Åsa Lindestams blogg: Försvaret förvandlas till sandlåda för Borg och Tolgfors

söndag 4 maj 2008

Försvaret förvandlas till sandlåda för Borg och Tolgfors


Försvarsministern sänker försvaret! Varje gång ÖB kommit med ett förslag till budget, där försvarsministern langar in den ena beställningen efter den andra och på så vis överskrider budget har ÖB försökt balansera och kommit med förslag till lösning. Varje gång har försvarsministern avfärdat detta med en axelryckning: "Det var fel lösning, hem och gör om". Varje beställning är dyrbar, Tchad, Jas, mer internationellt och med varje beställning följer en räkning både i pengar och i uppgifter. Men försvarsministern vill ha kakan och samtidigt tillåta att Borg äter upp den. Hur ska våra tjejer och killar kunna utbildas för internationella uppdrag när flera utbildningsplattformar läggs ner? Hur ska de kunna ha rätt utrustning när försvarsministern inte ser samband mellan internationellt uppdrag och splitterskyddad utrustning? Det perfekta vapnet/skyddet i form av SEP, splitterskyddat transportmedel, utbytbar till den konfliktnivå som läget kräver i form av att kunna lyfta på/av så att det anpassas till miljön? Nej, sa försvarsministern, det behöver vi inte! Nej, säger Borg, det är svartat hål i budgeten. Jag själv har på nära håll studerat försvarets budget och där är inte svarta hål snarare beställningar utan analys av vad vi egentligen behöver. Tänk så mycket de ska hinna förstöra på de två återstående sandlådeåren de har kvar...!

Inga kommentarer: