Åsa Lindestams blogg: Hemvärnet behövs

fredag 16 maj 2008

Hemvärnet behövs

Hemvärnet har till uppgift att bevaka, skydda och stödja det civila samhället. Hemvärnssoldater utbildas till att klara dessa uppdrag. Därutöver har vissa förband specialiserat sig till särskilda uppgifter. Hemvärnet är den enda delen av försvaret som finns i hela landet och som sedan gammalt har en stark förankring hos det svenska folket.
Bilden som många av oss har av Hemvärnet överensstämmer inte med verkligheten. Idag är det inga löjliga gubbar som leker med bössor, utan välutbildade unga män och kvinnor som kan skydda samhället vid svåra påfrestningar. Uppgifterna har förändrats och moderniserats sedan andra världskrigets dagar.
Även om Hemvärnets uppgift är att bevaka viktiga skyddsobjekt, ser vi vanligen inte hemvärnssoldater i militära sammanhang, utan vid andra svåra situationer som samhället utsätts för. Det handlar om naturkatastrofer som snökaos och översvämningar, men också bekämpning av skogsbränder eller oljeutsläpp.
Inte minst viktigt är eftersök, när Hemvärnet strukturerat letar efter barn eller vuxna som försvunnit, som vi nyligen kunnat följa i media eller på nära håll. Soldaterna har god lokal- och personkännedom, varför deras insats är ovärderlig just vid eftersök.
Förra året omfattade hemvärnsförbands stöd till samhället över 40 000 timmar. Det är ett betydande bidrag till enskilda och kommuner, som drabbats av kris.
Nu är Hemvärnets framtid hotad. Antalet soldater har halverats till omkring 30 000 personer idag. Försvarsmakten tvingas av regeringen att planera för ytterligare minskning till 15 000 soldater. Det innebär bland annat nedläggning av utbildningsgruppen i Gävle. Man har också diskuterat att göra hemvärnet mobilt, att samma styrka ska kunna räcka till överallt i hela landet.
Hemvärnet ska spara, trots att det kostar lite i förhållande till hela Försvarsmakten. Regeringen ser inte Hemvärnet som den försäkring det är, när det oväntade plötsligt händer. Hemvärnet bygger på människors frivillighet, att hjälpa till vid kriser. Hemvärnet har också en uthållighet som vid behov sträcker över en lång tid.
Vi vill ha Hemvärnet kvar också i framtiden som skydd och stöd i närsamhället. Det behövs i hela landet. Hemvärnet måste få förutsättningar att finnas kvar och att fortsätta utveckla sin verksamhet egen utbildning och övning i de situationer där de behövs.
Försvarsministern har i riksdagen deklarerat att han ser Hemvärnet som en kvalificerad och modern del av insatsförsvaret. Därför förväntar vi oss att han i sin kommande proposition om försvaret står upp för denna deklaration inte bara i ord, utan också i handling.
Kaoset kring Försvarsmakten har varit stort under det senaste året. Enligt regeringen och försvaret krävs det mer och svårare arbetsuppgifter med mindre pengar. I denna turbulens riskerar man lägga ner fungerande och samhällsviktiga verksamheter som Hemvärnet. Det är oacceptabelt och oansvarigt. Nu är det hög tid för den borgerliga regeringen att ta sig samman och börja regera.

Inga kommentarer: