Åsa Lindestams blogg: Utredningen av Organisationen

tisdag 14 juni 2011

Utredningen av Organisationensom betyder att vi ska se över hur vårt parti fungerar och komma med förslag är igång! Vi har haft vårt första möte, bekantat oss, resonerat om upplägg och lagt den första planen för hur jobbet ska gå till.

Organistaionsutredningen ska redovisas på partiets ordinarie kongress 2013. Direktiven ligger på hemsidan. En facebookgrupp ska startas i veckan, vi ska bilda undergrupper och referensgrupper, allt kommer att föras öppet till alla som vill sända med några tankar.

Nu läser vi in den gamla utredningen, och jag går igenom en gång till det som jag var med att ta fram: Kriskommisionens rapport.

Det kändes kul att starta upp, vi har ett intensivt arbete framför oss och vi hoppas vi kommer fram till så bra lösningar som möjligt.

Inga kommentarer: