Åsa Lindestams blogg: Pengar för flygskolan?

söndag 9 mars 2008

Pengar för flygskolan?Utebliven ersättning från regeringen till Söderhamns kommun
Under hösten ställde jag en fråga till försvarsministern om ersättningsanspråk för den planerade flygskolan i Söderhamns kommun. Ministern hänvisade då till näringsdepartementet och att förhandlingar om nivåer för detta pågick.
Trygg i att det betydde att någonting pågick trodde jag att frågan skulle lösas under den närmaste tiden.
Nu har det kommit till min vetskap att Söderhamns kommun fortfarande inte hört något från näringsdepartementet, och att kravet idag uppgår till 24 miljoner kronor.
När tänker ministern ta upp förhandlingen och när beräknas ersättningen bli utbetald till kommunen?

Inga kommentarer: