Åsa Lindestams blogg: Försvaret behöver långsiktighet!

torsdag 15 maj 2008

Försvaret behöver långsiktighet!

Åsa Lindestam (s) :Försvaret behöver långsiktiga beslut inte snabba klipp
- Det kaos som Försvarsmakten befinner sig i nu är resultatet av den borgerliga regeringens försvarspolitik. Det säger sig själv att ekonomin inte går ihop när regeringen beställer en Ferrari men bara betalar för en Skoda, säger riksdagsledamot Åsa Lindestam (s) som är ledamot i försvarsutskottet
- Beslut fattas i helt fel ordning. Först måste vi bestämma vad Försvarsmakten ska kunna om fem år, sen ska vi anpassa organisationen. Här riskerar regeringen att i panik lägga ner bra fungerande verksamhet som hemvärnets utbildningsverksamhet i Gävle- utan att tänka på de ekonomiska eller samhälliga konsekvenserna. Något som kan bli mycket kostsamt.
- Vi socialdemokrater har tagit ansvar för försvarets ominriktning från ett förrådställt invasionsförsvar till ett insatsförsvar som kan användas här och nu. Det är vi beredda att fortsätta göra. Vi vill se breda politiska överenskommelser, inte snabba klipp. Reinfeldt bör kalla till partiledaröverläggningar.

Inga kommentarer: