Åsa Lindestams blogg: Mer om kvinnodagen

söndag 9 mars 2008

Mer om kvinnodagen

Kvinnokampen borde vara allas kamp
Idag den 8 mars firar vi internationella kvinnodagen. I Sverige har vi sedan vi införde särbeskattning 1971 tagit farväl av den mansbaserade familjeförsörjarmodellen, som fortfarande råder i de flesta länder. Men det behövs mer än så. Arbetsmarknaden är fortfarande extremt könsuppdelad. Det är kvinnorna som jobbar ofrivillig deltid och det är kvinnornas arbeten som ständigt värderas lägre än männens. Med låga löner följer låga pensioner.
Vi känner orsakerna. Familjelivet är inte jämställt. Kvinnor är i högre grad omsorgsgivare och män familjeförsörjare. Den offentligt finansierade barnomsorgen, fritidsverksamheten för skolbarnen och äldreomsorgen har brister. Det obetalda omsorgsarbetet ligger ännu alltför tungt på kvinnors axlar. Jämställdhet på arbetsmarknaden förutsätter jämställdhet hemma. Jämställdhet på arbetsmarknaden förutsätter också att barnomsorgen och fritidsverksamheten för skolbarnen fungerar. Jämställdhet på arbetsmarknaden förutsätter slutligen att kommunerna tar sitt lagstadgade ansvar och ger gamla människor den omsorg och den vård de behöver. Det stöd anhöriga ger ska vara frivilligt.
Ökade orättvisor är inte lösningen på Sveriges problem. Vårdnadsbidragen som snart införs driver oss tillbaka till ett förlegat familjemönster med mannen som famíljeförsörjare och kvinnan som omsorgsgivare. Från Finland och Norge kan vi lära oss att de som kommer att fastna i denna kvinnofälla blir lågutbildade unga kvinnor och i stor utsträckning de med utländsk bakgrund. Det är stor risk att barnomsorgen får finansiera vårdnadsbidragen. Kvaliteten i barnomsorg och fritidsverksamhet kommer inte att bli jämnare och bättre. Tillgängligheten kommer inte att öka. Konkurrensutsättning av äldreomsorgen kommer inte att tillföra några nya resurser till den offentligt finansierade äldreomsorgen. De gamlas valfrihet kommer inte att öka. Anhörigvårdare kan inte räkna med någon lättnad.
Både kvinnor och män måste ta ansvar för jämställdheten. Att investera i jämställdhet är att investera i framtiden. Samhället måste – om inte annat så av självbevarelsedrift - göra upp med de attityder som trycker ned kvinnorna, ekonomiskt och mänskligt.
Riksdagsledamöterna
Sinikka Bohlin(s), Gävle
Åsa Lindestam(s), Söderhamn

Inga kommentarer: