Åsa Lindestams blogg: juni 2011

torsdag 30 juni 2011

Vad var det jag sa....
när det gäller rekrytering till Försvarsmakten?!?

Nu visar det sig att många hoppar av, allt enligt SvDs brännpunkt

där Wilhelm Agress sagt sitt om att så många kliver av den grundläggande utbildningen, och sen Mikael Holmström som skriver om hur soldater kroknar i förväg som hans nästa artikel "Orken tryter för rekryter". Allt pekar mot att Försvaret inte kommer att rekrytera för de behov som finns. Och enligt Agrell beror det på att värnplikten avskaffats.

Det får ju vara sant, men nu är det så! Vi kommer aldrig att få tillbaka värnplikten, den är avskaffad även om vissa påstår att den ligger "vilande". Men allt runt är avskaffat så det kommer inte att vara möjligt att återta.

Tvånget kommer när anställningen för soldaten är ett faktum: De måste arbeta internationellt, där nu arbetsgivaren vill ha dem. Dvs vi i Riksdagen på inrådan från regeringen beslutar om vart i världen vi behöver vara.

Men min oro för att inte klara av att personalförsörja har i första hand inte rört GMU, den grundläggande militära utbildningen. Min oro har varit för de tillfälligt anställda som ännu inte har påbörjats rekryteras och inte heller har det lagutrymme som de behöver för att kunna få ledigt från sin civila arbetsgivare. Hur och när ska detta börja?

Men tillbaka till GMU: Om inte ungdomarna håller måttet, och det gäller den fysiska delen, hur ska vi då kunna få vakanser tillsatta? Hur ska vi kunna få fysiskt tillräckligt stabila ungdomar som har lusten och viljan att bli soldater för 17 000 kr i månaden? Det är en utmaning som heter duga...

Min oro kommer inte att mattas. Vore jag försvarsminister skulle jag omgående börja se över lagutrymmet för att de tillfälligt anställda, reservofficerarna, ska ges möjlighet att kunna fullgöra det vi behöver. Sen skulle jag även djupdyka i hur GMU:soldaterna skulle kunna stärkas fysiskt för att hålla hela anställningen ut. Men nu är jag ju inte det...onsdag 22 juni 2011

30 000 soldater mindre..Nu kom beslutet, USA drar tillbaka 30 000 av sina soldater i Afghanistan. Det är en stor del av armen, även om ännu fler blir kvar i landet.


Vårt beslut om den svenska styrkan kommer först i november/december. Men vi måste börja tänka redan nu på hur det ska bli framåt. Hur många soldater behöver vi på plats i Afghanistan? Finns det arbetsuppgifter som kan avvaras? Finns det arbetsuppgifter som behöver utföras för att komma närmare ett överlämnande till ANA, den afghanska styrkan?


Våra soldater som är mentorer för den afghanska armen gör ett stort arbete. Hur ser vi till att kunskap till en elev går fortare än vad som planen säger? Hur ser pedagogiken ut för att kunna överföra mer kunskap på mindre tid? Och dessutom när huvuddelen av mottagarna är analfabeter? Den ekvationen är inte lätt, det är ett grannlaga jobb att skynda långsamt för att uppnå så goda resultat som det bara går...

tisdag 14 juni 2011

Utredningen av Organisationensom betyder att vi ska se över hur vårt parti fungerar och komma med förslag är igång! Vi har haft vårt första möte, bekantat oss, resonerat om upplägg och lagt den första planen för hur jobbet ska gå till.

Organistaionsutredningen ska redovisas på partiets ordinarie kongress 2013. Direktiven ligger på hemsidan. En facebookgrupp ska startas i veckan, vi ska bilda undergrupper och referensgrupper, allt kommer att föras öppet till alla som vill sända med några tankar.

Nu läser vi in den gamla utredningen, och jag går igenom en gång till det som jag var med att ta fram: Kriskommisionens rapport.

Det kändes kul att starta upp, vi har ett intensivt arbete framför oss och vi hoppas vi kommer fram till så bra lösningar som möjligt.

torsdag 9 juni 2011

Insatserna i Libyen


"En bred satsning på humanitära och civila åtgärder samt insatser för demokratiutveckling till stöd för Libyens folk" står det i överenskommelsen med regeringen om vår blivande 3-månaders instats i Libyen.Det är minsan skillnad mot att sända plan för flygförbudszonens övervakning!Säkerhetsresolution 1973 från FN ska stödjas i dess helhet!Det känns bra, sen får vi titta på nästa steg...

onsdag 8 juni 2011

Sicilien och JAS Gripen
Hade förmånen att få åka till Sicilien och träffa vår personal på plats som upphåller flygförbudszonen. De var stolta: med all rätt!
Men det var inte att de uppehöll flygförbudszonen som var den stora grejen, utan de bilder de kunde leverera och den kompetens som de som analyserade bilderna kunde ta fram. Och det gick snabbt!
Det fanns inte möjlighet att tanka över bilderna direkt från luften men så snart de landat så förflyttades bilderna till rätt plats, där våra anlyser påbörjades direkt. Det var personal som hade jobbat med detta i många år.
Vår plan för en mil upp i luften, och vi kunde se bilder på folk som stod på gatan, som gick och som sprang. Fantastiskt!

Det är klart att den kunskapen är eftertaktad. Den delen fortsätter vi med. Men vi slutar att arbeta för att uppehålla flygförbudszonen! Vi sänder även en styrka som kan borda de fartyg som ska bordas.

Allt förutsett att det kommer en propp, att vi gör ett sammansatt utskott och att vi i kammaren tar beslut om detta i bred majoritet. Men jag tror ingen vill sätta emot i ett sånt vad.