Åsa Lindestams blogg: 2014

torsdag 18 december 2014

Nato eller inte?


Vi har varit förskonade från krig i Sverige i 200 år. Vad beror det på? En väl genomförd politik?
Det är många länder som har ett stort förtroende för vår utrikespolitik och det är av största vikt för varje land att det är så. Sverige har med diplomati, genom medling och förhandling skaffat sig ett anseende i världen som en fredlig nation. Vi är ett land som har stor respekt för FN, för folkrätten och för de mänskliga rättigheterna.

Att då ansöka om medlemskap i Nato skulle innebära en mycket stor geopolitisk förändring då vi är det tredje största landet till ytan i Europa.

 Det är viktigt att upprätthålla ordningen på sitt eget territorium, och det är också viktigt att andra länder vet att man kan lita på oss, att ordningen upprätthålls. På samma sätt är det viktigt att polis har laglig rätt att använda våld för att upprätthålla lag och ordning.
Vi står för en alliansfrihet som innebär att när vi samarbetar med andra länder och exempelvis sänder trupp till andra länder (självklart med FNs mandat) så tas beslut i Sveriges riksdag om detta. Vi står i färd med att fatta beslut om operation Atalanta nu, och även en supportstyrka till Afghanistan som stöd till den afghanska armen. Men vi ska inte delta i strider.
Vi står också i begrepp att tillsammans med Finland utveckla delar av vårt försvar i fredstid. Vi kommer att basera fartyg i samma hamnar, vi kommer att kunna kommunicera krypterat och vi kommer att fortsätta dela sjölägesinformation. Här kommer vi att steg för steg se igenom vad som behöver förändras för att vi ska kunna samarbeta så mycket det är möjligt i fredstid. Vi får därmed större möjligheter att öva tillsammans vilket vi behöver.
Vi samarbetar i stridsgrupper inom EU och just nu står vår stridsgrupp NBG15 beredd att axla sitt ansvar från januari 2015 i ett halvår framåt. Vår stridsgrupp består förutom Sverige av Finland, Norge Estland Lettland, Litauen och Irland. Övriga länder i Europa gör lika på andra tider.

 Vi övar tillsammans med Nato i NRF när vi så beslutar.

 USA ville basera missiler i Polen. Vilken betydelse hade det för det som hände i Georgien och Ukraina?

 Vad skulle då ett medlemskap i Nato kunna innebära? Vi måste säga ja till den kärnvapendoktrin som Nato står för, vi måste kunna ta emot kärnvapen på svensk mark. Gränsen mellan Nato och Ryssland flyttas närmare. Vid ett medlemskap även för Finland blir gränsen direkt i anslutning till Ryssland.

Vi får basering av kärnvapen, av främmande trupps närvaro konstant i vårt land, vi får staber från andra länder som kommer att verka i vårt land, vi får vapen, krigsfartyg, flyg, drönare på svensk mark.

Vi får en ökad spänningsnivå och förstärkt rysk närvaro i Östersjön.

 Därför är det bra med samarbete med Finland, med övriga nordiska och baltiska länder, med EU och Natos övning NRF. Men ett medlemskap i Nato skulle innebära alltför många negativa konsekvenser för vårt land.

 Åsa Lindestam

Försvarsutskottet(S) vice ordförande

söndag 5 oktober 2014

Mitt nya uppdrag

I lördags valde riksdagsgruppen(S) mig till gruppledare för försvarsutskottet. Jättekul, tänk att få en så fin position, vilken ära att få företräda och leda min utskottsgrupp, som enbart består av socialdemokrater! Peter Jeppsson är vice gruppledare.
 
 
Vi hann hälsa på varandra, berätta lite vad allt handlar om och boka en ny tid tillsammans. Det kändes som en mycket trivsam grupp och det ska bli spännande att lära känna alla!
Från vänster Paula, Peter, jag, Alexandra, Mattias och Kalle. På bilden saknas Kent, han var på annat uppdrag just då.

söndag 31 augusti 2014

Fler platser och högre kvalitet i högskolan

Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildad arbetskraft ökar, får allt färre möjlighet att studera. I dag misslyckas vart femte rekryteringsförsök på grund av att företagen inte kan hitta rätt kompetens. Det visar att det finns allvarliga rekryteringsproblem på arbetsmarknaden, som bara kan lösas med mer utbildning.

Att investera i människors kunskaper är en investering för framtiden. Sverige är en liten ekonomi i Europas norra utkant. I den globala ekonomin kommer vi aldrig att vara störst eller billigast. Vårt välstånd bygger istället på hög grad av innovation och en välutbildad arbetskraft.

Unga har förstått att framtidens arbetsmarknad kommer kräva mer kunskap och kompetens. Söktrycket till högskolan ökar och fler än någonsin vill läsa en högre utbildning. Trots det har regeringen valt att kraftigt skära ned på antalet högskoleplatser och istället prioriterat omfattande skattesänkningar. Sedan 2010 har antalet högskoleplatser minskat med över 20 000 platser.

Vi vill ge fler unga möjlighet att studera. Därför investerar vi i 28 500 nya utbildningsplatser på universitet, högskola och yrkeshögskola. En del av dessa platser ska riktas mot bristyrken, t ex ingenjörer, barnmorskor och förskollärare. För Högskolan i Gävle innebär denna framtidsreform 460 nya platser under den kommande mandatperioden.  

Vi vill också stärka kvaliteten i den högre utbildningen. Heltidsstudier ska kräva att studenterna studerar just på heltid. Så är det inte idag. Det finns en tydlig koppling mellan mängden lärarledd undervisning som studenterna får och den tid studenterna själva lägger på sina studier. Idag har en fjärdedel av studenterna färre än sex timmars undervisningstid i veckan. Under den kommande mandatperioden kommer vi därför att investera en kvalitetsmiljard i ökad undervisningstid i samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar samt i lärarutbildningen. Vi vill också ta steg mot treterminssystem och ge bättre arbetslivsanknytning i alla program.

 Socialdemokraterna har höga ambitioner för Sverige. Vårt mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Då krävs att våra unga faktiskt kan skaffa sig den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. För oss är prioriteringen klar: vi väljer investeringar i kunskap och jobb framför att låna till fler skattesänkningar. Det är det valet den 14 september handlar om.

 

 

 

söndag 17 augusti 2014

Groong is writing about Turkey and the Presidential election

Presidential candidates in Turkey able to campaign freely, but playing
field not level, say international observers

15:04 11/08/2014 >> POLITICSThree candidates, representing different political positions, were
generally able to campaign freely, and freedoms of assembly and
association were respected in the 10 August presidential election in
Turkey, international election observers said in a statement issued
today. However, the Prime Minister's use of his official position,
along with biased media coverage, gave him a distinct advantage over
the other candidates, the OSCE Parliamentary Assembly reported.

"This first direct presidential election demonstrated that there is a
vibrant political life in Turkey, and the preliminary results show the
potential for a healthy balance in political forces," said Vilija
Aleknaite Abramikiene, Special Co-ordinator who led the short-term
OSCE observer mission. "However, the challenges we have noted,
particularly the imbalanced media coverage, must be overcome to fully
live up to the democratic aspirations of the people."

The Supreme Board of Elections (SBE) and the election administration
functioned in a professional manner, and there was overall confidence
in the quality of the voter register, the preliminary statement notes.
However, the absence of a right to appeal election administration
decisions limits the ability to seek effective judicial remedy in case
of election disputes.

"The presence of political party representatives in polling stations
across the country yesterday is an important oversight mechanism,"
said Åsa Lindestam, Head of the OSCE PA Delegation. "I hope that
citizens and NGOs will also be given the right to observe in the
future, bringing Turkey's dynamic civil society fully into the
election process."

International observers noted that media coverage of the campaign
reflected a bias in favour of the Prime Minister, with major
television stations providing extensive coverage of his campaign and
only limited coverage of other contestants. The imbalance in media
coverage was compounded by the predominance of paid political
advertising for him and by the absence of a clear definition of the
impartiality requirement for broadcasters.

"The direct election of the president marks only the beginning of a
new phase of Turkey's democratic development," said Meritxell Mateu
Pi, Head of the PACE Delegation. "We will continue to work with Turkey
and support its efforts in fulfilling the Council of Europe's
standards."

The largely active and peaceful campaign was undermined by the misuse
of state resources, the staging of campaign activities during official
state events and, in some cases, attacks on the campaign of one of the
candidates. The introduction of campaigning in minority languages was
a positive change to the legal framework, although recent election
administration regulations still require that the main language of
campaign coverage and advertising be Turkish. The decision by the SBE
to apply an earlier law than the 2012 Law on Presidential Elections,
thus resulting in a ten-day campaign period, meant that campaigning
was underway for almost three weeks before key campaign regulations
took effect.

"Despite guarantees in the law, this decision of the SBE contributed
to the lack of a level playing field," said Ambassador Geert-Hinrich
Ahrens, Head of the OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission.
"The delay in applying these provisions and the misuse of state
administrative resources benefited the governing party's candidate."

While the legal framework was found to be generally conducive to the
holding of democratic elections, a lack of clarity and accountability
resulted in inconsistencies in its implementation. In particular,
discrepancies remain between the 2012 law and earlier laws regulating
elections in general. The recent introduction of campaign finance
regulations was a step forward, although these regulations do not
extend to private and party sources of funding or provide for adequate
oversight of campaign financing or sanctions in the event of
violations.

In a positive step, the introduction of out-of-country voting gave
nearly three million citizens abroad the chance to vote. However,
active conscripts, cadets and prisoners who have been convicted of
intentional crimes were not permitted to vote.

In the limited number of polling stations visited by the international
observers, election day was generally organized in a professional and
efficient manner, and polling station committees were well prepared
and followed voting procedures overall.

The final report is expected be presented in six to eight weeks.

Source: Panorama.am

Detta är en armenisk tidning som har publicerat det här idag

torsdag 14 augusti 2014

Kustbevakningens framtidJag är orolig. Resurserna försvinner överallt. Skattetrycket har minskat och i min värld måste det få konsekvenser. Jag ser KBVs minskade budget med 1/5 som ett stort hot mot vår del av kusten runt Gävleborg. Den är inte den enda neddragning av budget jag ser, men jag väljer att fokusera på den här.

2011 hade Söderhamns kommun ett råtalloljeutsläpp på 300 000 liter råtallolja. En katastrof för en kommun med 500 öar och en lång kuststräcka med många vikar och massor av fritidsbebyggelse. Larmet gick, KBV anlände och tog upp en stor del av utsläppet. Men det fanns mycket mer kvar ändå.

Om inte KBV lyckats ta upp den del de gjorde hade stränderna infekterats med 7 gånger mer av det som rann ut. Vi hade tur att de dök upp så fort annars hade skadan varit ännu värre.

Idag jobbar fortfarande en del med att rensa bort råtalloljan, främst på sjöbotten där olja nu rullat ihop sig i små bollar från tennisbollsstorlek till stora fotbollar. Men de låter sig inte tas upp så lätt.

Överallt ser vi nya bryggor vilket är ett plus för den drabbade befolkningen som inte kunde utnyttja vatten och stugor det närmaste året när olyckan hände. Stenar har skrubbas av en stor mängd anställda enbart för detta. Jobbet har tagit lång tid - men utan KBV hade det varit ännu värre.

Kommunen har stått för utbetalning och alla utgifter har sen ersatts av bolaget som "ställde till det". Vi har lärt oss mycket, men en stor kunskap är att inställelsetid är mycket avgörande.

I och med en neddragning och nedläggning av bl a Hudiksvalls KBV får vi betydligt längre inställelsetid. Det blir tomt mellan Gävle och Härnösand, en sträcka på 35 mil. Det är oacceptabelt!

Sen handlar det inte bara om miljön för KBV, de har kärnkraftsberedskap, de jobbar med olyckor och bränder, för folk i sjönöd med oljeolyckor, sjuktransporter, skydd av natur, fiskekontroller, delar av sjöpolisens arbetsuppgifter, delar av Försvarsmakten och Sjöfartsverkets arbetsuppgifter, de bevakar hastighetsöverträdelser, gränsskydd på Gotland, de har lokal närvaro, de gör tullkontroll till sjöss, de har jaktkontroll till sjöss och trafiknykterhetsövervakning och gränskontroll med mera. Så de har ett stort ansvar och måste finnas till hands för det akuta som uppstår.

De är viktiga när vi i skärgården inte har någon annan att vända oss till vid behov

 

onsdag 6 augusti 2014

Syrien och i synnerhet kurder...

Blev inbjuden till debatt om kurdernas situation häromdagen. Jag måste konstatera att situationen är ytterst oroande och att terrororganisationen IS (ISIS) nu kontrollerar stora områden, inklusive landets näst största stad Mosul.

Men hur kan vi från riksdagspartierna i Sverige ha en debatt om situationen i ett annat land när salen åhörare och utfrågare består av kurder? Jag förstod att de kunde mer om situationen i landet än vad jag någonsin skulle kunna veta, så jag insåg snabbt att det var inte där de behövde svaren. Men den moderate debattören hade läst på och ville glänsa, uttalade fel på geografin och blev rättad, försökte förklara vad som skulle ändras inuti landet av dem själva osv. Inte så lätt och inte så bra heller vad jag förstod av upprördheten i salen.

De ville veta vilket diplomatiskt stöd vi kunde ge från Sverige, vår syn på "fria demokratiska val" och på fredssamtal där alla inte är inbjudna.

Idag har tusentals människor flytt bara till de kurdiska delarna av Irak. Den irakiska regeringen och Kurdistans regionala regering är i akut behov av humanitärt stöd för att kunna hantera situationen. Vi socialdemokrater fördömer IS kriminella agerande och fundamentalistiska våld.

IS kontroll och förtryck av shiamuslimer och de kristna minoriteterna är mycket omfattande och synnerligen brutal. Ett exempel på detta är när IS den 18 juli tillkännagav att den kristna minoriteten hade att välja mellan att konvertera, betala en särskild skatt eller avrättas.

FN och EU måste nu aktivt bistå den irakiska regeringen och Kurdistans regionala regering i det humanitära arbetet med att återta kontrollen över de områden IS kontrollerar.

måndag 7 juli 2014

Att delta i demonstrationer för mänskliga rättigheter

Vi 4 på länsbänken, socialdemokrater från Gävleborg i riksdagen, har tillsammans skrivit ett inlägg i debatten när det var dags för Hudiksvall att för första gången ordna ett Pridetåg i kommunen. Vårt inlägg var tänkt att vara i Hudiksvalls Tidning, HT, men det togs inte in så Elin la det på sin blogg och nu gör jag lika:

Happy Pride!
Vi är så glada för att Hudiksvall hade sin egen Pride i helgen! För oss socialdemokrater är det självklart att i alla lägen stå upp för att vi alla är unika men människovärdet alltid lika.

Att fler och fler sluter upp i Pridefiranden är ett positivt tecken, eftersom det tyvärr fortfarande behövs. Mörka krafter som har svårt för att kärlek kan finnas mellan människor av samma kön eller som har svårt för att inte kunna definiera ett kön så tydligt. Så länge den typen av åsikter lever kvar behövs människor som visar sitt ställningstagande för alla människors lika värde.

Vi tar tillfället i akt för att lyfta några av de saker vi ser ett behov av. Det finns tyvärr mycket kvar att göra.
- Stimulera en ökad forskning kring HBT-personers hälsa och utveckla sjukvårdspersonalens kompetens i HBT-frågor
- Att öppna upp för en översyn av lagstiftningen gällande vårdnadshavare. Med de nya familjetyper som växer fram så kan den existerande formen av lagstiftning där det enbart kan finnas två vårdnadshavare vara problematisk
- Att samma regler ska gälla för alla föräldrar, därför bör en könsneutral föräldraskapspresumtion motsvarande den nuvarande faderskapspresumtionen införas
- Att transpersoner ska omfattas av samhällets skydd i lag på samma sätt som homosexuella och bisexuella, därför bör lagen om hets mot folkgrupp kompletteras till att omfatta även könsidentitet
- Vi vill att regeringen återigen ska ge ett tydligt uppdrag till de rättsvårdande myndigheterna att prioritera arbetet med hatbrott. Det handlar om utbildning av personalen, bättre bemötande av brottsoffer och att stärka det förebyggande arbetet.

Happy Pride!

Raimo Pärssinen, Åsa Lindestam, Per Svedberg, Elin Lundgren
Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Gävleborg

tisdag 27 maj 2014

Ukraina, Poltava och valet

Just hemkommen, jättetrött efter ett mycket lyckat val nås jag av nyheten om att kaos blossar upp igen i Ukraina.
Jag hade ett mönsterval i "min" stad Poltava. Om jag skulle peka på ett skolexempel, filma och visa för någon så skulle det vara detta val: Välorganiserat, transparent och tålmodigt! Det kändes att människor visste hur ett val går till, de kollade leg, skrev upp namn i vallängder och väljare dök in i valbåsen och kom ut igen med ett kryss nånstans på det långa lakan som bestod av 22 kandidater.
En genomskinlig tunna blev fullproppad med deras röster.Volodymyr röstar

Röstsedlar i valurnanOch räkningen gick undan, alla jobbade med sina uppgifter inför de övervakare som fanns i lokalen. Vi var alla inlåste under räkningen med polisskydd utanför. Allt gick så lätt!Poltava som stad är vacker. Gröna ytor finns överallt, parker och statyer verkar finnas i uppsjö. Jag hann en sväng kvällen innan till armemuseum som speglade kriget där Karl XII förlorade.

Under korset och den upphöjnad som fanns är gravarna för de svenskar som förlorade sina liv under detta krig. Att stå på plats och begrunda detta känns som att nån borde dra lärdom av allt dödande och därför borde krig inte uppstå igen. Och så vet vi att det hände igen och igen och även just nu.
 
 Gänget som jobbade:
Volodymyr som tolk, jag och danska Ane som övervakare och Alexander som chaufför.

tisdag 22 april 2014

Stefan Löfvens 4 punkter om det svenska försvaret

Eftersom jag fått många frågor om hur vi tänker om försvaret och hur våra satsningar ska se ut så väljer jag att kopiera in den text som Stefan Löfven använde på presskonferens häromdagen. 

Stefan Löfven svarar om vår satsning på försvaret:

Fyra punkter om försvaret

Låt mig också säga några ord om dagens nya utspel om försvaret. Mot bakgrund av den svåra situation som råder i Europa med en öppen konflikt i Ukraina måste diskussionen om det svenska försvaret ske ansvarsfullt.

Regeringens hantering av försvaret sett över åtta år har varit anmärkningsvärd. Nu är dags att göra ett bokslut och bringa ordning.
 
Alliansen lovade mycket i valmanifesten 2006 och 2010. Låt mig ta två exempel:

Alliansens valmanifest 2006
”Målet bör vara att Sverige skall ha 2000 kvinnor och män i utlandstjänst. Det kräver reell kapacitet samt en försvarsbudget som rymmer både nationella och internationella uppgifter.”.
 
Idag är färre än 400 insatta internationellt.
 
Alliansens valmanifest 2010
”Ett nytt närområdesperspektiv har tillförts försvarspolitiken. En insatsorganisation med stående och kontrakterade förband skapas för insatser i landet, i närområdet och internationellt. Den nya insatsorganisationen om cirka 50 000 personer ska vara på plats under 2014.”
 
Nu ser vi verkligheten – nya insatsorganisationen kommer i bästa fall kunna vara på plats 2023.

Jag har sett en mycket ogenomtänkt reform kring avskaffandet av värnplikten som skapat problem med personalförsörjningen. Om jag hade varit statsminister hade inte en så dåligt förberedd förändring kommit till riksdagen. Den antogs dessutom med ett fåtal rösters övervikt. Det är inte en ansvarsfull hantering av Sveriges försvar.

Regeringen har därtill gjort ekonomiska glädjekalkyler som inte matchat de mål som ställts upp. Det har också Riksrevisionen uppmärksammat i sin granskning. Låt mig åter citera. 

”Riksrevisionens samlade bedömning är att Försvarsmakten, vare sig idag eller på några års sikt, kan leva upp till riksdagens och regeringens samlade krav på insatsverksamheten”
 
Regeringen har även inom försvarspolitiken prioriterat skattesänkningar. Anders Borg aviserade en årlig rambesparing på 4 miljarder i Almedalen 2007 för att finansiera skattesänkningar. Sedan dess har politiken präglats av tvära kast och dålig styrning - idag har vi sett ännu ett exempel.

Dessutom antog de en felaktig säkerhetspolitisk strategi från start 2006. Deras ansats med ett försvar ”utifrån och in” det vill säga att försvaret av Sverige skulle börja i Afghanistan var fel. Försvaret av vårt land måste självfallet börja i Sverige. 

Statsministern har uppenbarligen styrt försvaret utifrån sin egen devis att det är ett särintresse. 

Ryckigheten är häpnadsväckande. Finansministern stod för bara några veckor sedan och aviserade 101 miljoner i ytterligare besparing. Jag tror inte att någon riktigt vet om denna besparing fortfarande gäller. Vi kommer hur som helst inte acceptera den.

Jag måste också kommentera att den finansiering som idag presenteras i delar bygger på att svenskar felparkerar – så kan inte det svenska försvaret finansieras.

   Jag vill att alla de förslag som statsministern fört fram idag analyseras. Därför behöver dessa förslag analyseras inom ramen för den försvarsberedning som nu arbetar.

JAG har hela tiden värnat en bred överenskommelse – endast så får försvaret arbetsro.

   Låt mig också konstatera att dagens utspel vittnar om att det svenska försvaret har problem. Det är därför inte seriöst att enbart diskutera ökade ekonomiska ramar och nytt materiel. 

Regeringens styrning har varit otillräcklig – det måste bli ordning och reda i försvarspolitiken. Det är också tydligt att personalförsörjningen är ett av huvudproblemen. Därför blev jag orolig när statsministern inte berörde detta med ett ord i sin artikel och det finns heller inga medel avsatta för att komma till rätta med problemen. Endast ännu en i raden av utredningar för att lappa och laga en i grunden dålig reform.
 
   Avslutningsvis. Regeringen presenterade i sin vårproposition inte några förslag på kort sikt för att förstärka försvaret. 

Vi kommer i vår budgetmotion att presentera 400 miljoner i ökade anslag till materiel (200) och förband (200). Dessa medel tas från anslaget internationella insatser för 2014. Vi säger som sagt också nej till regeringens administrativa besparing på 101 miljoner.
 
Stefan Löfven
Partiledare 
Socialdemokraterna
 
 
 

 

måndag 14 april 2014

Att inte hinna det jag vill

Mars tog all min kraft. Att skriva, blogga, sända brev som jag brukar har fått stått tillbaka. Familjen krävde närvaro. Men nu måste vardagen börja att existera som förr.
Försvarsberedningen går in i slutskedet efter vår förlängning till mitten av maj. Vi lyssnar av ambassadörer, våra egna med specialister och myndigheter. Nu snart ska vi skriva ihop vad vi vill åstadkomma med det svenska försvaret. Det mesta av texten är klart, två genomgångar är gjorda redan och nu väntar sammansättningen av helheten och det senaste tillägget om Ryssland och Ukraina.
Försvarsforum som varit på många platser i landet har varit välbesökta, tror jag närvarat på 5 hittills, Luleå i maj är kvar. Det har höjt intresset för försvaret och gett människor möjlighet att lyssna och ställa frågor till oss som finns i de inre kretsarna. Men missförstånden är många, de flesta tror att vi fått fria händer att lägga förslag om försvaret. Så är det inte! Vi måste utgå från samma inriktning som försvarsbeslutet 2009. Det civila försvaret som vi ska prata om handlar enbart om hur man ska stödja försvaret vid höjd beredskap och krig. 
Och visst blir det mycket ord, i mitt tycke för mycket. Men vi får se, vi kanske får igenom mer konkret text till slut...

måndag 3 mars 2014

Ryssland och Ukraina

Läser just nu att president Putin beordrar att dra tillbaka trupperna. Nyss skulle de anfalla kl. 04.00. Vad blir nästa drag? Just oberäkneliga order är svårast - och mest effektivt! 
Att äga informationsflödet, sprida order och kontraorder, göra det vi andra inte tror - och sen ändra igen...
Ingen vill tro att krig är på väg, alla tolkar vad som händer, från de mest insatta till de som inte satt sin fot vare sig i det ena elle andra landet. Men vi kan inte tolka händelser med svenska eller Västeuropeiska glasögon, vi får inte vara naiva. Ingen trodde att händelsen med Georgien skulle hända 2008  - en "övning" som blev skarp och gick oerhört snabbt, på 5 dagar var Sydossetien och Abschassien intaget. Jag stod nyligen vid gränsen, vid taggtråden på en gränsposteringar i eller vid Abschassien och var tagen av den synen: ett taggtrådsstängsel på ett par meter högt som sträckte sig så långt ögat kunde se åt båda håll. Det var kameror på andra sidan i träden. En farbror kom ut och sågade ner en gren på andra sidan, vi stod tysta och såg på. Han hade dåliga kläder,  utseendet gav intrycket av en mycket gammal man. Vakterna sa att hans sonson bodde på "vår" sidan stängslet. De kunde inte träffas längre. Snö låg på marken, vi frös trots tjocka skor och jackor, allt kändes overkligt och oerhört fattigt och oändligt svårt att förstå. Varför måste det ligga taggtråd mellan en farfar och hans barnbarn?

Det enda jag kan säga om detta är att vi får inte tro att vi kan förstå vad som kommer att hända!

måndag 24 februari 2014

Framtidens arbetsmarknad kräver kunskapsgymnasium


 (Införd i Arbetarbladet 140224)

Utbildning blir ett allt viktigare krav på arbetsmarknaden. Vi ser därför med oro på att var femte ungdom i Sverige går utan arbete och skolresultaten fortsätter falla. Alltför många ungdomar hoppar av sina gymnasiestudier och allt färre unga väljer yrkesprogram trots att SCB visar att det kommer efterfrågas yrkesutbildad arbetskraft inom flera branscher. Enligt Svenskt Näringsliv skulle en fjärdedel av dem som valt högskoleförberedande program valt ett yrkesprogram om de gett behörighet till högskolan. Så här kan vi inte ha det, unga människor måste rustas för att möta framtiden och Sverige måste rustas för att fortsätta konkurrera med kunskap - inte låga löner. Då krävs att vi investerar i utbildning genom att stärka skolan i grunden och lägga om gymnasieskolan. Dagens och morgondagens unga ska ha den bästa chansen till utbildning och jobb.

 Vi vill därför:
 

 Införa en obligatorisk gymnasieskola. De ungdomar som inte har gymnasieutbildning möter en mycket kärv arbetsmarknad och många tvingas försörja sig genom försörjningsstöd. Socialdemokraterna kommer därför att göra det som regeringen har misslyckats med: höja kunskapskraven genom att göra gymnasiet upp till 18 år obligatoriskt.  

  • Se till att alla gymnasieprogram ger grundläggande behörighet till högskolan. Regeringen valde 2011 att ta bort högskolebehörighet i yrkesprogrammen. Året efter föreslogs ettårigt gymnasium helt utan teoretiska ämnen. Björklunds reformer blev både en flopp och ett svek mot unga som flydde från yrkesprogrammen och lärlingsutbildningarna. Socialdemokraterna kommer därför att förändra yrkesprogrammen så att de leder till högskolebehörighet utan att eleverna tvingas göra tillval. Unga som inte får med sig tillräckliga kunskaper från gymnasiet har det svårt i dag, och kommer att få det än svårare i framtiden.

  • Utveckla yrkesprogrammen till yrkescollege. Näringslivet är i behov av kvalificerade yrkesarbetare, men har rekryteringssvårigheter redan idag. Samtidigt är avhoppen från lärlingsutbildningen och yrkesprogrammen oroväckande många. Vi vill införa yrkescollege där arbetsgivarna aktivt deltar i utbildningens utformning, kvalitetssäkring och beslut om antalet utbildningsplatser. Kvaliteten i utbildningen höjs genom gemensamt ansvar mellan arbetsmarknadens parter och skolans huvudman.  

Vi socialdemokrater har slagit fast att full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Jobb och utbildning går före allt annat. Vårt mål är att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Då krävs investeringar i utbildning – inte fler ideologiskt motiverade skattesänkningar och privatiseringar.


Ibrahim Baylan (S), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Åsa Lindestam (S), riksdagsledamot från Gävleborgs län

 

tisdag 11 februari 2014

Nu börjar kampen om de ungas röster


Den 25 maj är det EU-val och nu börjar politikerna visa upp sig. Förutom parti- och

personröster handlar det om att få folk att gå till valurnorna. I fredags pratade EUparlamentarikern Jens Nilsson (S) med unga i Söderhamn.

Vid förra EU-valet röstade endast 45 procent av svenskarna. Nu är ambitionen att nå 50, men helst 55 procent.

Det är också anledningen till att Socialdemokraterna valt att påbörja valkampanjen. Jens Nilsson är Norrlands enda EU-parlamentariker och vill gärna sitta kvar.

– EU-valet blir bara viktigare och viktigare eftersom många stora frågor behandlas och avgörs av parlamentet. Och det går faktiskt att påverka, säger han när vi träffas i ett klassrum på Staffangymnasiet. Framför honom sitter ett gäng grabbar i elprogrammet.

De är fyllda 18 och får rösta i både EU-valet och i kommun-, landstings och riksdagsvalet i höst. De är med andra ord viktiga för alla partier.

– Självklart vill vi nå förstagångsväljarna. Vi är angelägna om att få med oss de unga, säger Jens Nilsson och får medhåll av riksdagsledamoten Åsa Lindestam.

I dag är 60 procent av de kommunala besluten påverkade av EU:s regelverk. Så även om man inte har tänkt på det så är det som händer i EU en del av folks vardag. Och då handlar det alltså om att välja politisk färg.

När alla i klassen säger att de tänker rösta, skiner Åsa Lindestam upp. Då stämmer det som de har haft på känn, att det finns ett större politiskt intresse bland unga i dag  än vid förra valet.

– För oss handlar det framför allt om att minska arbetslösheten. Vi vill få unga i arbete och för att nå dit måste vi satsa på utbildning, bra och aktuell utbildning. Vi vill även ge Arbetsförmedlingen större möjligheter så att de kan ge människor vad de behöver för att kunna komma ut i jobb, säger hon.

För henne och partikamraterna handlar det nu om ett hårt arbete fram till valen. Just nu känner de att de politiska vindarna blåser åt rätt håll, men mycket kan hända under resans gång.

 – Visst känner jag en viss oro för valet i höst. Det är därför vi måste ligga på hårt redan från starten, säger Åsa Lindestam.

När klassen får frågan om de har bestämt sig för hur de ska rösta vrider många på sig, nej, inte än ...

Text

Åsa Kastman, journalist på HelaHälsingland/Söderhamnskuriren

fredag 7 februari 2014

EU-parlamentariker Jens Nilsson

Idag fick vår Arbetarkommun besök av Jens Nilsson, vår EU-parlamentariker. Vi startade dagen med besök på vår ännu inte öppnade ALU-center där vi invigde fikaavdelningen.
Jens berättade om vikten av att gå och rösta i kommande EU-parlamentsval den 25 maj. Vi pratade om hur det hänger ihop med Sveriges arbetslöshet och resten av EU och hur viktigt det är för oss att Europa handlar för att vi ska få exportera, och därmed få mer jobb hos oss i Sverige. Och genom detta behövs även andra arbeten för att det ska snurra hos oss.

Sen fick vi imponera på honom genom att visa upp ResursCentrum. Efter diverse olika teckningar på en whiteboard enades vi om att Söderhamn är unikt i samarbete med kommun, Arbetsförmedling och socialtjänst. Vi har lyckats fått många fler i jobb genom samarbete.

Staffangymnasiets elkillar fick också en påhälsning och då kom även SöderhamnsKuriren på besök, hoppas det blir bra reportage och bilder.

Vi avslutade med möte på Kulturens Hus och (S)eniorklubben. Intressanta diskussioner om pensionärer och vad partiet egentligen sagt om att minska gapet i skatt för den gruppen. Tur att det finns Ipad så jag kunde läsa högt vad vi uttryckt i bland annat Aftonbladet på debattsidan.

Stort tack, Jens för en bra dag!


torsdag 30 januari 2014

Varför är det så farligt med budgetunderskott?


Vi socialdemokrater värnar välfärden. Vi vill ha en bra förskola och skola, god äldreomsorg och ett samhälle för alla. Det kräver stabila finanser för staten. Vi vet att varje gång det brister och svångremmen dras åt så är det våra minsta, våra mest sårbara som drabbas. Ordning och reda i statsfinanserna är grunden för att kunna investera i jobb och välfärd. Regeringen höll ordning på statsfinanserna under tiden det var stor finanskris. Det var bra, men nu har läget förändrats.
Sedan 2006 har regeringen sänkt skatten med 130 miljarder kronor. Moderaternas partistämma nyligen beslutade om ytterligare 35-40 miljarder i skattesänkning.

Ekonomistyrningsverket har strax innan jul synat finanserna. Det var ledsamt att läsa. När alliansen tog över 2006 fanns ett överskott på 65 miljarder kronor. I år förväntas ett underskott på 87 miljarder. Skillnad: 152 miljarder sämre på 8 år.  Senast det var så stort var 1996, då dåvarande regering fick städa upp efter Bildtregeringen 1991-94. Vi har gått från +2,2% till -2,3% underskott i statsfinanserna. Enligt EUs stabiliseringspakt får inget medlemsland understiga 3,0%.  Men vi är på god väg dit.

fredag 24 januari 2014

Härligt positivt besked!


Lindestam tvåa till riksdagen

Åsa Lindestam från Söderhamn står näst högst på Socialdemokraterna Gävleborgs lista till riksdagsvalet.

Överst står Raimo Pärssinen från Gävle. Åsa Lindestam har suttit i riksdagen sedan 2002, och är ledamot i försvarsutskottet och OSSE-delegationen (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Andra hälsingar som står högt upp på listan är Per Svedberg från Hudiksvall, Jenny Breslin från Ljusdal och Kristoffer Lindberg från Bollnäs. Listan är framtagen av Gävleborgsdistriktets valberedning och måste godkännas av distriktets årsmöte i Gävle i slutet av mars.

 

Skrivet av Tobias Bernander, publicerat i Hela Hälsinglands tidningar
 
(Så nu får ni alla hålla tummen att det går vägen på Disktriktkonferensen!)

torsdag 23 januari 2014

Kvinnocenter i Tadjikistan

Här ställs vi inför att tänka nytt!
En vacker resa i en dalgång tar oss till Kvinnocenter som ligger en dryg timme söderut från Dushanbe. Böljande kullar, människor efter vägen och en och annan åsna ser vi trots regn och stundtals dimma.
När vi kommer fram möts vi av föreståndare och de kvinnor som arbetar på centrat men även av några unga flickor som numera får vara där några dagar, veckor eller månader för att kanske starta ett nytt liv.

Vi får veta att döttrar gifts bort och ingår efter giftermål i den nye mannens hus. I huset finns nästan alltid storfamiljen, flera generationer bor tillsammans. Ålder för giftermål är enligt lagen 18 år men på vissa hålla gör man religiösa ceremonier där man gifter bort döttrar tidigare därför att familjen oroas av ogifta döttrar och livförsäkringen är att ha en man. Men den religiösa ceremonin duger inte för staten, så om mannen dör eller emigrerar står kvinnan utan skydd från familjen
Centat jobbar hårt med att få familj med döttrar att förstå att man även måste ha en statlig vigsel som är den som ger arvsrätt och status som fru. Och barn som föds registreras tidigast när de blivit 4 veckor men ibland inte då heller - och då finns de inte.

När mannen, vilket ofta händer, emigrerar till mestadels Ryssland blir svärmor överhuvud. Det är ett mansunderskott på grund av kriget. Svärmor äger rätt att besluta över svärdöttrar, de kan tvingas leva under slavliknande förhållanden. Om svärmor säger att kvinnan inte får lämna huset är det så, om hon inte får ha egna pengar eller gå skolan så är det vad som gäller.

Rangordningen är hård i landet och bygger starkt på familjen. Den absolut sista utvägen är skilsmässa. Långt innan kommer självmord och det är mycket vanligt.

Svärmor kan också bestämma när det är dags för son o sonhustru att skaffa barn...

Kvinnocenter får pengar från OSSEs mission som ger en liten slant. Den räcker till lön för föreståndare, psykolog och advokat. Dessutom har centrat kvinnor som lär ut sömnad och data fast mest som ursäkt för vissa kvinnor för att få komma hemifrån. Men de berättar stolt att vissa kvinnor har fått jobb inom administrationen på kommunhus eller på lokala skolan. Pengarna räcker inte till hyra. De tar emot ca 600 kvinnor till centrat per år men jobbar mobilt med ytterligare 1000 kvinnor i omnejden.

När vi ska gå uppför trappen måste vi gå en och en, den håller inte för fler kilo. Vi går försiktigt uppåt, blir inbjuden till ett rum där vi ska få te. Men el finns bara på morgon o kväll, en timme vardera, så vi tackar artigt nej och sätter oss i det utkylda rummet med tekannan som är iskall och får kvinnornas berättelser.

Dem ska jag skriva mer om i tidningen Morgonbris.

Leran täcker gatan utanför, en brun lera som just nu är kladdig på grund av regn. En ko går ensamt förbi och tittar med trötta ögon på oss. Hon verkar veta vart hon är på väg, men hon gör sig ingen brådska.

Byn har inget vatten, källan har torkat ut för många år sen så allt måste inhandlas från närliggande byar. Inget kan heller odlas för att hjälpa upp tillvaron.

Jag undrar hur de klarar av att bo där, att tvätta, handla, bada och hålla sig ren, rent ut överleva, men kvinnorna är hela och rena. De verkar njuta av vårt besök, vill prata och visa om än först med lite blygsel. Några provar toaletten men rekommenderar att vi som absolut inte måste försöker avstå. Jag hör till dem.

När döttrar inte kommer till skolan knackar kvinnor från centret dörr och lyckas oftast övertyga om vikten av skolan. Det kan ha gått månader från förra skolbesöket men de övertalar och övertygar. Jag inser att det motstånd som finns mot kvinnofrågor i Sverige är en ljum sommarfläkt jämfört med vad dessa kvinnor genomlever.

I bussen hem beslutar vi om en insamling för att ge dem ytterligare en symaskin - fast de har ju bara el 2 timmar per dag!

onsdag 22 januari 2014

Tadjikistans President och Utrikesminister

För att få möta dem ombeds vi lämna mobiler och Ipads i bilen. Presidenten t o m bestämmer att antalet som får träda honom är max 8 förutom ambassadör, chef för OSSE och tolk. Och vi är 9...
Lottdragning, jag förlorade inte.

Lämnar allt i bilen för möte, först med utrikesministern. Han heter Aslov Sirojidin Muhridinovich. Han omges av ett antal män, får ingen uppfattning om vilka de är. 
Han överlämnar ordet snabbt till oss efter välkomnande, vilket vi uppskattade. Våra frågor handlade om  ekonomin och framtiden, om vilka problem han ser och Aslov svarar energiberoendet, kommunikationssystem från vägar o järnvägar till IT och matsäkerhet.
Han beskriver vattenfrågorna som de delar med grannländer som använder 8-10 ggr mer vatten per kvadratkilometer än Tadjikistan. Ett avtal på väg med Pakistan kommer förmodligen i sommar. De behöver verkligen el!

Aslov snuddar vid miljöfrågor och säger att vatten är bra istället för andra elkällor. De är även oroliga för vad som händer med grannlandetö Afghanistan när Nato nu försvinner. Instabilitet är inte önskvärt.

Nytt skattesystem på lokal nivå är på väg, han säger att korruptionen är besvärlig och att de försökt höja löner varje år för att motarbeta detta. Låga löner ger korruption.

Vi frågar om kvinnofrågor och vår gruppledare Kent Härstedt beskriv Sveriges historia där vi gått från fattigt land styrt av några män till att sida vid sida med kvinnor bygga upp samhället. Aslov berättar om ett projekt som presidenten satt fart på om kvinnor på landsbygden. 

Vi diskuterar migration och arbetskraft som arbetar i Ryssland och deras arbetsmiljö. Han säger att bra avtal är på väg. Migrationen är hög, män söker sig utanför Tadjikistan för att tjäna pengar och i bästa fall sända hem dem till familjen. 

En diskussion om trafficking avslutar vårt samtal.

Han känns uppriktig, erkänner att de har stora utmaningar, kanske de kan förändra på 5 år elle på 10 år men allt kan inte ändras på en gång. Utbildning är viktigt och många vill utbilda sig, men alla får inte plats. Eller har råd. Eller kan inte åka buss till skolan. Eller har inte råd med skoluniform. Eller böcker. Men det säger han inte, men vi vet och han vet att vi vet. Så de har en lång väg att vandra...

tisdag 21 januari 2014

En spännande tripp i de Tadjikistan bergen

Tadjikistan bjuder på ett omvälvande landskap, höga berg och vackra dalar. Är tacksam för gårdagens utflykt så jag fick njuta varje sekund av vår färd till Khoja Obigarm, ett fjäll med djup snö och stor aktivitet. Vi for 1800 m upp över havet på små stigar. På väg dit önskade jag att vi haft snökedjor på jeepen och på vägen ner igen hade vi det.

Orsak till besöket var OSSEs vinterträning av gränsvakter från mestadels Afghanistan och Tadjikistan. 
Vi deltog efter kort genomgång och presentation av vad som förväntades i en fjällklättring där deltagarna fick utrustning för att överleva några dagar, nedgrävda i snön. De täckte igen spår genom att även forsla snö och med deras utrustning kunde de forsla skadade vid behov till närmsta sjukstuga.
Kursdeltagarna samsades gott, unga killar runt 20-25 år som var intresserade och ville nåt mera med sitt liv.

På frågor om vad som hände sen berättade de att de utbildar sina kamrater på hemmaplan i sin tur. Självklart var de i behov av mer pengar, den utrustning de sände hem med de utbildade afghanerna var knapp och billig. Men de lärde sig att använda minimalt med pengar eftersom det är en bristvara.

måndag 13 januari 2014

Stefan Löfven och säkerhetspolitiken

Idag har jag lyssnat till vår blivande statsminister. Han visade på några korta minuter hans resor runt om i världen och hur han ser säkerhetspolitiken för Sverige i förhållande till dessa länder. Handel o avtal med länder, mänskliga rättigheter och stöd i solidaritetens tecken, allt hann han med. 

Och att han dessutom uttalar förtroende för oss partikamrater i de beredningar och utredningar vi sitter i visar på att han tar detta på största allvar. Vi i försvarsberedningen nämnde han "kommer med mer detaljerade uppgifter om hur försvarets ska utformas och få kosta", den utredning som jobbar med vapenexport är han beredd att stå upp för om de kan nå en enig lösning där exporten blir mer reglerad och transparent.

Vi i försvarsberedningen har ett nära samarbete med Stefan, vi har regelbundna möten med honom där vi berättar, diskuterar och analyserar om hur vi ska gå vidare. Och förtroendet känns bra!

Det ger kraft och lust att fortsätta, inspiration också att fortsätta lyssna på de övriga partiledarna häruppe i Sälen!

söndag 12 januari 2014

Vad håller statsministern på med vad gäller Folk och Försvar?

Nu hade Fredrik Reinfelt, även min statsminister, chansen att vända tillbaka till moderat försvarspolitik. Men han tog inte den möjligheten.

Istället fick vi en utflykt över allt som kan hända överallt i världen. Dessutom påstod han att "failed states" inte har nån svensk översättning men jag trodde vi använde "sönderfallande stater"

Hans framförande gick ut på att allt är mycket bättre nu, förr var det riktigt dåligt. Men i twitterflöden kunde alla se att ingen trodde honom, utom möjligen de närmaste politiska försvarskamraterna(M).
Alla vet ju att personalförsörjningen är ett riktigt sorgebarn, att materialet behöver beställas och betalas, att allt behöver övas för att fungera - vilket inte riktigt görs - och då faller förtroendet.

Dessutom stannade han inte för journalisternas frågor...

Och när Hägglund (KD) klev upp på scenen så berättade han en helt annan historia som inte stämde med statsministern. Hur ska de då komma överens om verklighetsbilden?
Och dessutom har de kritiserat oss för att inte vara eniga i opinionen..

Upp ur sandlådan, kavla upp ärmarna och gör breda blocköverskridande överenskommelser så kan vi lösa mycket!

lördag 11 januari 2014

Säkerhet och framtid

Hotbilden mot vårt svenska samhälle förändras över tid. Hotbilden är betydligt mer komplex och diffus idag jämfört med kalla krigets dagar. Vissa länder i närområdet rustar ner sitt försvar medans andra rustar upp. Det måste vi i Sverige förhålla oss till.

Dagens svenska försvar brottas med stora bekymmer. ÖB sa i Sälen på Folk och Försvars konferens i fjol att vi klarade av att stå emot en vecka vid ett angrepp. Vi har gått från värnplikt till ett försvar som ska finnas tillgängligt, ett insatsförsvar. Vi förlorade värnplikten med några få rösters övervikt. Men det är inte lätt att rekrytera personal idag. Vi har avhopp på 20 % bland heltidsanställda yrkessoldater.

Vi ska numera ha tidvis anställda soldater också. De ska ha ett civilt arbete och ibland tjänstgöra halvårsvis åt försvaret. Här har vi stora rekryteringsproblem. Vilken arbetsgivare vill ha någon anställd som försvinner halvårsvis?

Personalkostnaden ökar med en yrkesarme vilket innebär att annat får stå tillbaka.

 Material förslits och ersätts inte i nödvändig omfattning.

Förnyelse av material behövs men det innebär att vi får färre användbara enheter. Ett exempel är stridsvagnar och deras uppgradering.

Viktiga materialprojekt skjuts upp på framtiden.

 Insatsorganisationen IO14, beslutad av riksdagen, kan inte realiseras. Riksrevisionens rapport i veckan kritiserar regeringen för att inte nå upp till detta beslut, precis som vi socialdemokrater sagt hela tiden

 Och nu ska ytterligare besparingar genomföras på 500 miljoner kronor. Det riskerar den militära förmågan.

 Vi socialdemokrater vill hitta lösningar över blocken.

Vi vill samarbeta med alla nationer runt Östersjön. Förhållanden i Östersjön har förändrats och vi vill hitta samarbeten i Norden. Vi noterar utvecklingen med en successivt starkare förmåga i Ryssland. Vi måste förhålla oss till denna realitet och alltid sträva efter fred och stabilitet.

För att skapa stabilitet inom det svenska försvaret fordras breda blocköverskridande uppgörelser. Vi socialdemokrater är mer intresserade av att ta detta ansvar. Försvaret är inget särintresse.

 

Åsa Lindestam

Försvarsutskottet (S)