Åsa Lindestams blogg: S-Kvinnor kräver gratis mammografi

onsdag 18 september 2013

S-Kvinnor kräver gratis mammografi

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige, den svarar för 30 procent av all kvinnlig cancer. Men deltagandet i mammografiscreening varierar stort i olika grupper. Bröstcancer har blivit en klassfråga. S-kvinnor kräver därför att avgiften för mammografi slopas för hela landet.

 Alla kvinnor mellan 40 och 74 år erbjuds mammografi. En undersökning visar att detta har varit avgörande för att öka överlevnaden bland kvinnor som drabbas av bröstcancer. Idag överlever 80 % av dem, mycket tack vare mammografin.

Samtidigt avstår idag många kvinnor från den livsviktiga undersökningen. En kartläggning visar att det varierar stort i landets landsting, framför allt är deltagandet lågt i utsatta områden. Både svenska och internationella studier visar att deltagandet i mammografiundersökningar är kopplat till kvinnors socioekonomiska förhållanden.

Avgifterna för mammografin varierar i Sveriges landsting, från helt gratis till 200 kronor per besök.

I Gävleborg kostar mammografin 200 kronor och ingår ännu inte i högkostnadsskyddet. Många tvingas till långa resor i vårt stora län med påföljd att det även kostar lönebortfall och resekostnader.

Hela syftet med avgifterna inom vården är att påverka vårt beteende, så att vi enbart söker vård på lämplig nivå och vid rätt tillfälle. Avgifterna till mammografiundersökningarna blir därför helt kontraproduktiva eftersom målsättningen är att så många som möjligt ska delta.

Mammografiscreeningen måste öka. De landsting som valt att avskaffa avgiften har också sett en ökning av deltagandet, allt fler kvinnor gör sin mammografi och fler cancerfall upptäcks i tid.

Bröstcancer har blivit en klassfråga. Det är fullständigt oacceptabelt. S-kvinnor kräver bättre information i utsatta områden och att mammografiscreeningen blir avgiftsfri i hela landet.


Carina Ohlsson, Förbundsordförande S-kvinnor

Åsa Lindestam, Distriktsordförande Gävleborg S-kvinnor


 

3 kommentarer:

jan-olov sa...

Vi män kräver gratis PSA prov.

Jan-Olov Holm

Åsa Lindestam sa...

Jag ställer upp att arbeta för det med! Vi undviker stort elände för varje person vi hittar i tid, vi undviker enorma kostnader för samhället och vi undviker köer till vårdkrävnade platser!

jan-olov sa...

Tack Åsa.
En cancerpatient oavsett kroppsdel är en för mycket.
Precis ju tidigare desto bättre prognos, mindre lidande och lägre kostnader.
Med vänlig hälsning/jan-olov