Åsa Lindestams blogg: Vem ska försvara Sverige?

måndag 7 september 2009

Vem ska försvara Sverige?

I dagarna har förväntansfulla killar och tjejer ryckt in för att göra lumpen i Norra Sverige.
Vid F21 i Luleå har 34 stycken nya soldater påbörjat sin värnpliktsutbildning.
I Arvidsjaur har 60 stycken nya jägarsoldater påbörjat sin värnpliktsutbildning.
Vid I 19 i Boden har 650 nya soldater påbörjat sin värnpliktsutbildning.
Vid Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå har 53 killar och 12 tjejer påbörjat sin värnpliktsutbildning som CBRN-soldater.

De gör en insats för Sverige och får en värdefull utbildning och en intressant tid vid en myndighet som har i uppdrag att skydda Sverige och bistå internationellt till fred och säkerhet. Det är ett uppdrag att vara stolt över. Att skydda Sverige är en plikt med hundraåriga traditioner. Vi socialdemokrater vill ha ett fortsatt folkligt förankrat försvar som ska spegla samhället när det gäller attityder och sammansättning.
Tyvärr kan de här värnpliktskullarna vara de sista. Den borgerliga regeringen har beslutat att ersätta värnplikten med en yrkesarmé som ska rekryteras på helt frivillig grund. Vi Socialdemokrater ser faror med det. I Holland som har övergått till ett frivilligt system finns ca 7 000 vakanser och man är nu nere och rekryterar på Individuella programmet på gymnasiet och lockar med att eleverna under sin militärtjänstgöring får läsa upp sina betyg. Ett helt frivilligt system riskerar att bli mycket dyrt särskilt under högkonjunkturer när det är svårare att rekrytera. Därtill tillkommer stora kostnader för att bekosta anställda soldater.
Vi Socialdemokrater vill istället behålla och reformera värnplikten för att anpassa den till den nya tidens insatsförsvar. Vi har föreslagit att man ska införa en tre månaders värnplikt som sedan följs upp av en längre frivillig utbildning. Sverige ska rekrytera de bästa som är mest lämpade och motiverade. Att betala yrkessoldater för att sparka grus på kaserngården är slöseri med skattemedel. Det finns inget överhängande hot mot Sverige idag som kräver en ständig beredskap och de internationella insatser vi bidrar till föregås ändå av noggrann planering. Istället vill vi använda ett system med kontraktssoldater som under en viss tid lämnar sitt civila liv för att göra militärtjänst. Så menar vi att man bygger ett modernt försvar med välutbildade soldater som också bär på civila meriter som t.ex. rörmokare och lärare, kunskaper som kan komma väl till pass vid en insats i t.ex. Kosovo.
Sverige måste rekrytera de bästa för de svåraste uppdragen. Vi menar att det spelar roll vilka som försvarar Sverige på hemmaplan och ute i världen. De ska ha relevant utbildning och kompetens samt drivas av en vilja att skapa säkerhet och bidra till fred och rättvisa. Sveriges försvar och anseende i världen är hela landets angelägenhet.


Åsa Lindestam riksdagsledamot (S) ledamot i försvarsutskottet

Inga kommentarer: