Åsa Lindestams blogg: 2008

onsdag 17 december 2008

Pensionärsfrågan igen..

L. B. Jonsson från Edsbyn menar att vi socialdemokrater har samma tanke som alliansen i pensionärsfrågan. Inget kan vara mer fel.
Exempelvis skryter Kristdemokraterna om att regeringen nu skulle göra den största satsningen på pensionärer med lägst inkomst sedan det nya pensionssystemet kom på plats. Försiktigt uttryckt kan man väl säga att det är en sanning med modifikation.
Oavsett hur jag räknar kvarstår faktum och där har du rätt: är du pensionär betalar du en högre skatt än om du jobbar. Detta system tycker jag fel och orättvist. Enligt en opinionsundersökning som PRO låtit göra visade att 96 procent av de tillfrågade ansåg att pensionärer ska betala samma eller t.o.m. lägre skatt än yrkesverksamma med samma inkomst.
Vi socialdemokrater säger nej till regeringens orättvisa skattepolitik som bara ökar klyftorna mellan pensionärer och dem som jobbar. Vi vill istället ha en solidarisk välfärdspolitik mellan generationer, där alla är med och betalar och får ut efter behov.

söndag 14 december 2008

Ungdomars möjligheter

Återigen skriver centerpartiets riksdagsledamöter Annika Qarlsson och Annie Johansson i ett debattinlägg den 5 december att socialdemokraternas jobbpolitik missgynnar ungdomar. Ett påstående som inte blir mer sant bara för att de upprepar det flera gånger.
Att den moderatledda regeringen subventionerar företag som t.ex. McDonalds som redan idag har många ungdomar anställda, innebär att varje ungdomsjobb blir en mycket dyr historia. Enligt Qarlsson och Johansson är det hushålla med skattekronorna - vi socialdemokrater tycker att man ska vara mer aktsam med svenska folkets skattepengar.
Jag håller helt med om att ungdomsarbetslösheten är ett stort problem och just därför är det så viktigt att de insatser som görs är kraftfulla och siktar rätt - regeringens politik gör varken eller.
Vi socialdemokrater har alltid haft och kommer alltid att ha stort fokus på ungdomars möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Det visar inte minst det ungdomspaket för framtiden som Mona Sahlin presenterade tillsammans med partiledarna för våra samarbetspartier i helgen.
Genom att investera i ett traineeprogram i välfärden kan vi ge unga människor möjlighet att ta del av äldre kollegors erfarenheter. På så sätt kan vi både locka till oss unga som vill utveckla framtidens välfärdstjänster och överbrygga jobbkrisen.
Många arbetslösa ungdomar har bristande utbildning vilket försvårar deras möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. En framgångsrik insats som leder till fler jobb är yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Vi har tidigare lagt ett förslag om att bygga ut den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen och nu lägger vi även ett gemensamt förslag där en stor del av dessa platser ska riktas till unga under 25 år.
Utbildning är mycket viktigt för att hävda sig på dagens arbetsmarknad. Detta till trots väljer den moderatledda regeringen att minska på antalet studieplatser vid komvux och högskola.
Vi socialdemokrater vill kraftigt bygga ut både komvux, kvalificerad yrkesutbildning och högskola. Det livslånga lärandet är en förutsättning för ett framgångsrikt yrkesliv.
För att ungdomar ska få referenser och erfarenheter från arbetslivet behövs även att man förbättrar kontakterna mellan utbildning och yrkesliv. Därför förbättrar vi möjligheterna till praktik och karriärrådgivning.
Vi investerar för framtiden – framgång kräver rättvisa!

onsdag 26 november 2008

Vem gör svårare för unga att komma i jobb?

Centerns riksdagsledamöter, Annika Qarlsson och Annie Johansson, skriver i ett debattinlägg att socialdemokraterna vill försvåra för unga att komma i jobb. Låt mig tydliggöra och ge fakta till dig som läser och till dessa två c-riksdagsledamöter vilken jobbpolitik vi vill se.
Idag är arbetslösheten för ungdomar hög, och i tider med många varsel och en lågkonjunktur riskerar ungdomar att få det extra svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Den borgerliga regeringen försöker lösa problemet genom att ge subventioner åt företag som redan idag har många ungdomar anställda., vilket inte underlättar det minsta för arbetslösa ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi anser inte att vi behöver gå in med en sänkning av arbetsgivaravgiften till de företag som har eller anställer unga personer under 26 år, som t.ex. gått en utbildning på högskola och kommer ut som ytterst kompetenta medarbetare som arbetsgivare efterfrågar. Dessutom konstaterar Riksrevisonen i sin rapport att varje ungdomsjobb har kostat närmare en miljon kronor att skapa.
Det vi vill, Qarlsson och Johansson, är att göra det mer fördelaktigt för företag att anställa arbetslösa ungdomar. Vi vill investera 2 miljarder till ett riktat avdrag för alla arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom, vilket räcker till att anställa 20 000 arbetslösa ungdomar 2009-2010. Vidare vill vi, i motsatts till regeringen, också investera i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, skapa 5 000 nya platser inom lärlingsutbildningarna, 5 000 förstajobbet-avdrag vilket innebär att varje ungdom som varit arbetslös i mer än tre månader ges möjlighet till praktik eller utbildning och så vill vi skapa förutsättningar för fler att få ett sommarjobb.

Det största problemet med den borgerliga regeringens budgetpolitik är att den bygger på förutsättningar som inte längre gäller. Vi är mitt upp i en finanskris och vad som ser ut att bli en långvarig lågkonjunktur och den moderatledda regeringen tuffar på med en politik som inte är anpassad därefter.
Det är i tider av kris som regeringens politik sätts på prov och det är nu det visar sig om de lever upp till sina vallöften , nämligen att fler ska komma i arbete.

söndag 16 november 2008

FN igen..

Satt med vid säkerhetsrådet i fredags när Irak diskuterades. SR (Special Representative) som för övrigt var från Sverige, gjorde en lång rapport om läget just nu och de framsteg som gjorts enligt honom. Efter ett par talare fick representanten från Irak säga vad han ville, och han verkade nöjd med den rapport som lades fram.
Tänk om ord kunde få större makt än vapen, så att vi kunde prata oss fram till fred istället. Trodde inte de skulle vara så eniga som de var, tänkte mig nog att det skulle protesteras mer...

torsdag 13 november 2008

Extra arbetsmarknadsinsatser till Gävleborg

Åsa Lindestam (s) Regeringens arbetsmarknadspolitik är ett fiasko - kräver extra arbetsmarknadsinsatser till länet
Regeringen står handfallen inför varselkrisen. Nu krävs åtgärder i form av arbetsmarknadsutbildning, reparerad a-kassa och satsningar på de kommuner som riskerar många nya arbetslösa. Det kräver riksdagsledamoten Åsa Lindestam (s) efter att läst svaret från arbetsmarknadsministern. – Det här är ett icke-svar. Sven Otto Littorin (m) menar och vill ge sken av att man har allt under kontroll och tillräckligt med resurser finns för att möta alla de nya varslen. Inget kan vara mer fel. Jag menar att regeringen genom sin politik experimenterar med människors trygghet och slår sönder den svenska modellen på arbetsmarknaden. Nej Littorin - arbetsmarknadspolitiken är regeringens största fiasko hittills – ett fiasko som drabbar alla varslade och arbetslösa i Gävleborgs län hårt. – I Gävleborgsområdet försvinner nu träindustrijobb, främst drabbas små orter som Forsa, Färila, Åshammar och Järvsö. Bara under oktober har 270 personer varslats i länet. Utöver detta är det flera småföretag som varslar om uppsägningar och inte finns med i statistiken. Dessa orter är redan idag avfolkningsbygder med små möjligheter till andra jobb. Därför är det extra viktigt att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) snabbt tillför extra arbetsmarknadsinsatser till Gävleborg, säger Åsa Lindestam, riksdagsledamot (s) från Söderhamn.

måndag 10 november 2008

FN

Idag klev jag inför dörrarna på FN skrapan! Stort, slitet, mäktigt...! Fick möjlighet att se på Generalförsamlingen, och dessutom stå i talarstolen...se mobilblogg! Önskade att salen var full av folk som ville lyssna till mitt anförande om fred på jorden...

Åt lunch i husets matsal, en bricklunch där man plockade på vad man ville äta och sen vägde de tallriken med maten och man fick betala efter vikt. Var ungefär som att äta på en skola i Sverige, massor av folk i en matsal med plaststolar.

På eftermiddagen var en debatt om Afganistan. Den fick jag inte höra för vi lyssnade till Jakob Ström som berättade om hur klimatdiskussionerna går i FN. Han leder ett arbete med detta och är ordförande med en ängels tålamod.

torsdag 6 november 2008

Anfall är bästa försvar – eller?


Försvarsministern har skjutit den försvarspolitiska propositionen framför sig i sex månader. Att en så stor och viktig myndighet som Försvarsmakten lämnas utan besked om framtiden är anmärkningsvärt. Nu riskerar dessutom interna bråk med folkpartiet att ytterligare försena viktiga beslut. Att Sten Tolgfors försöker rikta ljuset från bristerna i den egna politiken genom angrepp på oppositionen är inte förvånande.
Vi socialdemokrater ser allvarligt på situationen och Mona Sahlin har bjudit in till partiledaröverläggningar för att hitta en bred lösning på framtidens försvarspolitik. Detta har Fredrik Reinfeldt avvisat. Därmed har den borgerliga regeringen brutit mot den långa traditionen av blocköverskridande försvarsbeslut.
Vi socialdemokrater vill ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar. Vi vill fortsätta omställningen till ett modernt gripbart insatsförsvar. Sveriges försvar ska bygga på en solid grund utifrån landets behov men bidra till internationell fred och säkerhet. Sveriges deltagande i den nordiska snabbinsatsstyrkan 2008 fungerade som en viktig motor i Försvarsmaktens omställning Vi vill att Sverige deltar i nästa insatsstyrka, men vi menar att det inte är rimligt att Sverige ska ta på sig ett ledar ansvar vart tredje år.
Att bidra till internationell fred och säkerhet har alltid varit viktigt för socialdemokratin. Men vi ser också de problem som Försvarsmakten behöver lösa fram över. Därför är vi beredda att tillfälligt minska ambitionen på det internationella området. Det menar vi är möjligt genom att avsluta den militära insatsen i Kosovo. Vi har varit med och bidragit till fred och säkerhet i Kosovo sedan 1999 och det är nu dags att fasa ut det militära stödet men fortsätta det civila.
Flexibel och funktionell försvarsmateriel är en grundbult i ett modernt försvar, vi menar dessutom att en inhemsk försvarsindustri både bidrar till Sveriges oberoende och gagnar Sverige som industrination. Även här har regeringen misslyckats med att leverera en nationell strategi för försvarsindustrin. Än en gång satte finansdepartementet käppar i hjulet.
Vi socialdemokrater vill ha ett effektivt försvar och är övertygade om att det går att minska försvarsbyråkratin. Vi vill bland annat se en mer samordnad logistikprocess där industrin kan vara med och ta ett ökat ansvar.
Vi socialdemokrater vill vidare ha ett folkligt förankrat försvar. Vi tror inte på en yrkesarmé. Pliktutredningen bör överväga att behålla plikten och låta fler genomgå en kortare värnpliktsutbildning på ca tre månader. Därefter skulle soldaten kunna välja om den vill gå en betald längre utbildning till insatsförsvaret alternativt utbildas vidare inom ramen för Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkor. En sådan modellstärker försvarets folkförankring, ökar flexibiliteten, breddar kompetensbasen inom Försvarsmakten, samt ökar möjligheten att upprätthålla förmågor och nå uthållighet i insatser.
Socialdemokraternas moderna, effektiva och folkligt förankrade försvar står således i skarp kontrast till regeringens slarviga, hattiga och oseriösa försvarspolitik.
Anders Karlsson (s)
Ordförande i Försvarsutskottet
Åsa Lindestam (s) ledamot i försvarsutskottet

onsdag 5 november 2008

Faran är inte över


NSD den 6 november 2008, 02.53LULEÅ. Regeringens utfästelser om att F 21 i Luleå och Jägarbataljonen i Arvidsjaur har fått fribiljett från nedläggning ger inte den socialdemokratiska riksdagsledamoten Åsa Lindestam mycket för.- Nej, inte med tanke på att regeringen i nästa andetag har sagt att materielanslagen ska strypas. Det är indirekt en dödsstöt. Det måste ju finnas något att sätta i händerna på de som finns vid regementena.Åsa Lindestam manar därmed till fortsatt kamp för de berörda regementena.- Det finns ingen som helst anledning att luta sig tillbaka och tro att faran är över."Ingen rim och reson"Åsa Lindestan menar dessutom att det nu också gäller att ta strid för att fler av försvarets helikoptrar placeras i Norrbotten.- I dag är det bara tre till antalet trots att runt 40 procent av markförbanden finns här uppe. Det finns ingen som helst rim och reson i att majoriteten av helikoptrarna, över 40 stycken, ska finnas i södra delen av landet.Paraden av riksdagsledamöter som besöker förvarsanläggningar i Norrbotten fortsätter. I går var det dags för Åsa Lindestam från Gävleborg och ledamot av riksdagens försvarsutskott. Hon har tidigare besökt F 21 och under gårdagen var det dags för ett besök på Vidselbasen.- Minst sagt imponerande. Det här är en anläggning som vi in i det sista måste värna om, förklarade Åsa Lindestam efter snabbvisningen.ÖvningsområdeHon anser att Vidselbasen tillsammans med övriga försvarsanläggningar i Norrbotten skulle kunna fungera perfekt som ett gemensamt övningsområde för EU-länderna. Det här är en ståndpunkt som Åsa Lindestam kommer att lyfta fram när EU-nämnden, som hon är ledamot av, möts på fredag. Då kommer också försvarsminister Sven Tolgfors att delta. Han kommer nästa vecka att träffa sina ministerkollegor inom EU.- Vi socialdemokrater kommer att trycka hårt på att försvarsministern tar med sig vårt huvudbudskap om att Norrbotten, som övningsområde, blir en central del i EU:s försvarssamarbete.(Skrivet av Sandor Berglund, NSD)

(S) utvecklar familjepolitiken

Svensk familjepolitik är ett föredöme får många andra länder. Den kombinerar tillväxt med trygghet och omsorg om barnen. Föräldraförsäkringen är ett uttryck för den socialdemokratiska familjepolitiken grundad på barnets bästa, generell välfärd samt jämställdhet mellan män och kvinnor.
Vi socialdemokrater är nu djupt oroade över att regeringen i stället för att utveckla den framgångsrika politiken nu genomför omoderna reformer som hotar jämställdheten och barnens möjligheter att få en nära relation till båda sina föräldrar. Den moderatstyrda regeringen ger barnfamiljer lägre ersättning vid vård av sjukt barn och inför vårdnadsbidrag som urholkar kvaliteten i förskolan och är en återvändsgränd för barn, familjer och jämställdhet.
Nu är lågkonjunkturen här och många hushåll är oroade över den ekonomiska utvecklingen. Istället för stora skattesänkningar som ger mest till dem som har det bäst väljer vi att rikta en ekonomisk stimulans till dem som verkligen behöver det.
Socialdemokraterna presenterar därför ett framtidsinriktat fempunktsprogram med ekonomiska förbättringar för barnfamiljer.
Höjt barnbidrag och flerbarnstillägg. Vi höjer barnbidraget med 100 kronor i månaden för varje barn och höjer flerbarnstillägget med tio procent. Förträffligheten med barnbidraget är att det går till alla barn. Därigenom bidrar det till en positiv fördelning utan att skapa negativa marginaleffekter, eftersom barnbidraget inte påverkas av föräldrarnas inkomster från arbete eller deras utgifter
Utökade pappadagar. Vi öppnar upp för möjligheten för mamman och pappan att vara hemma tillsammans efter barnets första månad i livet. Vi vill inom ramen för föräldraförsäkringen ge möjlighet för papporna att vara hemma tjugo dagar i samban med barnet födelse. Vi ser flera fördelar med att öka pappornas möjlighet att delta i omvårdnaden av barnet redan från start. Det skulle dels stärka banden mellan barn och far, dels skulle pappans tidiga delaktighet innebära en betydande avlastning för mamman den första tiden efter förlossningen.
Höjt underhållsstöd. Barn som växer upp med ensamstående föräldrar har det ekonomiskt tuffare än andra barn. För att förbättra för ensamstående med barn vill vi höja underhållsstödet med 100 kronor per månad och barn.
Höjt stöd till studenter med barn. All fler studenter har barn och deras ekonomiska situation är särskilt pressad. Vi anser att stödet kraftigt bör höjas för att inte studenter med barn ska halka efter ekonomiskt. Höjningen innebär exempelvis att stödet för ett barn höjs till 738 kronor per månad från tidigare 492 kronor. För två barn höjs det från 800 till 1 200 kronor per månad.
Höjt tak i tillfällig föräldrapenning. Tillfällig föräldrapenning ges till en förälder som är hemma från jobbet för vård av sjukt barn. Vi socialdemokrater vill höja taket i den tillfälliga föräldrapenningen så att den ligger på samma nivå som i föräldrapenningdagarna. Med denna jämställdhetsreform hoppas vi uppmuntra fler män att vara hemma med vård av sjukt barn.
Vi vill fortsätta utveckla familjepolitiken och kämpa för rättvisa, jämställdhet och ekonomiskt trygghet. För barnens och föräldrarnas skull.
Veronica Palm (s)
Vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott
Åsa Lindestam (s) riksdagsledamot från Söderhamn

tisdag 4 november 2008

EU-länderna möttes i Paris

Klimat och finanskris i fokus för möte mellan EU-ländernas parlament
EU:s klimatarbete och krisen på finansmarknaden dominerade diskussionen när ledamöter från EU-nämnden träffade sina motsvarigheter i andra EU-länders parlament på Cosac-mötet i Paris den 2-4 november. En röd tråd i diskussionen var kopplingen mellan EU och medborgarna.

Cosac enades i denna del om att uppmana EU:s institutioner att hålla fast vid överenskomna miljömål och att satsa på flera olika källor för att trygga unionens energiförsörjning. De svenska ledamöterna lyfte i sammanhanget fram behovet av att utveckla den förnybara energin. EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) som ledde den svenska delegationen kommenterar diskussionen:

- "Den här hösten har Europasamarbetet verkligen satts på prov, och EU har antagit utmaningen. Där har riksdagen och andra nationella parlament viktiga roller att spela för att förankra samarbetet på hemmaplan.
Därför gläder det mig och mina svenska kollegor att stödet för fortsatt ansvarstagande för klimatfrågan var så starkt - det visar att stödet är starkt även hemma i de olika länderna. Finanskrisen får inte hindra oss från att ta ansvar för att minska utsläppen - väljarna kräver att vi tar ansvar i dag och dessutom skulle det bli mycket dyrare att vänta till senare."

En allmän uppfattning i Cosac var vidare att Lissabonfördraget skulle förbättra EU:s möjligheter att hantera kriser och nya utmaningar. Det gäller inte minst i samarbetet kring brottsbekämpning. Att fortsätta utvecklingen av samarbetet väntas bli en huvudfråga för det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 då ett nytt flerårigt arbetsprogram ska antas, det så kallade Stockholmsprogrammet.

Vid sidan av ordföranden bestod EU-nämndens delegation av Bengt-Anders Johansson (m), Åsa Lindestam (s), Marina Pettersson (s), Agneta Lundberg (s) och Cecilia Wigström (fp).

söndag 26 oktober 2008

FN:s tid är kanske äntligen här!


Med Obama i Vita Huset och en ny folkrättslig agenda öppnas nya möjligheter för FN. Med principen "skyldighet att skydda" har FN äntligen utrustats med nödvändiga verktyg, och Obama lovar tillskott i kassakistan om han vinner presidentvalet.
Den 24 oktober var det FN-dagen – den 24 oktober 1945 bildades FN i New York. I höst, den 9 november åker jag till New York för att delta i generalförsamlingens 63:e årsmöte. Som internationalister och socialdemokrater ser vi FN som det naturliga navet i internationell politik. FN har ansvar att skapa och upprätthålla fred och säkerhet i världen. Det är i FN nationer möts, diskuterar och kommer fram till gemensamma lösningar.
Det var tanken när FN bildades 1945 i New York. Världen ser dock annorlunda ut idag. Nya hot, nya typer av konflikter och en ny världsordning har ändrat spelreglerna för FN. Tyvärr har FN tvingats spela med bakbundna händer. Säkerhetsrådet har med vetorätten för de fem permanenta medlemmarna satt stopp för nödvändiga insatser. Organisationen har saknat både verktyg och resurser. Sverige har alltid varit en generös givare, men många länder har undlåtit att bidra till FN:s verksamhet. Däribland USA, vars skuld till FN är enorm. Utan pengar och utan de rätta verktygen har FN bakbundits.
Diskussionen om FN:s reformering är inte ny. Efter att det kalla kriget tog slut, lanserades de första idéerna om ett mer effektivt FN. Sverige och inte minst socialdemokratiska regeringar har en stark tradition att värna FN:s roll och möjligheter i världen.
Den negativa spiralen har emellertid vänt! FN:s reformering har nu kommit en bra bit på väg. Ett stort steg mot ett mer effektivt FN togs under svenskt ordförandeskap i generalförsamlingen 2005. Det var då principen om "skyldighet att skydda" antogs. Den innebär tre saker: i första hand faller ansvaret att skydda på den egna staten. I andra hand faller ansvaret på FN som genom förebyggande åtgärder och diplomati förväntas ingripa i situationen. Om diplomati inte hjälper kan säkerhetsrådet fatta beslut om militär intervention. I tredje hand, om säkerhetsrådet skulle vara politiskt blockerat och passivt, måste enskilda stater agera ensamma eller i grupp för att komma tillrätta med situationen. Ansvaret att skydda upphör därmed aldrig. Principen "skyldighet att skydda" är en modern tolkning av folkrätten som skydd - inte bara för staters utan även för människors säkerhet.
Med verktyget "skyldighet att skydda" i sin hand, har FN äntligen en reell möjlighet att träda in i konflikter och skydda en folkgrupp. Med Barack Obama i Vita Huset kan FN bli starkare, såväl ekonomiskt, men också genom att legitimiteten ökar med stöd från Washington. Obama menar att USA måste spela en tydligare roll i FN, bland annat som pådrivare av nödvändig reformering. Obama anser det också vara ytterst nödvändigt att USA betalar sin skuld till FN och fortsätter att bidra långsiktigt.
Under socialdemokratiska regeringar har FN:s reformering stått högt upp på Sveriges agenda. Jag hoppas att den borgerliga regeringen och Carl Bildt tar FN-frågorna på lika stort allvar.

söndag 19 oktober 2008

Azerbadjan och Baku...

Sitter på Arlanda, far via Frankfurt till Baku för att bilda mig en uppfatttning om landet och läget just nu. Åker tillsammans med 24 andra personer, alla rekvirerade via Folk och Försvar. Det ska blir spännande dagar, och vi far vidare mot Georgien mitt i veckan. Vi träffar parlamentariker, ambassadörer, ministrar och annat spännande folk, men också oppositionen förstås.
Alla i sällskapet har specialistkunskaper inom olika områden.
Spännande...forts följer...

söndag 12 oktober 2008

Järnväg längs Norrlandskusten!EU kan vara med och betala järnvägen längs Norrlandskusten
När Sverige nästa år är ordförande i EU bör regeringen verka för att den Botniska korridoren prioriteras i EU. Projektet som bland annat består av Norrbotniabanan, Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan kan då få ekonomiskt stöd av EU. Det skriver Åsa Lindestam, Agneta Lundberg och Lars U Granberg i en gemensam riksdagsmotion.
Den Botniska korridoren är transportkorridoren mellan råvaruproduktionen i norra Sverige och förädlingsindustrin/marknaden i södra och mellersta Sverige och i Europa. Den består av Norrbotniabanan, Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan längs norrlandskusten och fortsätter därefter ner mot Stambanan till anslutningen mot Nordiska triangeln i Mjölby. Den fortsätter också på den finska sidan med den transportkorridor som binder samman norra och södra Finland.
Motionärerna konstaterar att länderna kan få 10–30 procent i EU-stöd för prioriterade projekt, den högre procentsatsen för nationsgränsöverskridande trafik.
- Sverige har inte speciellt aktivt drivit nationsöverskridande projekt inom EU, utan det har främst varit de olika trafikverken som har talat vart och att för sina respektive områden. Det krävs god samordning mellan de olika trafikslagen så att man får större styrka bakom de svenska förslagen. Som ordförandeland under 2009 borde regeringen därför ta tillfället i akt och med kraft verka för att den Botniska korridoren prioriteras i EU, säger Åsa Lindestam (s).

torsdag 11 september 2008

Fler mansmottagningar kan hejda våldet


Kvinnomisshandel är ett av de mest utbredda samhällsproblem vi har. Det förebyggande arbetet med män måste stärkas, anser riksdagsledamot Åsa Lindestam (s).

JÄMSTÄLLDHET. Sverige har haft en positiv utveckling på jämställdhetsområdet. Men det går alldeles för långsamt! Ett område som är särskilt eftersatt är mäns roll. Ett av de stora hindren för jämställdhet är mäns problem med våld, anser Hans Åberg som är psykolog på en av landets få mansmottagningar i Uppsala.
Regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor var ett steg i rätt riktning. Dessvärre kritiseras insatserna för att vara för generellt skrivna för att fungera som redskap. Framförallt är delen om män alldeles för svagt utvecklad. Kvinnomisshandel är ett av de mest utbredda samhällsproblem vi har. Få förövare sitter bakom lås och bom. Då behövs fler insatser än inom kriminalvården. Det förebyggande arbetet ute i samhället bör stärkas.
Hans Åberg anser att våld är ett medvetet beteende som man måste få hjälp med att ändra. Ändå finns bara 20 mottagningar som specialiserat sig på att arbeta med män. Vi politiker måste se till att de blir fler. Mansmottagningarna har verktygen som behövs för att jobba mer förebyggande.
Även Norge kan tjäna som förebild. Där har man inom den offentliga vården arbetet med mäns våld mot kvinnor i närmare tjugo år. Dessutom förbereder man, som första land, en jämställdhetslag med mannen i fokus.
Jag ser med skepsis på regeringens föreslag om att knyta ihop alla dagens lagar mot diskriminering till en ny lag. Fördelar finns med ett samlat grepp, men jag tror att jämställdhetsfrågorna kommer få stryka på foten. Jämställdhetsombudsmannen försvinner nästa år.
Inom socialdemokraterna ser vi med oro på att män toppar statistiken över dålig hälsa, våld och kriminalitet. Forskning visar också att unga män ofta dör i situationer kopplade till mansrollen. Pojkar presterar dessutom påtagligt sämre än flickor i skolan. Den så kallade maktordningen mellan könen inverkar alltså starkt på våra liv. Den behöver ändras på för att vi alla ska få det bättre.
Att flickor generellt presterar bättre på alla utbildningsnivåer än pojkar är beroende av hur vi har organiserat samhället och vilka ideal vi tillmäter olika kön. Vi kan därmed också bryta den negativa utvecklingen.
I Söderhamn delade man i de fyra grundskolorna upp betygen upp på flickor och pojkar. Skillnaderna mellan könen och även mellan olika skolor blev tydliga. Det var särskilt pojkarna i en skola som drog ner snittet. Med svart på vitt kunde man börja göra något åt saken. Det har resulterat i högre betyg för alla det här läsåret.
Vi politiker kan, om viljan finns, bidra till att jämbördiga män och kvinnor blir samhällets ideal Men då måste vi också ge samhällets olika institutioner och organisationer de rätta verktygen att lyckas.
Jämställdhet handlar om alla människors lika värde. I den kampen har strävan alltid varit att skapa maktbalans mellan män och kvinnor. Låt oss fullfölja det arbetet!

Vår tids ödesfråga


Klimathotet - de pågående klimatförändringarna - är vår tids ödesfråga och globala utmaning. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma takt som nu kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer, mer nederbörd och ökad torka hotar många av världens ekosystem. Även klimatförändringarnas effekter finns redan i vår egen närmiljö.
Den rika delen av världen står för de största utsläppen och det är vi som måste gå före och visa att det går att kombinera ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp. Det är bråttom att vidta åtgärder, därför har vi i ett program med 127 punkter konkretiserat oss för en ny klimatpolitik. Och vi anser att det är realistiskt att Sverige kan minska utsläppen med 40 procent till år 2020 från 1990 års nivå.
Det mesta handlar om ny teknik. Vi behöver bränslesnålare bilar och vi måste satsa mer på alternativa bränslen. Våra hushållsapparater behöver inte förbruka så mycket el. Sol, vind och vatten kan ge klimatvänlig el. Med ny teknik kommer tillväxt, nya jobb och en bättre miljö.
Det är inte ett alternativ för oss att höja skatterna för den elintensiva industrin. Istället kan vi ge företagen skattebefrielse mot att de genomför program för energieffektivisering. På det sättet kan vi både klara klimatmålen och göra företagen mer konkurrenskraftiga.
Andelen förnybar energi behöver öka. Lokal elproduktion bör stimuleras genom sänkta inkopplingsavgifter och ökad skyldighet för nätägare att ta emot förnybar el. Den som sätter upp en vindsnurra på tomten eller installerar solceller ska kunna sälja överskottsenergin på elnätet. Biogasproduktionen bör byggas ut inte minst småskaligt. Vi ser en stor potential i mindre anläggningar på gårdsnivå eller kanske i framtiden till och med i bostadsområden. Och att de gröna näringarnas (jord- och skogsbruket) bidrag till omställningen till ett klimatvänligt samhälle är otroligt viktiga.
De lokala investeringsprogrammen och klimatinvesteringsprogrammen (Klimp) har varit mycket framgångsrika för att minska de svenska utsläppen av växthusgaser. Sammantaget beräknas de kommande och pågående klimatinvesteringsprogrammen minska utsläppen av växthusgaser med en och en halv miljon ton årligen. Därför är det ett stort misstag av den borgerliga regeringen att avbryta klimatinvesteringsprogrammen. Vi vill i stället återinföra, bygga ut och utveckla Klimp-programmen.
Utsläppen från transportsektorn behöver minska. Långväga godstransporter behöver ske med järnväg i stället för med lastbil. Därför vill vi prioritera investeringar i järnvägar. Till och från storstäderna behöver fler ta tåget och färre använda flyget.
Tyvärr har den borgerliga regeringen skjutit frågan om klimatproblemet åt sidan. Vi har två förlorade år med Fredrik Reinfeldt som statsminister.
Att förbättra miljön handlar inte om att sänka levnadsstandarden. Det handlar främst om, som redan ovan nämnt, teknikutveckling. Fast var och en av oss kan också bidra. Genom att bland annat se våra resvanor till och från jobbet, till och från barnens fritidsaktiviteter. Så långt det är möjligt välja miljövänlig mat, förbättra hushållets sophantering och se över energianvändandet osv.
En undersökning som Naturvårdsverket presenterade i våras visar att varannan person anser sig vara miljö- och klimatvänlig, nästan lika många får dåligt samvete när de påverkar klimatet negativt. Siffrorna visar på att miljömedvetenheten är stor och därmed finns goda förutsättningar att nå framgång för en bättre miljö. Fler som blir miljömedvetna innebär krav och förväntningar på mer klimatvänliga produkter från producenterna.

Antingen gör vi väldigt lite nu och hoppas att tekniska genombrott i framtiden ska lösa problemet av sig självt. Eller så börjar vi ställa om nu och i en jämn takt så att hushåll och företag hinner anpassa sig. Jag föredrar det senare.

måndag 11 augusti 2008

Oro för framtiden!

Vi, socialdemokratiska riksdagsledamöter i Gävleborgs län, är nu oroliga för vårt lands framtid. Den borgerliga regeringen förstår inte att ta vara på de goda tider som vi haft nu i ett par års tid. Deras ofinansierade skattsänkningar spär på inflationen och uppgången i sysselsättningen har börjat avstanna. Detta kommer att bli dyrt för vårt land. Redan nu har många företag svårt att hitta personal som har rätt kompetens för jobben. Därför hade man behövt investera i samhället, istället för att sänka skatterna.
Vi socialdemokrater vill agera på ett helt annat sätt. Vi vill investera i kreativitet och kunskap för vi vet att det ger god utdelning, både för enskilda människor och för vårt samhälle i stort. Kvalificerad arbetskraft behövs för att samhället ska fortsätta att utvecklas.
De yrkesinriktade utbildningarna behöver bli bättre så att de svarar mot arbetsmarknadens behov. Därför behövs större samverkan mellan skolan och arbetslivet. Vi måste satsa på de unga vuxna som saknar gymnasiekompetens, likaväl som vi behöver ge de vuxna som saknar yrkesutbildning en andra chans i arbetslivet. Vi föreslår en satsning på Yrkesvux, som ska utformas så att de som har en utbildning med svag arbetsmarknad kan sadla om. Vi vill, kort sagt, att Sverige ska konkurrera med kunskap och med kompetens – inte med låga löner.
Företagande och entreprenörskap behöver stärkas för att bli en naturlig del i alla utbildningar. Fler behöver få kunskaper om vad det innebär att vara företagare. Det är inte så svårt att starta företag i dag men vi behöver modernisera regelsystemet. Det handlar till exempel om kontakter mellan myndigheter och företag.
Människors arbetslöshet måste brytas, det är slöseri med mänskliga resurser att låta folk gå arbetslösa. Många med utländsk bakgrund har svårt att få arbete, trots att de kanske har en god utbildning i sitt tidigare hemland. Därför är det angeläget att vi inrättar ett nationellt system för validering av kunskaper. Vi behöver också på ett bättre sätt skapa kompletteringsutbildningar för dem som kommer till vårt land.
Vi har idag en välfärd som är trygg och av god kvalitet. Vi har mindre klyftor i samhället än många andra länder. Vi har starka och ansvarstagande fackliga organisationer. Detta tillsammans ger oss ett bra och tryggt samhälle. Detta vill vi socialdemokrater fortsätta att bygga på, för ett nyskapande och modernt Sverige.
Åsa Lindestam
Sinikka Bohlin
Roland Bäckman
Raimo Pärssinen
Per Svedberg

fredag 8 augusti 2008

Regnväder i ekonomin? Klass 1-varning!

Äntligen har Borg vaknat! Nu först har han förstått att den ekonomiska utvecklingen går neråt och säger idag i SvD att regeringen kommer att behöva skriva ner sin tillväxtprognos. Det har vi andra vetat länge. Världsekonomin har gått sämre en längre tid, USAs huspriser faller, exporten minskar och vi är ett litet land, mycket beroende av export. Regeringen ska försöka dämpa nedgången med fortsatta reformer, säger han. Undrar vilken redan hårt pressad grupp de ska ge sig på nu?

torsdag 7 augusti 2008

Maktbalans

Vi måste ta fram de rätta verktygen för at skapa en balans mellan män och kvinnor

Sverige har flera gånger vunnit priset för världens mest jämställda land i internationell jämförelse. Men vi är långt ifrån i mål, och trots att Sverige följer en positiv utveckling, går den alldeles för långsamt, och ett område som är särskilt eftersatt är mäns roll i jämställdhetsarbetet.

Mäns problem med våld är ett av de stora hindren för jämställdhet, det menar bland annat psykologen Hans Åberg, psykolog på en av Sveriges få mansmottagningar i Uppsala. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande problem som berör hela samhället, såväl kvinnor som män. Förra året lade den borgerliga regeringen fram en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor. Handlingsplanen är ett steg i rätt riktning, men insatserna i handlingsplanen är generellt skrivna, vilket har gjort att den redan fått mycket kritik för att inte innehålla någon tydlig plan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Åberg instämmer i kritiken mot regeringens handlingsplan, med hänvisning till att delen om män i handlingsplanen är alldeles för svagt utvecklad. Mansmottagningens arbete går ut på att mannen ska inse att han måste ta ansvar och få redskap att ändra sig. Regeringens handlingsplan understryker främst insatser inom kriminalvården. Men kvinnomisshandel är ett vanligt förekommande problem, få förövare sitter bakom lås och bom, det kan vara din granne, bror eller vän. Idag finns det närmare 20 mottagningar i Sverige som specialiserar sig på att arbeta med män. Vi måste arbeta för att det ska bli fler.

Mansmottagningen i Uppsala uppmärksammar ett problem som den offentliga vården i Sverige inte tagit tag i ännu. Norge är en förebild för jämställdhetsarbetet. De har arbetet med mäns våld mott kvinnor inom den offentliga vården i närmare 20 år. Åberg menar att våld är ett medvetet beteende som man måste få hjälp med att ändra.

Norge förbereder dessutom nu som första land en proposition, som kommer leda till en jämställdhetslag men mannen i fokus. Till grund för den kommer också att ligga en stor attitydundersökning om män och jämställdhet. Det är Norges jämställdhetsminister Karita Bekkemellem som tagit initiativet till propositionen. Jag anser att Sverige bör följa Norges insatser på detta område. Vi Socialdemokrater ser oroande på det faktum att pojkar presterar påtagligt sämre än tjejer i skolan och män toppar dessutom statistiken för dålig hälsa, våld och kriminalitet. Forskning visar på att unga män dör i situationer som är en direkt konsekvens av den rådande mansrollen. Och ett exempel på det här är ju att det är nästan enbart unga män som dör i singelolyckor och trafikolyckor. Det är ingen tvekan den så kallade maktordningen mellan könen har en väldigt, väldigt stor betydelse för människor, för både kvinnor och män, och att det är någonting som man måste ändra på för att vi ska kunna leva, helt enkelt, bättre liv.

Därför ser jag också med skepsis mot den borgerliga regeringens sammanslagning av olika diskrimineringsinstitutioner. Regeringen har dessutom föreslagit en ny diskrimineringslag som knyter ihop alla lagar mot diskriminering som finns idag, där jämställdhetslagen bara utgör en del. Som en följd försvinner jämställdhetsombudsmannen nästa år och slås ihop med de andra diskrimineringsombudsmännen till en enda stor diskrimineringsombudsman. Visst kan det finnas fördelar med att ta ett samlat grepp om diskriminering, men jag tror det finns en överhängande risk att vi kommer ta ett steg tillbaka i jämställdhetsfrågorna genom att bunta ihop jämställdhetsfrågorna med all annan form av diskriminering. Jämställdhetsområdet genomsyrar alla samhällssfärer och bör tas hänsyn till vid alla politiska beslut, handlingsplaner och lagstiftning.

Idag ser situationen ut som sådan att flickor generellt sätt presterar bättre på alla utbildningsnivåer än pojkar, men vi vet att det inte ligger i könsbundenhet, utan det är beroende av hur vi har organiserat samhället och vilka ideal vi tillmäter olika kön.
Vi kan därmed också bryta den negativa utvecklingen. Vi kan, om den politiska viljan finns, skapa redskap att skapa en ideal som bygger på att se män och kvinnor som jämbördiga. Men då måste vi politiker också ge samhällets olika institutioner och organisationer verktygen att exempelvis skapa fler mansmottagningar, kvinnojourer, och stöd i skolan.

För jämställdhet handlar ju faktiskt ytterst om människors lika värde. Men det
handlar naturligtvis om också att det är lika värde överhuvudtaget mellan
människor. Och det är det som man har strävat efter hela tiden i jämställdhetskampen nämligen att kvinnor och män ska leva i balanserade relationer där inte det ena könet har makt över det andra könet. Utan det handlar om att man ska leva i en
maktbalans.


.

onsdag 25 juni 2008

Sjukförsäkring och rehabkedja

Många känner i dag stor oro för sjukförsäkringen. Vad händer om jag blir sjuk? Vilken ersättning kommer jag att få? Kommer jag att bli uppsagd om jag blir sjuk under en längre tid? Och vad händer då?

Att frågorna ställs beror på att den moderatstyrda regeringen i rask takt lägger om sjukförsäkringssystemet. Den borgerliga regeringens politik har skapat osäkerhet mycket på grund av dåligt underbyggda förslag som nu riskerar att undergräva förtroendet för hela sjukförsäkringen.

I stället för att investera i människors möjligheter att faktiskt komma tillbaka, lägger regeringen hinder i vägen. Stödet utarmas till den som är sjuk samtidigt som arbetsgivarnas ansvar minskas. Därutöver skapas en krånglig sjukförsäkring. Ersättningsnivåer och tidsgränser kommer att vara beroende av vilken sjukdom man har. Efter sex månaders sjukskrivning riskerar individen att bli uppsagd och i värsta fall hänvisad till socialbidrag.

Vid bedömning av arbetsförmågans nedsättning ska man inte längre beakta den försäkrades ålder, bosättningsförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet eller andra liknande omständigheter. Det betyder i praktiken att en barnskötare med familj i Söderhamn eller Norrbo kan tvingas flytta till Stockholm för att ta jobb som spärrvakt. Om hon eller han inte gör det, riskerar denne förlora både sin eventuella sjukpenning eller a-kassa.

Sedan valet och fram till idag har långtidsarbetslösheten tredubblats. I hälften av landets kommuner ökar utbetalningarna av socialbidrag/försörjningsstöd, då har man också bortsett från det stöd som ges till flyktingar.

Regeringen talar fint om rehabilitering, men av aktiva insatser ser vi inte en skymt. I stället sänks sjukpenningen kraftigt, men successivt. Försäkringskassans medel för köp av aktiva rehabiliteringstjänster har kraftigt reducerats. Arbetsgivarnas ansvar för medfinansiering liksom ansvar för att göra en rehabiliteringsutredning har tagits bort. Stödet till individen utarmas.

Vi socialdemokrater delar uppfattningen att det är viktigt med åtgärder. Vi ser också att människor med arbetsförmåga far illa av att gå sjukskrivna. Men vi tror inte på de metoder som den borgerliga regeringen valt med strikta tidsgränser, sänkta ersättningsnivåer och ut från både arbetsplats/arbetsmarknad och socialförsäkring. Att efter sex månader få en bedömning av om jag klarar något jobb på arbetsmarknaden hjälper inte mig om jag är allvarligt sjuk. Hjälper det dig? Att efter ett år förlora rätten till sjukpenning och tvingas ansöka om att få den förlängd underlättar inte min situation om jag är sjuk. Och vad händer om jag inte får förlängd sjukpenning och inte kan få ett arbete? Hur ska jag då få mitt dagliga bröd?

Vi socialdemokrater vill se en annan politik, en politik som tar ansvar. Chansen för människor att återkomma till arbete ökar med tidigare insatser som ligger närmare individen och arbetsplatsen. Den kräver att både arbetsgivaren och arbetstagaren tar sitt ansvar. Det är från arbetet man är sjukskriven och då måste arbetsgivaren delta i rehabiliteringen.
Den svenska välfärdsmodellen med försäkringar som omfattar alla, har ett stort stöd i Sverige. Men legitimiteten i socialförsäkringarna hotas nu.

Vi vill återupprätta förtroendet för sjukförsäkringen. När man blir sjuk ska man också vara trygg. Grundregeln för en hållbar sjukförsäkring måste vara att det finns incitament och skyldigheter hos alla berörda. Sjukförsäkringen är inget bidrag som man ska behöva tigga om eller riskera att förlora därför att arbetsgivarens eller samhällets stöd har brustit. Sjukförsäkringen ska ersätta inkomstbortfall vid arbetsoförmåga och fungera som en brygga tillbaka i arbetslivet. Det handlar om individens rätt till stöd och rehabilitering. Sverige tjänar på rättvisa.

Åsa Lindestam, riksdagsledamot (s), Söderhamn
Per Svedberg, riksdagsledamot (s), Norrbo

söndag 15 juni 2008

FRA


Bara så att alla vet: Jag tänker rösta nej till regeringes förslag och gå på vår reservation till förmån för den personliga integriteten.

onsdag 11 juni 2008

Investera i samhället


Vi, socialdemokratiska riksdagsledamöter i Gävleborgs län, är nu oroliga för vårt lands framtid. Den borgerliga regeringen förstår inte att ta vara på de goda tider som vi haft nu i ett par års tid. Deras ofinansierade skattsänkningar spär på inflationen och uppgången i sysselsättningen har börjat avstanna. Detta kommer att bli dyrt för vårt land. Redan nu har många företag svårt att hitta personal som har rätt kompetens för jobben. Därför hade man behövt investera i samhället, istället för att sänka skatterna.
Vi socialdemokrater vill agera på ett helt annat sätt. Vi vill investera i kreativitet och kunskap för vi vet att det ger god utdelning, både för enskilda människor och för vårt samhälle i stort. Kvalificerad arbetskraft behövs för att samhället ska fortsätta att utvecklas.
De yrkesinriktade utbildningarna behöver bli bättre så att de svarar mot arbetsmarknadens behov. Därför behövs större samverkan mellan skolan och arbetslivet. Vi måste satsa på de unga vuxna som saknar gymnasiekompetens, likaväl som vi behöver ge de vuxna som saknar yrkesutbildning en andra chans i arbetslivet. Vi föreslår en satsning på Yrkesvux, som ska utformas så att de som har en utbildning med svag arbetsmarknad kan sadla om. Vi vill, kort sagt, att Sverige ska konkurrera med kunskap och med kompetens – inte med låga löner.
Företagande och entreprenörskap behöver stärkas för att bli en naturlig del i alla utbildningar. Fler behöver få kunskaper om vad det innebär att vara företagare. Det är inte så svårt att starta företag i dag men vi behöver modernisera regelsystemet. Det handlar till exempel om kontakter mellan myndigheter och företag.
Människors arbetslöshet måste brytas, det är slöseri med mänskliga resurser att låta folk gå arbetslösa. Många med utländsk bakgrund har svårt att få arbete, trots att de kanske har en god utbildning i sitt tidigare hemland. Därför är det angeläget att vi inrättar ett nationellt system för validering av kunskaper. Vi behöver också på ett bättre sätt skapa kompletteringsutbildningar för dem som kommer till vårt land.
Vi har idag en välfärd som är trygg och av god kvalitet. Vi har mindre klyftor i samhället än många andra länder. Vi har starka och ansvarstagande fackliga organisationer. Detta tillsammans ger oss ett bra och tryggt samhälle. Detta vill vi socialdemokrater fortsätta att bygga på, för ett nyskapande och modernt Sverige.
Åsa Lindestam
Sinikka Bohlin
Roland Bäckman
Raimo Pärssinen
Per Svedberg
socialdemokratiska riksdagsledamöter, Gävleborg

söndag 1 juni 2008

Rädda hemvärnet, Tornberg


Vi har fått många reaktioner på vår artikel om hemvärnet, här i tidningen och på andra sätt. Det förvånar oss inte. Som vi skrev, har hemvärnet en stark förankring hos det svenska folket. Hemvärnets insatser i det civila samhället är ovärderliga. Därför ska vi politiker se till att hemvärnet finns kvar och får möjlighet att utvecklas.
Jouni Rajala vill att nuvarande 60 bataljoner bevaras och att hemvärnet får en direktutbildning. Vi ställer oss bakom dessa förslag. Vi delar även hans uppfattning om att man måste se långsiktigt på vårt frivilligförsvar. Det får inte vara en utgiftspost i budgeten som anpassas efter tillfällig pengabrist.
Rajala menar också att det inte finns anledning att skjuta på regeringen, utan att bollen ligger hos riksdagsledamöterna. De ska agera över partigränserna för att rädda hemvärnet.
Vi fortsätter att kritisera den borgerliga regeringen. Det är regeringen som har gett ÖB de ekonomiska förutsättningarna för försvarets verksamhet. Den förre moderate försvarsministern Mikael Odenberg avgick i höstas just på grund av att anslaget var för snålt.
Vi anser att försvaret är en så viktig fråga, att det förtjänar breda politiska överenskommelser. Därför är centerpartisterna Stefan Tornbergs och Staffan Danielssons lovtal till hemvärnet inget annat än hyckleri.
Det var ju centern som avbröt det tidigare samarbetet med socialdemokraterna i försvarsfrågor. Centern anslöt sig till de övriga borgerliga partierna och står bakom den budget som ÖB nu försöker att hantera.
Tornberg och Danielsson kan, om de vill, rädda hemvärnet. De har ju i majoriteten i Sveriges riksdag idag. Gör som Svante Lejon föreslår, visa att det är riksdagen som styr landets försvar!
Vi gör allt som står i vår makt för att hemvärnet ska vara kvar.
Karin Åström, riksdagsledamot (s)
Åsa Lindestam, ledamot (s) i Försvarsutskottet

söndag 18 maj 2008

Ökade kostnader för individ och familjeomsorg

Regeringens politik drabbar familjeomsorgen i Sandviken hårt – (s)-riksdagsledamöter besöker kommunen
– Individ och familjeomsorgen i Sandviken drabbas av kraftigt ökade kostnader för försörjningsstöd. Det är en följd av borgarnas totala brist på arbetsmarknadspolitik och åtstramningar inom sjukförsäkringssystemet, Här i Sandviken finns det en grupp ungdomar som aldrig får chansen, de har av den borgerliga regeringen förvisats till långtidarbetslöshet. Regeringen och dess företrädare i länet som Tomas Tobé (m) har misslyckats med sin politik. De långtidarbetslösa blir fler och allt yngre och regeringen och Tomas Tobé (m) står handlingsförlamade och tittar på, säger riksdagsledamot Raimo Pärsinnen (s).
- Den borgerliga regeringen drar ner på arbetsmarknadspolitiken och stramar åt sjukförsäkringssystemet. På detta har man försämrat a-kassan och fler har lämnat a-kassan och facket vilket på sikt leder till ökade kostnader för landets kommuner. När vi nu ser att konjunkturen börjar svikta och risken finns att fler hamnar utanför arbetsmarkanden och står utan trygghetsförsäkringar behövs det en ny politik en socialdemokratiskpolitik, säger Raimo Pärsinnen (s).
Gävleborgs (s)-riksdagsledamöter besöker Sandviken måndagen den 19 maj. Man kommer att besöka skolor, kvinnojouren och partiföreträdare för att diskutera problemen med de ökade kostnaderna för individ och familjeomsorgen.

fredag 16 maj 2008

Hemvärnet behövs

Hemvärnet har till uppgift att bevaka, skydda och stödja det civila samhället. Hemvärnssoldater utbildas till att klara dessa uppdrag. Därutöver har vissa förband specialiserat sig till särskilda uppgifter. Hemvärnet är den enda delen av försvaret som finns i hela landet och som sedan gammalt har en stark förankring hos det svenska folket.
Bilden som många av oss har av Hemvärnet överensstämmer inte med verkligheten. Idag är det inga löjliga gubbar som leker med bössor, utan välutbildade unga män och kvinnor som kan skydda samhället vid svåra påfrestningar. Uppgifterna har förändrats och moderniserats sedan andra världskrigets dagar.
Även om Hemvärnets uppgift är att bevaka viktiga skyddsobjekt, ser vi vanligen inte hemvärnssoldater i militära sammanhang, utan vid andra svåra situationer som samhället utsätts för. Det handlar om naturkatastrofer som snökaos och översvämningar, men också bekämpning av skogsbränder eller oljeutsläpp.
Inte minst viktigt är eftersök, när Hemvärnet strukturerat letar efter barn eller vuxna som försvunnit, som vi nyligen kunnat följa i media eller på nära håll. Soldaterna har god lokal- och personkännedom, varför deras insats är ovärderlig just vid eftersök.
Förra året omfattade hemvärnsförbands stöd till samhället över 40 000 timmar. Det är ett betydande bidrag till enskilda och kommuner, som drabbats av kris.
Nu är Hemvärnets framtid hotad. Antalet soldater har halverats till omkring 30 000 personer idag. Försvarsmakten tvingas av regeringen att planera för ytterligare minskning till 15 000 soldater. Det innebär bland annat nedläggning av utbildningsgruppen i Gävle. Man har också diskuterat att göra hemvärnet mobilt, att samma styrka ska kunna räcka till överallt i hela landet.
Hemvärnet ska spara, trots att det kostar lite i förhållande till hela Försvarsmakten. Regeringen ser inte Hemvärnet som den försäkring det är, när det oväntade plötsligt händer. Hemvärnet bygger på människors frivillighet, att hjälpa till vid kriser. Hemvärnet har också en uthållighet som vid behov sträcker över en lång tid.
Vi vill ha Hemvärnet kvar också i framtiden som skydd och stöd i närsamhället. Det behövs i hela landet. Hemvärnet måste få förutsättningar att finnas kvar och att fortsätta utveckla sin verksamhet egen utbildning och övning i de situationer där de behövs.
Försvarsministern har i riksdagen deklarerat att han ser Hemvärnet som en kvalificerad och modern del av insatsförsvaret. Därför förväntar vi oss att han i sin kommande proposition om försvaret står upp för denna deklaration inte bara i ord, utan också i handling.
Kaoset kring Försvarsmakten har varit stort under det senaste året. Enligt regeringen och försvaret krävs det mer och svårare arbetsuppgifter med mindre pengar. I denna turbulens riskerar man lägga ner fungerande och samhällsviktiga verksamheter som Hemvärnet. Det är oacceptabelt och oansvarigt. Nu är det hög tid för den borgerliga regeringen att ta sig samman och börja regera.

torsdag 15 maj 2008

Försvaret behöver långsiktighet!

Åsa Lindestam (s) :Försvaret behöver långsiktiga beslut inte snabba klipp
- Det kaos som Försvarsmakten befinner sig i nu är resultatet av den borgerliga regeringens försvarspolitik. Det säger sig själv att ekonomin inte går ihop när regeringen beställer en Ferrari men bara betalar för en Skoda, säger riksdagsledamot Åsa Lindestam (s) som är ledamot i försvarsutskottet
- Beslut fattas i helt fel ordning. Först måste vi bestämma vad Försvarsmakten ska kunna om fem år, sen ska vi anpassa organisationen. Här riskerar regeringen att i panik lägga ner bra fungerande verksamhet som hemvärnets utbildningsverksamhet i Gävle- utan att tänka på de ekonomiska eller samhälliga konsekvenserna. Något som kan bli mycket kostsamt.
- Vi socialdemokrater har tagit ansvar för försvarets ominriktning från ett förrådställt invasionsförsvar till ett insatsförsvar som kan användas här och nu. Det är vi beredda att fortsätta göra. Vi vill se breda politiska överenskommelser, inte snabba klipp. Reinfeldt bör kalla till partiledaröverläggningar.

tisdag 13 maj 2008

Förskolans dag! Nej till vårdnadsbidrag!Idag firas förskolans dag över hela landet. Förskolan är en av de viktigaste verksamheter samhället har. Det är också en av de mest uppskattade. När man mäter hur nöjda medborgarna är med olika kommunala verksamheter hamnar förskolan i topp, år efter år. Att den svenska förskolan håller världsklass har uppmärksammats av OECD och i en rad internationella jämförelser. Politiker och tjänstemän från hela världen kommer hit för att se och lära av den svenska modellen om hur man tar hand om och ger kunskap till de yngsta barnen.
Förskolan är hotad
Idag står förskolan inför sitt kanske värsta hot någonsin. De borgerliga vill byta väg, och satsa på vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng istället. Vårdnadsbidraget innebär att man får 3000 kronor i månaden om man avstår från förskola. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) skulle det kosta drygt tre miljarder om året om alla som inte använder förskola idag skulle ta ut detta bidrag. Eftersom regeringen inte lovat några nya pengar kommer dessa pengar att tas ur samma kommunala budget som finansierar förskolan. Naturligtvis kommer det att påverka förskolans kvalitet negativt, och i rena tjänster motsvarar kostnaden cirka 9 000 anställa i förskolan. Att införa en barnomsorgspeng innebär också att ta kommunala skattepengar från förskolan för att ge till föräldrar som ordnar sin barnomsorg på annat sätt. Då finns inga krav på utbildad personal eller läroplaner, och kvaliteten på barnomsorgen sänks.
Vi socialdemokrater har alltid värnat förskolan, ofta i hård strid mot de borgerliga som hållit emot. För tio år sedan införde vi en nationell läroplan för förskolan. Det var en markering av hur viktigt små barns lärande är. Under de följande socialdemokratiska regeringarna genomförde vi reform på reform för att förbättra förskolan. Vi gjorde den billigare med maxtaxan. Vi gjorde den mer tillgänglig när vi infört allmän förskola för fyra- till sexåringar, och införde rätt för arbetslösas barn att gå i förskola. Kommunerna fick mer pengar för att kunna anställa fler i förskolan, med resultatet att barngrupperna minskade. När den borgerliga regeringen tillträdde avbröt de satsningen. Resultatet är att antalet barn per anställd ökar. För hela landet motsvarar det cirka 1600 heltidstjänster i förskolan.
Fortsatta satsningar på förskolan
Vi vill införa allmän förskola för alla treåringar. Vi är för valfrihet mellan kommunala, privata och föräldrakooperativa förskolor, men vill kvalitetssäkra all förskoleverksamhet genom att ställa samma krav på att all verksamhet följer läroplanen och har utbildad personal. Barn och föräldrar har rätt till samma höga kvalitet – oavsett vem som utför verksamheten. Staten ska ge stöd genom att låta det så kallade lärarlyftet omfatta även förskolans personal, så att de anställda kan skaffa sig bättre pedagogisk kompetens och utveckla sina kunskaper, samtidigt som de arbetar halv- eller deltid. Det gör det också lättare för de barn som kan och vill börja lära sig läsa och skriva redan i förskolan. Till hösten kommer vi att föreslå ett ökat stöd till kommunerna så att de kan anställa fler i förskolan, och vi kommer att börja där behoven är som störst.
Vi är stolta över den svenska förskolan, och övertygade om att den är värd att bygga vidare på. Förskolan är inte något nödvändigt ont, som de borgerliga ibland tycks mena. Den är viktig för barnen, och vi vet att de allra flesta föräldrar håller med oss om detta. Därför kommer vi att ta strid för förskolan mot alla de borgerliga förslag som urholkar resurserna till förskolan, hotar kvaliteten och ökar barngrupperna.
Åsa Lindestam


Sinikka Bohlin
Raimo Pärssinen
Per Svedberg
Roland Bäckman
Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Gävleborg

tisdag 6 maj 2008

Vi tar ansvar för försvaret!


Vi är beredda på att ta ansvar för försvaret – är regeringen det?
Situationen är djupt oroande. Regeringen har skapat kaos i Försvarsmakten. Borgerligheten beställer en Ferrari men betalar bara för en Skoda. Det säger sig själv att det är ohållbart. Regeringen har nu tvingat ÖB till panikåtgärder.
Arbetet måste göras i rätt ordning. Vi har en parlamentarisk Försvarsberedning som fram till i juni ska arbeta fram de långsiktiga behoven och målen för försvaret. Det arbetet måste först bli klart innan det går att diskutera Försvarsmaktens organisation. Det är kontraproduktivt att börja lägga ned förband innan vi bestämt vilket försvar Sverige ska ha.
Försvaret är den yttersta försäkringen i tider av oroligheter och en förebyggande kraft som ska användas för att bidra till vår säkerhet och fred i vår omvärld. Genom att förändra Försvarsmaktens uppdrag kan vi skapa en annan organisation anpassad efter dagens behov. Stödmyndigheternas organisation, t.ex. Förvarets materielverk och Pliktverket är inte tidsenliga och kan reformeras ytterligare. Service och underhåll kan drivas mer kostnadseffektivt. Vi har även pekat på bristerna i personalsammansättningen. Försvarsmakten har många höga officerare men saknar anställda som kan utbilda värnpliktiga. Det är inte ändamålsenligt.
Skattebetalarna ska inte behöva betala för mer än vad som krävs för att upprätthålla det försvar Sverige behöver. Vi socialdemokraterna tror att det går att spara på försvaret. Vi vill spara i samma nivåer som regeringen ca 4 miljarder kronor. Men till skillnad från regeringen ska de besparingarna gå till en förbättrad välfärd för alla - inte till skattesänkningar för de som tjänar mest.
En sådan besparing måste bygga på en grundlig analys. Om detta är vi överens med den före detta moderata försvarsministern Mikael Odenberg. Vi vill därför invänta Försvarsberedningens rapport. I dagsläget håller regering på att skära av alla frukter från grenarna utan att veta vad han ska trädet till.
Vi socialdemokrater har pekat på vikten av partiledaröverläggningar för att hitta blocköverskridande långsiktiga lösningar för försvaret. Med partiledaröverläggningarna hoppas vi komma överens om vilka förmågor som Sverige behöver på 25 års sikt. Försvars och säkerhetspolitiken en för viktig fråga för att hantera på det här oansvariga sättet.
Vi är beredda att ta ansvar – är regeringen det?
Anders Karlsson (s) ordförande i försvarsutskottet
Åsa Lindestam (s) ledamot i försvarsutskottet

söndag 4 maj 2008

S vill investera i framtiden


Den borgerliga regeringen tillträdde under en högkonjunktur med ordning på statens ekonomi och ökande tillväxt. Nu håller de goda tiderna att glida Sverige ur händerna. Regeringen förutspår i vårbudgeten ökad arbetslöshet och lägre tillväxt, men gör inget för att möta utvecklingen.
Det sämre ekonomiska läget syns också i kommunernas ekonomi. Kommunerna och landstingen beräknas gå med underskott de närmaste åren. Det kommer att drabba folk i vardagen. Regeringen talar om behov av "effektiviseringar". Det betyder större barngrupper i förskolan, inga nya resurser i skolan och längre vårdköer.
En bra förskola i hela landet gynnar barn och föräldrar. En förskola som rustar barnen tidigt med goda kunskaper lägger grunden för en bra skolstart. Det är den bästa investeringen för framtiden. Det möjliggör också för båda föräldrarna att kombinera föräldraskap och arbete.
Men den borgerliga regeringen går i motsatt riktning. Med vårdnadsbidraget och barnomsorgspengen riskerar kvaliteten i förskolan att urholkas.
Vi föreslår ett kvalitetsprogram för förskolan. Vi vill införa allmän förskola från tre års ålder. Barngrupperna ska minska och fler ska få möjlighet att gå en förskoleutbildning. Det tjänar barnen på och det tjänar Sveriges framtid på.
En viktig förlängning till detta är en mer kunskapsinriktad skola. Det handlar bland annat om högre kvalitetskrav i skolan och om bättre nationella jämförelser mellan skolor.
Vi vill också i vårt budgetalternativ satsa på den psykiatriska vården. Psykisk ohälsa påverkar inte bara en själv utan också familj och vänner. Det kan många gånger kräva vård, stöd och förståelse under en lång tid.
Det finns stora brister i vården för de psykiskt sjuka, det är en utmaning som kräver hårt arbete och resurser. Den borgerliga regeringen har inte lagt en enda ny krona på psykiatrin. Vi vill investera 1,4 miljarder kronor mer än regeringen för att höja ambitionsnivån på stödet till de psykiskt sjuka.
Socialdemokraternas prioritering är tydlig: jobben och välfärden går före skattesänkningar. Sverige tjänar på rättvisa.
Åsa Lindestam
Sinikka Bohlin
Raimo Pärssinen
Per Svedberg
Roland Bäckman
Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Gävleborg

Försvaret förvandlas till sandlåda för Borg och Tolgfors


Försvarsministern sänker försvaret! Varje gång ÖB kommit med ett förslag till budget, där försvarsministern langar in den ena beställningen efter den andra och på så vis överskrider budget har ÖB försökt balansera och kommit med förslag till lösning. Varje gång har försvarsministern avfärdat detta med en axelryckning: "Det var fel lösning, hem och gör om". Varje beställning är dyrbar, Tchad, Jas, mer internationellt och med varje beställning följer en räkning både i pengar och i uppgifter. Men försvarsministern vill ha kakan och samtidigt tillåta att Borg äter upp den. Hur ska våra tjejer och killar kunna utbildas för internationella uppdrag när flera utbildningsplattformar läggs ner? Hur ska de kunna ha rätt utrustning när försvarsministern inte ser samband mellan internationellt uppdrag och splitterskyddad utrustning? Det perfekta vapnet/skyddet i form av SEP, splitterskyddat transportmedel, utbytbar till den konfliktnivå som läget kräver i form av att kunna lyfta på/av så att det anpassas till miljön? Nej, sa försvarsministern, det behöver vi inte! Nej, säger Borg, det är svartat hål i budgeten. Jag själv har på nära håll studerat försvarets budget och där är inte svarta hål snarare beställningar utan analys av vad vi egentligen behöver. Tänk så mycket de ska hinna förstöra på de två återstående sandlådeåren de har kvar...!

söndag 20 april 2008

Investera i jobb och välfärdRegeringen målar upp en dyster bild ekonomisk bild av Sverige de kommande åren när finansminister Borg lämnade över vårpropositionen till riksdagen.
Borg konstaterade att högkonjunkturen är slut och att 2008 blir ett förlorat år. Sysselsättningstillväxten skrivs ned och arbetslösheten upp. Investeringarna sjunker kraftigt från 8 procent till 2 procent. Regeringen trodde bara för två veckor sedan att det fanns ett reformutrymme på 40 miljarder kronor men säger nu att det krympt ned till 10 miljarder!
Det som ytterligare oroar oss är att Borg skriver att kommunerna måste förbereda sig på nedskärningar eftersom årets överskott
på 8 miljarder blir ett underskott nästa år. Det som spär på kommunernas kommande kärva läge är att regeringen fryser nivån på statsbidragen och kräver att kommunerna "effektiviserar" sin verksamhet m a o tar fram nya sparprogram p.g.a. mindre pengar.
Det verkar vara bistra tider som väntar men det gäller inte för alla. Den reform som högeralliansregeringen ska sjösätta till hösten är nya skattesänkningar för välbeställda. Man vill nämligen att färre ska betala statlig skatt. Ett nytt jobbavdrag som ökar klyftorna till sjuka,
arbetslösa och pensionärer!
Regeringen har förfuskat möjligheterna att möta den kommande lågkonjunkturen eftersom vårpropositionen är kliniskt ren på investeringar i fler jobb och bättre välfärd.
Vi socialdemokrater ser helt andra möjligheter. Vi vill investera i jobben och välfärden. Vi säger; investera i utbildning
– i förskolan - skolan - yrkesutbildningen - högskolan och forskningen. Investera i småföretagare och miljöteknik. Investera i Sverige och svenska folkets framtid.
Investera i rättvisa - Sverige tjänar på det
Åsa Lindestam

Sinikka Bohlin
Raimo Pärssinen
Roland Bäckman
Riksdagsledamöter (s) från Gävleborg

torsdag 10 april 2008

Klyftorna ökar....

I Arbetarbladet har företrädare för såväl moderaterna som centerpartiet talat om för pensionärerna att de har fel när de anser att den borgerliga regeringen för en orättvis politik. Vi socialdemokrater är övertygade om att pensionärerna både kan räkna pengarna i sin egen plånbok och se hur samhället ser ut idag.
Även om borgarna anser att pensionerna kommer att höjas så är det idag en stor orättvisa mellan den som arbetar och den som har pension. Den som arbetar har en skattesänkning som pensionären inte har, det är sanningen. Men det är lika dyrt för pensionären, som det är för den som jobbar, med mat, bensin till bilen, kläder och annat som behövs för att leva ett bra liv.
Det är förstås detta som pensionärer är så arga på, att inte behandlas som alla andra medborgare i vårt land. Vi som är socialdemokrater förstår detta till fullo. Vi har därför föreslagit ett skatteavdrag med 2 000 kronor om året för just pensionärerna, men vad hjälper det nu, när makten ligger i de borgerliga partiernas händer.
Den borgerliga regeringen hade bra förutsättningar efter valet 2006. Det var högkonjunktur och det behövdes mycket arbetskraft. Då hade man haft stor chans att bryta långtidsarbetslösheten och förbereda Sverige på kommande mindre goda tider. Men då valde borgarna att satsa på skattesänkningar istället.
Nu vill man ändra i trygghetssystemen, a-kassan och sjukförsäkringen, för att människor fortare ska komma i jobb. Det är enbart piskan som gäller. Ta ett jobb, och ta det var som helst i landet, är uppmaningen. Likaså gäller det sjukförsäkringen, efter ett visst antal dagar ska man pröva på sitt jobb igen, även om man inte känner sig redo. Kan man då inte klara det tidigare arbetet så blir man uppsagd och får söka lämpligt arbete någon annanstans.
Den borgerliga politiken är långt ifrån vad människor behöver i livet. Alla har rätt till ett värdigt liv. Den borgerliga politiken skapar klyftor mellan människor i vårt samhälle, det samhället vill vi socialdemokrater inte ha. Vi vill ha ett solidariskt samhälle, för utveckling och trygghet.
Åsa Lindestam
Sinikka Bohlin
Raimo Pärssinen
Per Svedberg
Roland Bäckman
(s)-riksdagsledamöter från Gävleborg

onsdag 9 april 2008

Apoteket igen...


Vi vill bemöta Kristdemokraterna i Gävleborgs Landstings, inlägg i debatten om Apoteket.
Vi ställer oss frågande till varför de i överhuvudtaget vill sälja ut delar av apoteket när det faktiskt fungerar rätt bra. Och någon opinion från medborgarna om att sälja finns inte, tvärtom. För kristdemokraterna är en utförsäljning endast av ideologiska skäl.
Kristdemokraterna vill inte att staten, det vill säga vi tillsammans, skall äga, politiskt styra och ha inflytande i viktiga verksamheter.
Nyligen sålde regeringen Vin och Sprit. Apoteket står på tur. Och framtiden är oviss för våra andra gemensamt ägda bolag som t.ex. Vasakronan, SBAB, Nordea m.fl. Vi motsätter oss dessa utförsäljningar.
Vi tolkar kristdemokraterna och regeringens agerande att de inte anser att inflytande och den utdelning som de gemensamt ägda bolagen ger till statskassan har ett värde och är betydelsefull. Från 2001 till 2005 har de statliga företagen delat ut 75,5 miljarder kronor till statskassan. Pengar som har varit viktiga för t.ex. vården, skolan och vår infrastruktur.
Nu vill kristdemokraterna och de andra borgerliga partierna i regeringen alltså privatisera apoteken. Den vill öppna upp för olika internationella läkemedelsbolag eller apoteksbolag att ta över de svenska apoteken.
Vi motsätter oss detta förslag eftersom vi tror att det kan leda till betydligt dyrare mediciner. Vi menar att kostnadseffektivitet, säkerhet och god tillgänglighet i hela landet ska styra läkemedelsförsörjningen, inte utförsäljning av ideologiska skäl bara för att man är emot att vi äger saker gemensamt.
Vi tycker däremot att andra än apotek borde kunna sälja enklare receptfria läkemedel, som exempelvis nässpray, nikotintuggummi eller allergimediciner. Men då krävs det regler om tillsyn, åldersgränser, förpackningsstorlekar och liknande för att göra hanteringen säker för konsumenterna.
Det svenska Apoteket står idag för en hög kvalité, tillgänglighet och ett stort utbud av läkemedel. Ett väl fungerande bolag med låga priser i förhållande till om det skulle släppas fritt på marknaden. För oss socialdemokrater är det främmande att privata näringsidkare ska göra vinst på det läkemedel som vi behöver under vår sjukdom och för tiden därefter.
Åsa Lindestam

Per Svedberg

söndag 6 april 2008

Adel bör få stanna i Sverige!

Onsdagen den 2 april ordnade riksdagens Flyktingpolitiska nätverk tillsammans med Riksdagens vängrupp för Afghanistan ett välbesökt frukostmöte med tema "Återvändande". Ett tema som naturligtvis valts p.g.a. de nu inledda utvisningarna till flera länder i strid med FN:s flyktingkommissariats (UNHCR) rekommendationer. Förra veckans diskussioner om tolkningen av begreppet väpnad konflikt i kammaren bidrog naturligtvis till det stora intresset från ledamöterna. De stora protesterna med anledning av Adels utvisning likaså.
På frukostmötet fick vi i tur och ordning höra Svenska Afghanistankommitténs (SAK), UNHCR:s och Röda Korsets uppfattningar om både tillståndet i Afghanistan och möjligheterna att återvända. Även tolkningen av lagen diskuterades.
Budskapet från de tre organisationerna var fullständigt samstämmigt. Ingen av dem anser att det går att skicka människor tillbaka till en plats i Afghanistan där de inte har ett socialt nätverk. Den som inte är från Kabul i Afghanistan kan inte klara sig där. Den väg till försörjning som står till buds är enligt SAK att ta tjänst hos någon lokal krigsherre eller kriminell organisation.
UNHCR betonade att landet nu också tar emot hundratusentals återvändande från de närliggande länderna och att detta är ett stort problem för den afghanska så sköra regeringen. UNHCR ger stöd till dem som vill (med betoning på vill) återvända men rekommenderar att ingen ska sändas tillbaka mot sin vilja.
Röda Korsets jurist betonade å sin sida att den tolkning som domstolen gör av begreppet väpnad konflikt inte har stöd i folkrätten och att det därför egentligen inte borde behövas en lagändring. Enligt Röda Korset räcker det med att domstolen ändrar praxis. Vi betonade för de tre organisationerna hur viktigt det är att de förmedlar samma information till domstolarna och Migrationsverket som den vi fått.
För oss Gävleborgare som deltog på mötet (alla hade inte möjlighet) gav mötet ännu starkare skäl att fortsätta att engagera oss på de sätt vi kan för att hitta en lösning för alla dem som nu hotas av utvisning till länder i krig. Mötet med UNHCR, SAK och Röda Korset visar att domstolarna är väldigt ensamma i sin bedömning.
Mötet följs upp den 4/4 med en träff med Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson där några av de ledamöter som inte kunde vara med på onsdagen lovat närvara.
Åsa Lindestam, Socialdemokraterna
Bodil Ceballos, Miljöpartiet
Raimo Pärsinen, Socialdemokraterna
Hans Backman, Folkpartiet

tisdag 25 mars 2008

Barnbidrag som fattigdomsbidrag?

Debatterade med Karin Ånöstam idag, ledare för centerkvinnor i Gävleborg, om centerns förslag till barnbidrag endast till dem som tjänar lite. Annika Qarlsson riksdagsledamot (c) hade skrivit ett förslag på sin blogg och sen frågad SvD vad Maud Olofsson (c) tyckte om det. Hon var för en utredning (igen!)
Frågan har utretts många gånger, och vi kommer fram till samma svar: Barnbidraget ska vara kvar i sin nuvarande form, det är riktat till barnet, och ger alla, även höginkomsttagare som har barn, del i den välfärd som vi tycker är så viktig. Dessutom kostar det massor av pengar att administrera: Vad tjänar mamma? Vad tjänar pappa? Ska de då ha barnbidrag? osv... Hur många skulle då inte behöva sitta och räkna på detta? I och för sig ett sätt att skaffa nya jobb?! Men även (m) o (fp) säger nej, de anser att det i så fall skulle strida mot jobbprincipen, nån skulle säkert räkna ut att det var bättre att tacka nej till jobb så inte barnbidraget försvann.
Nej till dumma förslag, nej till utpekande av vissa barn, nej till att slå sönder välfungerande välfärdssystem

tisdag 11 mars 2008

TULLEN!(S) TAR UPP TULLEN I SKATTEUTSKOTTET
(Bilden visar tullens genomsök av en bil)
Socialdemokraterna begär att Skatteutskottet tar initiativ till extra pengar i tilläggsbudgeten så att Tullverket kan fullfölja sitt uppdrag att kontrollera varuflödet, säkerställa konkurrensneutral handel och bidra till ett säkert samhälle. Socialdemokraterna skriver att det borde råda en bred politisk enighet kring behovet av ett gränsskydd och en brottsbekämpning kopplad till detta, inte minst mot narkotika. Skatteutskottet har inte informerats om Tullverkets planer på drastiska förändringar av verksamheten och därför kom förslagen i Tullverkets rapport som en överraskning. Socialdemokraterna tycker inte att det är rimligt att Tullverket under år 2008 reduceras med 284 personer dvs.13 procent av verkets totala antal anställd. Det är inte heller rimligt att Norrland och ostkusten i princip förlorar sin tullverksamhet samt att flera viktiga färje- och lufthamnar överges, menar de.Detta visar att vi socialdemokrater tänkte rätt i höstas, då vi lade mer pengar i vårt budgetalternativ på Tullverket än regeringen, som alltså tänkte fel eller som inte tillräckligt satt sig in i Tullverkets ekonomiska situation.

Apotekets utförsäljning


Nu fortsätter den moderatledda regeringens utförsäljningar av våra gemensamma tillgångar. Om Göran Hägglund får som han vill kan flera hundra apotek redan nästa år vara privata.

Allt fler sjukdomar och skador kan botas och behandlas idag, mycket tack vare framgångsrik forskning inom läkemedelsindustrin. Det är inte bara magsårsoperationer som har ersatts av medicin. Läkemedel har blivit den i särklass vanligaste behandlingsmetoden inom vården och allt tyder på att det kommer att bli än viktigare.

Men medicinanvändningen är inte utan problem. Det är viktigt att informationen om hur läkemedlen skall användas sker på ett bra sätt av kunnig personal. Personal som inte samtidigt har en press på sig, att för vinstens skull, sälja så mycket som möjligt. Det är väldigt vanligt att särskilt äldre personer har många mediciner samtidigt. Det är då avgörande för deras hälsa att dessa passar ihop med varandra. Läkemedel står redan i dag för en stor del av sjukvårdens skador genom biverkningar och feldoseringar. Hantering av läkemedel måste vara så säker som det är möjligt. Det är också viktigt att tillgången till bra läkemedel är lika för alla och att det finns apotek även i glesbygden.

Läkemedel står också för en stor del av sjukvårdens kostnader. Samhällskostnaden är också betydande genom de subventioner som finns. Med nya och allt bättre mediciner växer notan, vilket ställer krav på kostnadseffektiv hantering av läkemedel.

Nu vill högerregeringen alltså privatisera även apoteken, liksom så många andra av våra gemensamma tillgångar. Den vill öppna upp för olika internationella läkemedelsbolag eller apoteksbolag att ta över de svenska apoteken.

Vi motsätter oss detta förslag eftersom vi tror att det kan leda till betydligt dyrare mediciner. Vi menar att kostnadseffektivitet, säkerhet och god tillgänglighet i hela landet ska styra läkemedelsförsörjningen, inte utförsäljning av ideologiska skäl bara för att man är emot att vi äger saker gemensamt.

Vi tycker däremot att andra än apotek borde kunna sälja enklare receptfria läkemedel, som exempelvis nässpray, nikotintuggummi eller allergimediciner. Men då krävs det regler om tillsyn, åldersgränser, förpackningsstorlekar och liknande för att göra hanteringen säker för konsumenterna.

Det svenska Apoteket står idag för en hög kvalité, tillgänglighet och ett stort utbud av läkemedel. Ett väl fungerande bolag med låga priser i förhållande till om det skulle släppas fritt på markanden. För oss socialdemokrater är det främmande att privata näringsidkare ska göra vinst på det läkemedel som vi behöver under min sjukdom och för tider därefter.

Sinikka Bohlin
Raimo Pärssinen
Åsa Lindestam
Per Svedberg
Roland Bäckman
(s)-riksdagsledamöter från Gävleborg

söndag 9 mars 2008

Tchad och ekonomin? Vad säger ministern?Det är många och skiftande besked när det gäller Tchad-insatsen.
I Svenska Dagbladet idag uppges att "Insatsens budget är 379 miljoner kronor men försvarsministerns besked har varit att han saknar 300 miljoner kronor till en förlängning." Vid en fråga från socialdemokraterna om pengarna för den inställda insatsen i Sudan inte borde kunna användas i Tchad, svarar försvarsminister Sten Tolgfors att de redan gör det (TT 080224). Samtidigt finns information om att kostnaden för den tre månader långa förlängningen i Tchad uppgår till 46 miljoner kronor.
Med anledning av detta ställer riksdagsledamot i försvarsutskottet Åsa Lindestam (s) en fråga till försvarsminister Sten Tolgfors. Åsa Lindestam undrar vad den totala kostnaden för insatserna i Tchad beräknas uppgå till.

Pengar för flygskolan?Utebliven ersättning från regeringen till Söderhamns kommun
Under hösten ställde jag en fråga till försvarsministern om ersättningsanspråk för den planerade flygskolan i Söderhamns kommun. Ministern hänvisade då till näringsdepartementet och att förhandlingar om nivåer för detta pågick.
Trygg i att det betydde att någonting pågick trodde jag att frågan skulle lösas under den närmaste tiden.
Nu har det kommit till min vetskap att Söderhamns kommun fortfarande inte hört något från näringsdepartementet, och att kravet idag uppgår till 24 miljoner kronor.
När tänker ministern ta upp förhandlingen och när beräknas ersättningen bli utbetald till kommunen?

Mer om kvinnodagen

Kvinnokampen borde vara allas kamp
Idag den 8 mars firar vi internationella kvinnodagen. I Sverige har vi sedan vi införde särbeskattning 1971 tagit farväl av den mansbaserade familjeförsörjarmodellen, som fortfarande råder i de flesta länder. Men det behövs mer än så. Arbetsmarknaden är fortfarande extremt könsuppdelad. Det är kvinnorna som jobbar ofrivillig deltid och det är kvinnornas arbeten som ständigt värderas lägre än männens. Med låga löner följer låga pensioner.
Vi känner orsakerna. Familjelivet är inte jämställt. Kvinnor är i högre grad omsorgsgivare och män familjeförsörjare. Den offentligt finansierade barnomsorgen, fritidsverksamheten för skolbarnen och äldreomsorgen har brister. Det obetalda omsorgsarbetet ligger ännu alltför tungt på kvinnors axlar. Jämställdhet på arbetsmarknaden förutsätter jämställdhet hemma. Jämställdhet på arbetsmarknaden förutsätter också att barnomsorgen och fritidsverksamheten för skolbarnen fungerar. Jämställdhet på arbetsmarknaden förutsätter slutligen att kommunerna tar sitt lagstadgade ansvar och ger gamla människor den omsorg och den vård de behöver. Det stöd anhöriga ger ska vara frivilligt.
Ökade orättvisor är inte lösningen på Sveriges problem. Vårdnadsbidragen som snart införs driver oss tillbaka till ett förlegat familjemönster med mannen som famíljeförsörjare och kvinnan som omsorgsgivare. Från Finland och Norge kan vi lära oss att de som kommer att fastna i denna kvinnofälla blir lågutbildade unga kvinnor och i stor utsträckning de med utländsk bakgrund. Det är stor risk att barnomsorgen får finansiera vårdnadsbidragen. Kvaliteten i barnomsorg och fritidsverksamhet kommer inte att bli jämnare och bättre. Tillgängligheten kommer inte att öka. Konkurrensutsättning av äldreomsorgen kommer inte att tillföra några nya resurser till den offentligt finansierade äldreomsorgen. De gamlas valfrihet kommer inte att öka. Anhörigvårdare kan inte räkna med någon lättnad.
Både kvinnor och män måste ta ansvar för jämställdheten. Att investera i jämställdhet är att investera i framtiden. Samhället måste – om inte annat så av självbevarelsedrift - göra upp med de attityder som trycker ned kvinnorna, ekonomiskt och mänskligt.
Riksdagsledamöterna
Sinikka Bohlin(s), Gävle
Åsa Lindestam(s), Söderhamn

Internationella kvinnodagen

I år är det extra viktigt för oss kvinnor att stå upp för våra rättigheter. Regeringen kommer inom kort att införa vårdnadsbidrag vilket kommer driva landets kvinnor tillbaka till ett förlegat familjemönster med mannen som familjeförsörjare och kvinnan som omsorgsgivare, något vi inte sett sedan 50-60-talet, säger riksdagsledamot Åsa Lindestam (s) som talar på Internationella kvinnodagen, lördagen den 8 mars i Sandviken.
– I Finland och Norge som infört vårdnadsbidrag har det blivit en kvinnofälla. Lågutbildade unga kvinnor, och i stor utsträckning de med utländsk bakgrund, stannar hemma istället för att utbilda sig och söka arbete. Samtidigt är det en stor risk att barnomsorgen får finansiera vårdnadsbidragen, vilket kommer att utarma kvalitén. Man kan fråga sig var regeringens så kallade arbetslinje tog vägen?

onsdag 5 mars 2008

Kvinnodagen 8/3I år är det extra viktigt för oss kvinnor att stå upp för våra rättigheter. Regeringen kommer inom kort att införa vårdnadsbidrag vilket kommer driva landets kvinnor tillbaka till ett förlegat familjemönster med mannen som familjeförsörjare och kvinnan som omsorgsgivare, något vi inte sett sedan 50-60-talet.
– I Finland och Norge som infört vårdnadsbidrag har det blivit en kvinnofälla. Lågutbildade unga kvinnor, och i stor utsträckning de med utländsk bakgrund, stannar hemma istället för att utbilda sig och söka arbete. Samtidigt är det en stor risk att barnomsorgen får finansiera vårdnadsbidragen, vilket kommer att utarma kvalitén. Man kan fråga sig var regeringens så kallade arbetslinje tog vägen.

tisdag 26 februari 2008

Vem gynnas av vårdnadsbidraget, inte männen i alla fall!


Som socialdemokrat är jag oerhört ledsen för att vårdnadsbidraget införs. Det finns många skäl.
Varför ge pengar till en grupp välbeställda som förmodligen ändå har ekonomi att stanna hemma för att ta hand om sina barn? Regeringen säger att "arbetslinjen" ska gälla, och samtidigt ger man en grupp oerhört lite pengar för att stanna hemma. En ensamstående mamma eller pappa tex kan inte utnyttja vårdnadsbidraget, det är för lite pengar.
Hur kan 3000 kronor vara en summa som gör att någon (man) stannar hemma för att vårda sina barn? Statistiskt vet vi att kvinnor genom detta kommer att halka efter i lön, i karriär och i förhållande till de som fortsätter att arbeta. Det är en kvinnofälla, det kan vi se i Norge som har ett liknade system. Istället för att satsa på en utbyggnad av förskolan i Norge har pengar gått till att hålla kvinnor kvar utanför arbetsmarknaden. 96 procent av användarna av kontantstötte i Norge har hittills varit kvinnor - 4 procent män. Är det jämställdhet?
De pengar som denna reform kostar, tas från de förskolor som redan idag skulle må bra av att istället öka sin personaltäthet. Det betyder att ännu fler förskolor och skolor måste stängas.
Sveriges välstånd bygger på att båda i familjen har haft möjlighet att arbeta, och vi har en hög sysselsättningsgrad även för kvinnor. Det beror på att båda i familjen har kunnat gå till sitt jobb och litat på att förskolan tagit god hand om barnet.
Vi har solidariskt betalat skatt, för att familjer med barn skulle ha möjlighet att för en billig slant kunna låta sina barn få leka och lära på våra förskolor, där utbildad personal har sett till att livet för våra små har utvecklats i rätt riktning. Låt oss istället satsa på en bra föräldraförsäkring i syfte att ge barnen bättre möjlighet att vara tillsammans med både mamma och pappa. Låt oss istället satsa mer resurser till förskolan.

måndag 25 februari 2008

Sälj inte Apoteket!


Deltog idag av en liten demonstration utanför apoteket i Gävle genom att dela ut vykort där människor kunde skriva under sitt namn och sända vykortet till ansvarig minister, socialminister Hägglund och de som gjorde detta tog avstånd från utförsäljningen av apoteket i Sverige. Nästan alla tog emot vykort, de flesta visste vad vi menade men några få hade inte hört talas om att apoteket "vårt apotek" skulle säljas. Vid en jämförelse med Norge kan vi se att medicinen blir dyrare för vanligt folk. Det kan inte vara rätt. Moderaternas Berg-Kjellin ansåg att konkurrens gör att allt blir billigare, men det vet vi ju att inte är sanning.

söndag 3 februari 2008

Stöttan, kvinnojour i Söderhamn

Under fredagen besökte jag ordförande för Stöttan, Anette Svedin, och hon tog emot mig på sin arbetsplats, Enriset, ett äldreboende i kommunen. Orsaken till att jag inte kunde besöka deras lägenhet var att det fanns kvinnor som bodde där just nu, och Stöttan har inget kontor som ligger separat, utan det finns i anslutning till deras jourlägenhet. De är emellertid på gång att se till att de både ska få ett separat kontor och en anställd, vilket de för närvarande inte har. De är, enligt Anette, ensamma i Hälsingland om att inte ha en anställd. Under många år har de skött denna svåra och tunga syssla på sin fritid, den styrelse på 6-7 personer som de idag är, tillsammans med de personer, ca 100 st som ställer upp och stöttar verksamheten.
Anette anser att det är det förebyggande arbetet i skolan som är helt avgörande för att vi i framtiden ska ta avstånd från våld och för att det ska kunna minska. "Man måste prata om det här med barnen i skolan" säger hon. Vi pratar också om männens roll och hur det kan hjälpa att olika manliga nätverk och organisationer visar sin avsky för dessa händelser som kan ödelägga familjer, men även kvinnors och barns liv för all framtid.
Jag berättar om mitt engagemang i utredningen "Vårdnad, boende och umgänge" och Anette stämmer in i kritiken mot jurister i form av domare och övriga där de inte har förståelse för kvinnor och barn, utan ser bara den trevlige, talföre mannen som ger sken av att inte vilja någon ont, även om det finns både bilder och vittnesmål om annat. "Hellre fria än fälla" kan ställa till med ännu värre saker för familjer.