Åsa Lindestams blogg: Hot idag här och i världen

torsdag 14 maj 2009

Hot idag här och i världen

Det största hotet idag mot stater världen över är den organiserade brottsligheten. När jag frågar i skolklasser, på arbetsplatsbesök eller i pensionärsgrupper får jag ständigt som första svar på frågan: Vilket ser du som det största hotet? till svar att det är brottsligheten, i staden, i landet eller i världen som ger rädslor och får folk på flykt.
Det här är en baksida av den globalisering som vi annars välkomnar. Och v imåste med full kraft arbeta för att få stopp på den organiserade brottsligheten som leder till korruption. I andra länder kan vi se hur lätt det går att köpa den information nån vill ha, det utslag en domstol ska göra eller polisväsendet. SvD skriver om detta i dagens nummer.
En intressant tanke i dessa globaliserade dagar är att slå ihop Must och Säpo där information aldrig får bli en gråzon men däremot passerar det mesta över gränsen idag vare sig man vill eller inte. Människor kan förmodligen förekomma i bådas register och varför inte dela den informationen och det arbetet?
Och i DN kan vi läsa om beredskapspolis och Hemvärn, där polisförbundets ordförande ser att det dubbeljobbas och föreslår att beredskapspoliser som snabbutbildas kan ersättas av Hemvärnsmän. Så fler ser samverkansvinster och kan sen ägna pengar och personer åt andra saker.

Inga kommentarer: