Åsa Lindestams blogg: mars 2008

tisdag 25 mars 2008

Barnbidrag som fattigdomsbidrag?

Debatterade med Karin Ånöstam idag, ledare för centerkvinnor i Gävleborg, om centerns förslag till barnbidrag endast till dem som tjänar lite. Annika Qarlsson riksdagsledamot (c) hade skrivit ett förslag på sin blogg och sen frågad SvD vad Maud Olofsson (c) tyckte om det. Hon var för en utredning (igen!)
Frågan har utretts många gånger, och vi kommer fram till samma svar: Barnbidraget ska vara kvar i sin nuvarande form, det är riktat till barnet, och ger alla, även höginkomsttagare som har barn, del i den välfärd som vi tycker är så viktig. Dessutom kostar det massor av pengar att administrera: Vad tjänar mamma? Vad tjänar pappa? Ska de då ha barnbidrag? osv... Hur många skulle då inte behöva sitta och räkna på detta? I och för sig ett sätt att skaffa nya jobb?! Men även (m) o (fp) säger nej, de anser att det i så fall skulle strida mot jobbprincipen, nån skulle säkert räkna ut att det var bättre att tacka nej till jobb så inte barnbidraget försvann.
Nej till dumma förslag, nej till utpekande av vissa barn, nej till att slå sönder välfungerande välfärdssystem

tisdag 11 mars 2008

TULLEN!(S) TAR UPP TULLEN I SKATTEUTSKOTTET
(Bilden visar tullens genomsök av en bil)
Socialdemokraterna begär att Skatteutskottet tar initiativ till extra pengar i tilläggsbudgeten så att Tullverket kan fullfölja sitt uppdrag att kontrollera varuflödet, säkerställa konkurrensneutral handel och bidra till ett säkert samhälle. Socialdemokraterna skriver att det borde råda en bred politisk enighet kring behovet av ett gränsskydd och en brottsbekämpning kopplad till detta, inte minst mot narkotika. Skatteutskottet har inte informerats om Tullverkets planer på drastiska förändringar av verksamheten och därför kom förslagen i Tullverkets rapport som en överraskning. Socialdemokraterna tycker inte att det är rimligt att Tullverket under år 2008 reduceras med 284 personer dvs.13 procent av verkets totala antal anställd. Det är inte heller rimligt att Norrland och ostkusten i princip förlorar sin tullverksamhet samt att flera viktiga färje- och lufthamnar överges, menar de.Detta visar att vi socialdemokrater tänkte rätt i höstas, då vi lade mer pengar i vårt budgetalternativ på Tullverket än regeringen, som alltså tänkte fel eller som inte tillräckligt satt sig in i Tullverkets ekonomiska situation.

Apotekets utförsäljning


Nu fortsätter den moderatledda regeringens utförsäljningar av våra gemensamma tillgångar. Om Göran Hägglund får som han vill kan flera hundra apotek redan nästa år vara privata.

Allt fler sjukdomar och skador kan botas och behandlas idag, mycket tack vare framgångsrik forskning inom läkemedelsindustrin. Det är inte bara magsårsoperationer som har ersatts av medicin. Läkemedel har blivit den i särklass vanligaste behandlingsmetoden inom vården och allt tyder på att det kommer att bli än viktigare.

Men medicinanvändningen är inte utan problem. Det är viktigt att informationen om hur läkemedlen skall användas sker på ett bra sätt av kunnig personal. Personal som inte samtidigt har en press på sig, att för vinstens skull, sälja så mycket som möjligt. Det är väldigt vanligt att särskilt äldre personer har många mediciner samtidigt. Det är då avgörande för deras hälsa att dessa passar ihop med varandra. Läkemedel står redan i dag för en stor del av sjukvårdens skador genom biverkningar och feldoseringar. Hantering av läkemedel måste vara så säker som det är möjligt. Det är också viktigt att tillgången till bra läkemedel är lika för alla och att det finns apotek även i glesbygden.

Läkemedel står också för en stor del av sjukvårdens kostnader. Samhällskostnaden är också betydande genom de subventioner som finns. Med nya och allt bättre mediciner växer notan, vilket ställer krav på kostnadseffektiv hantering av läkemedel.

Nu vill högerregeringen alltså privatisera även apoteken, liksom så många andra av våra gemensamma tillgångar. Den vill öppna upp för olika internationella läkemedelsbolag eller apoteksbolag att ta över de svenska apoteken.

Vi motsätter oss detta förslag eftersom vi tror att det kan leda till betydligt dyrare mediciner. Vi menar att kostnadseffektivitet, säkerhet och god tillgänglighet i hela landet ska styra läkemedelsförsörjningen, inte utförsäljning av ideologiska skäl bara för att man är emot att vi äger saker gemensamt.

Vi tycker däremot att andra än apotek borde kunna sälja enklare receptfria läkemedel, som exempelvis nässpray, nikotintuggummi eller allergimediciner. Men då krävs det regler om tillsyn, åldersgränser, förpackningsstorlekar och liknande för att göra hanteringen säker för konsumenterna.

Det svenska Apoteket står idag för en hög kvalité, tillgänglighet och ett stort utbud av läkemedel. Ett väl fungerande bolag med låga priser i förhållande till om det skulle släppas fritt på markanden. För oss socialdemokrater är det främmande att privata näringsidkare ska göra vinst på det läkemedel som vi behöver under min sjukdom och för tider därefter.

Sinikka Bohlin
Raimo Pärssinen
Åsa Lindestam
Per Svedberg
Roland Bäckman
(s)-riksdagsledamöter från Gävleborg

söndag 9 mars 2008

Tchad och ekonomin? Vad säger ministern?Det är många och skiftande besked när det gäller Tchad-insatsen.
I Svenska Dagbladet idag uppges att "Insatsens budget är 379 miljoner kronor men försvarsministerns besked har varit att han saknar 300 miljoner kronor till en förlängning." Vid en fråga från socialdemokraterna om pengarna för den inställda insatsen i Sudan inte borde kunna användas i Tchad, svarar försvarsminister Sten Tolgfors att de redan gör det (TT 080224). Samtidigt finns information om att kostnaden för den tre månader långa förlängningen i Tchad uppgår till 46 miljoner kronor.
Med anledning av detta ställer riksdagsledamot i försvarsutskottet Åsa Lindestam (s) en fråga till försvarsminister Sten Tolgfors. Åsa Lindestam undrar vad den totala kostnaden för insatserna i Tchad beräknas uppgå till.

Pengar för flygskolan?Utebliven ersättning från regeringen till Söderhamns kommun
Under hösten ställde jag en fråga till försvarsministern om ersättningsanspråk för den planerade flygskolan i Söderhamns kommun. Ministern hänvisade då till näringsdepartementet och att förhandlingar om nivåer för detta pågick.
Trygg i att det betydde att någonting pågick trodde jag att frågan skulle lösas under den närmaste tiden.
Nu har det kommit till min vetskap att Söderhamns kommun fortfarande inte hört något från näringsdepartementet, och att kravet idag uppgår till 24 miljoner kronor.
När tänker ministern ta upp förhandlingen och när beräknas ersättningen bli utbetald till kommunen?

Mer om kvinnodagen

Kvinnokampen borde vara allas kamp
Idag den 8 mars firar vi internationella kvinnodagen. I Sverige har vi sedan vi införde särbeskattning 1971 tagit farväl av den mansbaserade familjeförsörjarmodellen, som fortfarande råder i de flesta länder. Men det behövs mer än så. Arbetsmarknaden är fortfarande extremt könsuppdelad. Det är kvinnorna som jobbar ofrivillig deltid och det är kvinnornas arbeten som ständigt värderas lägre än männens. Med låga löner följer låga pensioner.
Vi känner orsakerna. Familjelivet är inte jämställt. Kvinnor är i högre grad omsorgsgivare och män familjeförsörjare. Den offentligt finansierade barnomsorgen, fritidsverksamheten för skolbarnen och äldreomsorgen har brister. Det obetalda omsorgsarbetet ligger ännu alltför tungt på kvinnors axlar. Jämställdhet på arbetsmarknaden förutsätter jämställdhet hemma. Jämställdhet på arbetsmarknaden förutsätter också att barnomsorgen och fritidsverksamheten för skolbarnen fungerar. Jämställdhet på arbetsmarknaden förutsätter slutligen att kommunerna tar sitt lagstadgade ansvar och ger gamla människor den omsorg och den vård de behöver. Det stöd anhöriga ger ska vara frivilligt.
Ökade orättvisor är inte lösningen på Sveriges problem. Vårdnadsbidragen som snart införs driver oss tillbaka till ett förlegat familjemönster med mannen som famíljeförsörjare och kvinnan som omsorgsgivare. Från Finland och Norge kan vi lära oss att de som kommer att fastna i denna kvinnofälla blir lågutbildade unga kvinnor och i stor utsträckning de med utländsk bakgrund. Det är stor risk att barnomsorgen får finansiera vårdnadsbidragen. Kvaliteten i barnomsorg och fritidsverksamhet kommer inte att bli jämnare och bättre. Tillgängligheten kommer inte att öka. Konkurrensutsättning av äldreomsorgen kommer inte att tillföra några nya resurser till den offentligt finansierade äldreomsorgen. De gamlas valfrihet kommer inte att öka. Anhörigvårdare kan inte räkna med någon lättnad.
Både kvinnor och män måste ta ansvar för jämställdheten. Att investera i jämställdhet är att investera i framtiden. Samhället måste – om inte annat så av självbevarelsedrift - göra upp med de attityder som trycker ned kvinnorna, ekonomiskt och mänskligt.
Riksdagsledamöterna
Sinikka Bohlin(s), Gävle
Åsa Lindestam(s), Söderhamn

Internationella kvinnodagen

I år är det extra viktigt för oss kvinnor att stå upp för våra rättigheter. Regeringen kommer inom kort att införa vårdnadsbidrag vilket kommer driva landets kvinnor tillbaka till ett förlegat familjemönster med mannen som familjeförsörjare och kvinnan som omsorgsgivare, något vi inte sett sedan 50-60-talet, säger riksdagsledamot Åsa Lindestam (s) som talar på Internationella kvinnodagen, lördagen den 8 mars i Sandviken.
– I Finland och Norge som infört vårdnadsbidrag har det blivit en kvinnofälla. Lågutbildade unga kvinnor, och i stor utsträckning de med utländsk bakgrund, stannar hemma istället för att utbilda sig och söka arbete. Samtidigt är det en stor risk att barnomsorgen får finansiera vårdnadsbidragen, vilket kommer att utarma kvalitén. Man kan fråga sig var regeringens så kallade arbetslinje tog vägen?

onsdag 5 mars 2008

Kvinnodagen 8/3I år är det extra viktigt för oss kvinnor att stå upp för våra rättigheter. Regeringen kommer inom kort att införa vårdnadsbidrag vilket kommer driva landets kvinnor tillbaka till ett förlegat familjemönster med mannen som familjeförsörjare och kvinnan som omsorgsgivare, något vi inte sett sedan 50-60-talet.
– I Finland och Norge som infört vårdnadsbidrag har det blivit en kvinnofälla. Lågutbildade unga kvinnor, och i stor utsträckning de med utländsk bakgrund, stannar hemma istället för att utbilda sig och söka arbete. Samtidigt är det en stor risk att barnomsorgen får finansiera vårdnadsbidragen, vilket kommer att utarma kvalitén. Man kan fråga sig var regeringens så kallade arbetslinje tog vägen.