Åsa Lindestams blogg: Apotekets utförsäljning

tisdag 11 mars 2008

Apotekets utförsäljning


Nu fortsätter den moderatledda regeringens utförsäljningar av våra gemensamma tillgångar. Om Göran Hägglund får som han vill kan flera hundra apotek redan nästa år vara privata.

Allt fler sjukdomar och skador kan botas och behandlas idag, mycket tack vare framgångsrik forskning inom läkemedelsindustrin. Det är inte bara magsårsoperationer som har ersatts av medicin. Läkemedel har blivit den i särklass vanligaste behandlingsmetoden inom vården och allt tyder på att det kommer att bli än viktigare.

Men medicinanvändningen är inte utan problem. Det är viktigt att informationen om hur läkemedlen skall användas sker på ett bra sätt av kunnig personal. Personal som inte samtidigt har en press på sig, att för vinstens skull, sälja så mycket som möjligt. Det är väldigt vanligt att särskilt äldre personer har många mediciner samtidigt. Det är då avgörande för deras hälsa att dessa passar ihop med varandra. Läkemedel står redan i dag för en stor del av sjukvårdens skador genom biverkningar och feldoseringar. Hantering av läkemedel måste vara så säker som det är möjligt. Det är också viktigt att tillgången till bra läkemedel är lika för alla och att det finns apotek även i glesbygden.

Läkemedel står också för en stor del av sjukvårdens kostnader. Samhällskostnaden är också betydande genom de subventioner som finns. Med nya och allt bättre mediciner växer notan, vilket ställer krav på kostnadseffektiv hantering av läkemedel.

Nu vill högerregeringen alltså privatisera även apoteken, liksom så många andra av våra gemensamma tillgångar. Den vill öppna upp för olika internationella läkemedelsbolag eller apoteksbolag att ta över de svenska apoteken.

Vi motsätter oss detta förslag eftersom vi tror att det kan leda till betydligt dyrare mediciner. Vi menar att kostnadseffektivitet, säkerhet och god tillgänglighet i hela landet ska styra läkemedelsförsörjningen, inte utförsäljning av ideologiska skäl bara för att man är emot att vi äger saker gemensamt.

Vi tycker däremot att andra än apotek borde kunna sälja enklare receptfria läkemedel, som exempelvis nässpray, nikotintuggummi eller allergimediciner. Men då krävs det regler om tillsyn, åldersgränser, förpackningsstorlekar och liknande för att göra hanteringen säker för konsumenterna.

Det svenska Apoteket står idag för en hög kvalité, tillgänglighet och ett stort utbud av läkemedel. Ett väl fungerande bolag med låga priser i förhållande till om det skulle släppas fritt på markanden. För oss socialdemokrater är det främmande att privata näringsidkare ska göra vinst på det läkemedel som vi behöver under min sjukdom och för tider därefter.

Sinikka Bohlin
Raimo Pärssinen
Åsa Lindestam
Per Svedberg
Roland Bäckman
(s)-riksdagsledamöter från Gävleborg

Inga kommentarer: