Åsa Lindestams blogg: Sjukvård

onsdag 14 april 2010

SjukvårdHur fungerar sjukvården på campen? Självklart måste en sån chans tas när jag är där att med egna ögon kunna få se vad som händer.
Vi besökte ett tält som kunde ställas upp på några minuter. Här kunde en skadad person tas omhand av läkare och få den första hjälpen. Dessutom finns ett par Patrior som är Medevac, utrustade med bårar och med möjlighet att ge t ex blod. Imponerande!


Dessa Patrior följer alltid med ut i fält och håller sig i närheten av övriga gänget. De kan ta hand om ev skadade omgående med den kompetens och det material som de förfogar över.
Tyvärr fanns just nu ett bekymmer i hela Afghanistan och det gällde Röda Korset och deras symbol som är känd i hela världen. Den symbolen finns det överenskommelser om att den alltid är fredad, även i krig. Men det bryr sig inte talibanerna om. De har skjutit ändå. Hur ska man då göra? Ta bort den och inte visa utåt att det finns sjukvård inom räckhåll? Låta symbolen med Röda Korset vara kvar och riskera att bli beskjuten? Utrusta personalen med vapen i syfte att kunna skydda sig själva?


Frågan är komplex och tål att tänkas några varv till på.


Hur ofta har det hänt, när har det hänt, varför har vi inte fått information om detta tidigare?


Återkommer om helikoptar och Medevac

1 kommentar:

CS sa...

Att svenska förband döljer sitt röda korset är inget nytt. Det grundar sig på ett beslut i NATO där man bestämt att symbolen inte skall nyttjas i konflikter där symbolen inte respekteras av motståndaren.

Kanske hade ni som politiker varit mer insatta i detta om ni hade anslutit oss till NATO.