Åsa Lindestams blogg: Singapore och säkerheten

måndag 7 september 2009

Singapore och säkerheten

Efter att ha besökt Singapore och kollegorna i parlamentet och dessutom någon minister står det helt klart att de väntar på beslut av den svenska regeringen: Ska vi ta fram en ny u-båt eller ska vi uppgradera den vi har? Singaporeanerna är villig att delfinansiera projektet och ivriga på att beslut tas. Men vår regering tänker nog inte direkt på u-båtar...Därborta används de för att samplanera aktiviteter i hamnarna, vilket är helt nödvändigt för dem. De har världens största containerhamn och vill verkligen att säkerheten sätts i första rummet. Skulle nåt hända där kan inte lander utvecklas som det är tänkt.
De har inga egna råvaror, inte ens dricksvatten kan de försörja sig själva med. Därför är de helt beroende av sina hamnar. Jag besökte containerhamnen och även den konstgjorda ö som finns där en mängd industrier är etablerade. Säkerheten var rigorös. Vi fick inte filma där, och måste gå igenom en "passkontroll". Det gör varje arbetare som jobbar där och det var flera tusen..."man vänjer sig" sa de när vi frågade om de var less på säkerheten. Varje långtradare lystes igenom, all last kollades och det tog 25 sekunder. Visst kan jag förstå då att de är i behov av det senaste vad gäller u-båtar...och hotet är terrorister! Men vi i Sverige, vi avvaktar...

Inga kommentarer: