Åsa Lindestams blogg: Lösning i sikte?!?

torsdag 24 september 2009

Lösning i sikte?!?

Idag offentliggörs den nya regeringen i Moldavien. Vi är inbjudna att närvara, min kollega från Försvarsutskottet Inger Jarl Beck och jag. Vi får också lyssna till Regeringsförklaringen och dessutom träffa han som vi inte hann träffa i tisdags: Marian Lupu, den som sannolikt kommer att bli president. Men blir han det idag?
Kvalificerad majoritet i kammaren för presidenten gör att majoriteten behöver ytterligare 8 röster för att lösa det. Lupu tillhörde kommunisterna, hoppade av och klev in i DPM, Demokratiska Partiet i Moldavien. Där blev han med sin karisma och drivkraft snart ledare och de vill ha honom som sin ledare. Och folk på gatan vill också ha honom som president i landet. Men vad vill kommunisterna?
Trots detta kommer regeringen att bildas idag. För den behövs endast enkel majoritet. Men om det inte går att välja president så blir det Talmannen som innehar posten till nyval utlösts. Och han är kommunist....
Vad är första frågan för den nya regeringen? Folk på gatan svarar "fattigdomen, arbetslösheten och korruptionen." Men jag tror att det första den nya regeringen gör är att ändra i lagen så alla som är utomlands kan få rösta. Idag finns 650 000 av befolkningen i andra länder av den 4,5 miljoner stora befolkningen. De har åkt utomlands för att arbeta och sänder stora summor tillbaka till familj och släkt. De kan inte rösta, bara om de hittar en ambassad och de finns inte överallt. Statskassan i Moldavien är ekande tom, kommunisterna vägrade göra det relevanta när finanskrisen slog till. Media rapporterade att allt var helt under kontroll och media är helt kontrollerad av kommunisterna. Det är lika med TV och radio.
Den kritiska median existerar inte. Folk matas med det som den som regerar vill att folket ska få.
Under tiden dräneras landet på unga människor, barn växer upp med den åldrande befolkningen på landet och landet är fattigare än någonsin.
Hur röstar kommunisterna idag?

Inga kommentarer: