Åsa Lindestams blogg: Försvaret och jämställdheten

torsdag 19 september 2013

Försvaret och jämställdheten

FöU14 har debatterats i kammaren.

För första gången var jag ensam kvinna och en hel rad män fanns på listan efter mig. Visst händer det nåt sånt fantastiskt ibland! Min absoluta övertygelse är att inte förrän män kliver fram och gör jämställdhetsfrågan även till sin så kommer det att hända något. Men det går för sakta...

Först: Förebilder är viktigare än vi tror! Om inte vi ser andra som vågar ta ett kliv blir vi oftast själva stående mitt i steget. Försvarsmakten har numera ett gender center. Det är många år sen jag motionerade om detta första gången. Att bryta ny mark tar mycket kraft men det var det värt!

Sen: Vi får aldrig släppa taget! Genusfrågan ligger så nära i vardagen men är den inte synlig så förminskas den. Det krävs utbildning, men även ett strukturellt förhållningssätt och ständigt återkommande möjligheter till kunskapsutbyte, med vänner, med proffs och med forskning.

Efter att ha träffat ms Sainab Bangura, FNs sändebud som ska motverka sexuellt våld i konflikter känner jag åter hur svår frågan ändå är. Det är ett billigt vapen att systematiskt våldta kvinnor, det slår sönder familjen när kvinnan fördrivs, det slår sönder byn och hela samhället när kvinnorna våldtas. Samhällen rämnar och bevis saknas ibland - men inte jämt! Däremot inser jag till fullo att landets lagar gäller!

Är det inte ett brott att våldta i landet så finns det ingen som kan straffas!

Våra utsända soldater måste få utbildning i frågan. Varje utsänd soldat döms också efter sitt eget lands lagar... och det gör att om en svensk soldat (vilket bara inte  får hända!) skulle vålda i annat land så döms han/hon (fast det är nästan aldrig kvinnor inblandade som förövare) efter lagen i vårt Sverige. Det finns ingen standardiserad lag för världen, tyvärr.

Ms Bangura berättade att det yngsta offren hon visste om var små barn som var 3 månader. De överlever inte våldtäkt. Hur är en sån förövare funtad?

Våra soldater måste även få veta hur grov brottslighet föds av människohandel, prostitution och barnsexturism. Det sexualiserade våldet måste med all kraft förhindras och stoppas.

Regeringen har förlängt handlingsplanen för FNs resolution 1325 och begärt återrapport också men det räcker inte.

Vi måste få mätbara mål och tidtabeller för hur man jobbar för att få in FNs resolution 1325 och 1820!

Biståndet kan kopplas till att 50% används till kvinnor så gör vi deras vardag säkrare och får dem involverade i fredsarbetet, stärker deras kraft och visar hur demokrati fungerar. Effektiva kontrollsystem möjliggör att se hur arbetet går framåt. Myndigheter i Sverige kan få specificerade handlingsplaner för att uppnå resultat i sin egen verksamhet.

Arbetet går för långsamt idag! Världen behöver säga ifrån om det sexualiserade våldet och Sverige ska gå före och visa vägen!

3 kommentarer:

CS sa...

Tror du svenska soldater är helt blåsta? Ditt inlägg är en förolämpning mot oss även om du säkerligen menar väl.

Det är inte i Sverige det ska läggas ytterligare kraft på implementering av resolutionerna. Här har det snarare gått till överdrift när man får genomgå samma utbildning om och om igen varje gång man ska genomföra en internationell insats. Jag har själv fått utbildning på resolutionernas innebörd och tillämpning vid minst fem tillfällen. Det har till och med gått så långt att det är viktigare att delta på den utbildningen än att man har befäst duglighet att hantera sina vapen. En inställning som klart bidragit till att vi har mycket vådaskott vid våra insatser.

Resolutionerna är viktiga men det har gått till överdrift.

jan-olov sa...

Instämmer absolut med sista meningen

"Arbetet går för långsamt idag! Världen behöver säga ifrån om det sexualiserade våldet och Sverige ska gå före och visa vägen!"

Däremot förstår jag inte

"Våra utsända soldater måste få utbildning i frågan"

"Våra soldater måste även få veta hur grov brottslighet föds av människohandel, prostitution och barnsexturism. Det sexualiserade våldet måste med all kraft förhindras och stoppas"

Vad är det du insinuerar Åsa?

Jag instämmer helt med skribent CS
åsikt

Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

Unknown sa...

Ser Ni i försvarsberedningen vad som just nu håller på att ske med Rysslands väpnade förmåga.? Och man kan undra varför det enbart är SD som kräver höjda försvarsanslag, sover de andra eller är det enbart strutsmentalitet?