Åsa Lindestams blogg: När det värsta händer...

tisdag 9 februari 2010

När det värsta händer...

Överbefälhavaren ÖB besökte Försvarsutskottet igår. Det var en tagen chef och vi var många som kände oss starkt berörda av det han berättade om våra soldater i Afghanistan. Vi inledde stunden med en tyst minut för att hedra de stupade.
Vi fick en fin bild över hur soldaterna sörjer sina kamrater, men också hur de får stöd att bearbeta den sorg som är så stor och som uppstår när man mister kamrater på detta förfärliga sätt.
ÖB berättade också om hur ceremonin kommer att vara i Sverige.
Det kändes som allt var mycket respektfullt och väl genomtänkt och jag tror att vi alla kände att Försvarsmakten gör detta på så bra sätt som är möjligt i denna situation som vi inte ville skulle inträffa någonsin men vi alla bävat för.

1 kommentar:

Henrik sa...

Dom förtjänar en Gripen eskort in till Ärna. Eller är det precis som jag läste på Wiseman endast ett privilegium ämnat för hemkommande fotbollsspelare?