Åsa Lindestams blogg: Järnväg i Afghanistan?!?

tisdag 21 april 2009

Järnväg i Afghanistan?!?

Enligt källor i USA planerar Nato nu att bygga en järnväg genom Afghanistan för att kunna försörja sin trupp med de förnödenheter de måste ha. Transporter har varit oerhört svårt, vi har sett hemska bilder på uppeldade karavaner med skeletten av bilar som påminnelse om vad som inte är välkommet i detta land. Visst är transporter ett problem. De missioner som är på plats i främmande land måste ha sina förnödenheter, både vatten och mat men även underhållsmaterial och annat för att fullgöra sin uppgift.

Men järnvägen ska gå genom vårt område! Masar-e-Sharif i norr är det område där vi ansvarar för säkerheten för befolkningen. Vad kommer en järnväg genom detta landskap att betyda? Blir våra soldater utsatta för större fara när den dras genom vårt territorium? Hur mycket vet vår försvarsmakt och vad vet ministern? Varför har inte vi i utskottet fått information om detta kommande förändrade läge?

Förra veckan var vi på information till Högkvarteret och då var det ingen som sa något om detta. Visserligen frågade vi inte heller, men vi fick heller ingen information om den offensiv som vår trupp skulle utföra samma vecka, vilken var den största som vi varit inblandad i där borta.

Undrar ibland hur det fungerar med information? Hur kan försvarsministern sova lugnt om natten med vetskap (?) om att det händer saker utan att ha berättat för oppositionen? Trots allt tar vi beslut tillsammans om vår trupp och deras uppgifter. En enda gång har vi varit inbjuden till försvarsministern, och då bjöd han verkligen med armbågen, samma vecka skulle vi säga ”ja tack” till en kväll där vi skulle umgås. Självklart kunde ingen av oss, vi har inga tomma almanackor, knappt att det går att boka in något samma månad…

Oavsett kommer järnvägen att påverka våra killars och tjejers vardag i framtiden. Det oroar mig.

Inga kommentarer: