Åsa Lindestams blogg: Mindre barngrupper kräver fler förskollärare

onsdag 18 september 2013

Mindre barngrupper kräver fler förskollärareAlla barn ska få en bra start i förskolan. En förskola med hög kvalitet där barnen lär sig mycket och känner sig trygga kräver kompetent personal och små barngrupper.

Vi är därför mycket oroade över att andelen riktigt stora barngrupper, över 20 barn, ökar och har ökat med 54 procent sedan 2006. För att kunna minska barngrupperna framöver behöver vi fler förskollärare.

 Vi Socialdemokrater vill därför utbilda 1000 fler förskollärare årligen. Utbildningsplatserna är fullt finansierade och vi avsätter 110 miljoner kronor i vårt budgetförslag. Det innebär cirka 28 fler platser på förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle.

Det är brist på förskollärare i Sverige. Enligt Högskoleverkets prognos kommer det saknas nära 20 000 förskollärare år 2030 om inte tillgången ökar.

Samtidigt som 400 000 människor är arbetslösa så går det alltså inte att hitta rätt utbildade personer att anställa. Svenskt Näringsliv uppger att var femte rekryteringsförsök misslyckas då arbetsgivare inte hittar rätt kompetens. För att sluta detta rekryteringsgap på arbetsmarknaden behövs det fler utbildningsplatser till arbetsmarknadens bristyrken. Förskollärare är ett av dem. Det är en viktig del i arbetet för att nå Socialdemokraternas mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.

 Både barnskötare och förskollärare är viktiga framtidsyrken. Båda yrkena behövs och bidrar gemensamt utifrån olika kompetenser till både omsorg och lärande i förskolan. Samtidigt som det finns ett underskott på förskollärare finns det ett överskott på barnskötare.  En del av de nya utbildningsplatserna ska därför riktas mot att barnskötare ska kunna vidareutbilda sig till förskollärare. Barnskötare ska kunna validera sin förvärvade kompetens och studera ett kortare förskoleprogram.

Vi Socialdemokrater har tidigare lagt förslag om mindre klasser i förskoleklassen för sexåringar och årskurs 1, 2 och 3. Vi vill nu också ge förutsättningar för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Då behöver vi först se till att det finns tillräckligt många förskollärare att anställa. Vi prioriterar investeringar i en bättre förskola och skola för barnen före stora skattesänkningar. Så ger vi alla barn en bra start i livet. 

Ibrahim Baylan (S)
Utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Åsa Lindestam (S)
Riksdagsledamot Gävleborg

Inga kommentarer: