Åsa Lindestams blogg: Gymnasium för alla!

onsdag 13 februari 2013

Gymnasium för alla!


 

Sverige står idag inför stora framtidsutmaningar. Arbetslösheten stiger från en redan hög nivå och skolresultaten sjunker för sjätte året i rad. Sveriges viktigaste framtidsfråga är hur vi skapar fler jobb. Vi socialdemokrater tror inte att Sverige kan konkurrera på världsmarknaden genom låga löner. Det måste ske med förbättrade kunskaper.

 

I dag krävs en gymnasieutbildning för att klara sig bra på arbetsmarknaden. Det blir tydligt när man studerar ungdomars arbetslöshet. Arbetslösheten för unga som inte har en slutförd gymnasieutbildning är mer än dubbelt så hög som för dem som har det. Unga som saknar gymnasieutbildning löper en mycket stor risk att inte kunna försörja sig själva.

 

Därför föreslår vi en obligatorisk gymnasieskola. Samma skolplikt som idag gäller för grundskolan ska gälla för gymnasieskolan upp till 18 års ålder.

 

Nästan alla ungdomar (99 procent) börjar redan i dag på gymnasiet men ungefär en av tio hoppar av och når inte den tredje årskursen. Den vanligaste orsaken till studieavhopp är att man är trött på att studera och den näst vanligaste är sjukdom. Det går att stödja och motivera dessa ungdomar till att genomgå utbildningen, men det kommer att krävas mer resurser. Utbildningen måste anpassas efter varje elevs individuella behov. En bra studiemiljö, stärkt elevhälsa och investering i lärarna är också nödvändigt. Det ska även finnas fler olika vägar till gymnasieexamen än idag. Samverkan med arbetslivet ska öka, man ska kunna läsa sin gymnasieutbildning på folkhögskola och kunna kombinera den med praktik.

 

Efter sex år med Reinfeldt är det tydligt att regeringen prioriterar bort det som varit Sveriges framgångsrecept. Man väljer konsekvent bort investeringar i utbildning och gör i stället stora nedskärningar i gymnasieskolan. Regeringen har redan skurit ned 675 miljoner kronor på gymnasiet under 2012. Dessutom planeras ytterligare nedskärningar om 1360 miljoner under 2014. Sverige har nu den första regeringen i vår historia – och förmodligen den enda i världen – som sänker utbildningsambitionerna för nästa generation.

 

Vi socialdemokrater står upp för en skola som ger alla rätt till de kunskaper som krävs på dagens arbetsmarknad. Därför är vi framtidspartiet i svensk politik.

 

Att Sverige når en världsledande utbildningsnivå är nyckeln till framtidens jobb men också till unga människors frihet att forma sina egna liv. Ett modernt, demokratiskt samhälle ska investera i en gymnasieskola för alla och för arbete, bildning och livslångt lärande. Därför är uppdraget att säkra alla ungas rätt till en ordentlig utbildning inte bara något vi har råd med – det är det som gör oss rika.

 

Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson (S)

Åsa Lindestam, riksdagsledamot (S)

 

 

 

 

Inga kommentarer: