är du snäll oss svarar oss på den frågan nu ÅSA.!

Är det rimligt att vi skall lägga lägst BNP andel till försvaret i Norden?

ja eller nej?
Är du snäll och svarar på den frågan nu.

Du har svarat det återkommer vi till i försvarsberedningen.
Det är dags att syna nu

Hur mycket mer i kronor vill S lägga på utgiftsområde 6 from 2015och framåt?

Nu vill jag faktiskt ha dina svar och jag kan garantera att jag inte är ensamma.

September 2014 närmar sig och ansvaret kan mycket väl bli socialdemokraternas att leda det Svenska återtagandet i en mkt osäker omvärld..

Då kan inte fokus vara att bara klaga på alliansen utan då måste man presentera eget ansvarsfullt och finansierat alternativ so kan försvara oss som bor här.

kn jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

Åsa Lindestam sa...

Jag gör dig besviken, Jan-Olov för vi i socialdemokraterna följer vår agenda. Vi presenterar vårmotionen som alltid strax, och däri kommer vissa antydningar, var så säker.
Men som trogen socialdemokrat vet jag att vallöften ska hållas. Vi lovar inte miljarder om 10 år. Vi vet att försvaret behöver mer pengar nu.
Och jag vet att det största bekymret är personalfrågorna, att behålla personalen. Idag får vi siffror om 20% avhopp! även om många söker o flera går utbildning så stannar de inte de år som försvarsmakten planerat.
Men jag vet också att investeringar i material behövs, både på kort o lång sikt. Gotland är strategiskt viktigt. Det har jag hånats för att ha sagt tidigare. Rysskräcken har jag också hånats för. Men nu har detta upphört. Jag blev oerhört medveten om Rysslands avsikter (igen) när jag var i Moskva för ett par år sen o träffade deras höga herrar.
Men jag förstod också att gränsen för vad Ryssland tycker är acceptabelt inte stämmer med Västvärldens ide om Mänskliga Rättigheter, Folkrätt osv.
Du får fortsätta kräva svar, men våra svar kommer när vår tid komme för att berätta..
Och det vi säger som löften kommer att infrias.

jan-olov sa...

"Du får fortsätta kräva svar, men våra svar kommer när vår tid komme för att berätta"

Åsa jag är osäker på hur mycket tid vi verkligen har att återstarta återtagande så därför behöver beskeden komma nu.
Det är verkligheten där ute i närområdet som skall avgöra det inte ev partihänsyn faktiskt!

Jag anser i varje fall att den tiden egentligen passerades redan augusti 2008 Georgien.

Men du har definitivt understöd ifrån mig att pengarna behövs nu och att 400 msek + ingen besparing 101 msek är en bra start absolut men kommer inte att räcka.
Personalförsörjningen är det stora problemet och jag anser att S borde driva en återinförd selektiv värnplikt igen men börja med mönstringsplikten som föreslagits men jag är osäker på om det räcker men det blir bättre förstås.

Allt gott

jan-olov

Jakob Wedman sa...

En bra början!

Charlie Spartan sa...

Ett förslag är att föra över de medel som blir outnyttjade för internationella insatser i sin helhet.

Del av dessa medel kan då användas för större övningar där hela försvarsmaktens system övas och testas. Genom sådana övningar får vi erfarenheter som kan användas för att bättre rikta framtida investeringar till rätt plats.

Sedan måste vi återuppta GMU utbildningarna på planerad nivå. Detta års besparingar så strök man 1000 utbildningsplatser av 1500 för Hemvärnssoldater. Dessa behövs för en långsiktig rekrytering. 2014 är ett förlorat år, övningsverksamheten och utbildning av nya soldater går på sparlåga, medan politiker bara talar om material.

Utan övning och utbildning kan vi inte få ett bättre försvar.

Börja med övning och utbildning och prioritera den först.

Unknown sa...

140428. I den Socialdemokratiska skuggbudgeten lägger man sig över regeringen med att flytta över 400 miljoner till förbandsverksamheten. That´s it?????? Kriget har kommit till vårt närområde och läget är allvarligt pga att vår försvarsförmåga har struntats i under snart 2 mandatperioder.-Åsa, jag vet givetvis att vi får invänta beredningens svar i maj, men man undrar ju om detta är en måttstock på vilken nivå man lägger Rikets säkerhet, att bjuda över med knapp marginal, eller om det kommer mera av substans? Att S dessutom antas bilda regering med det extremt försvarsfientliga MP, är ytterligare ett frågetecken,. Mvh P

skrivbordsgeneralen sa...

Är socialdemokraterna eniga med ÖB om att IO14 är fortsatt relevant och är vi då villiga att tillföra de medel som försvarsmakten och riksrevisionen visat är nödvändiga för att genomföra detta beslut? Om inte måste ni snarast formulera vilket försvar ni anser att Sverige behöver och hur det ska finansieras!

Max Hanemann sa...

Löfvens uttalande är vackert så, men som alltid i politiken får man se hur mycket som överlever "den politiska processen". Vi går ju mot ett val i höst och då, mer än någonsin, får man ta allt som sägs och utlovas från politikerhåll med stor skepsis. En röst på (s) kunde vara klokt för den försvarsvänlige, men blir det en röst på (s)+(mp) eller rentav (s)+(mp)+(v) när koalitionsförhandlingarna är klara, där försvarspolitiken bara blir ett av objekten man kohandlar om? Du får ursäkta, Åsa, men politikerskrået hör sedan länge till Sveriges mest misstrodda yrkeskategorier.