Åsa Lindestams blogg: juli 2012

måndag 30 juli 2012

Utbildning


Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. När svenska företag inte kan rekrytera den kompetens de behöver kan vi inte stå och se på. Det förutsätter breda investeringar i utbildning.

Vi har i flera år sett försämrade resultat i skolan samtidigt som skillnaderna mellan olika skolor ökar. Elevernas sociala bakgrund spelar allt större roll för hur väl de lyckas i skolan.

Det allra viktigaste för elevernas resultat är att de möter en riktigt bra lärare. För att vända utvecklingen i skolan vill vi investera i lärares kompetensutveckling och möjlighet att göra karriär.

På svensk arbetsmarknad kommer en växande andel av jobben att kräva en högre utbildning. Därför accepterar vi inte regeringens neddragningar av antalet högskoleplatser utan föreslår fler studieplatser kombinerat med en kvalitetssatsning och utökade praktikmöjligheter.

Vi accepterar inte heller regeringens neddragningar inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan utan vill investera i fler studieplatser inom såväl den kommunala vuxenutbildningen, folkhögskolan som yrkeshögskolan. I Gävleborg ansökte Yrkeshögskolorna om drygt 30 nya utbildningar. Endast 4 blev beviljade. Detta trots att vi vet att 80 % av dessa utbildningar leder direkt till arbete och att länet behöver just dessa kompetenser. Vi vill se ett nytt kunskapslyft som ska ge fler möjligheten att läsa in gymnasiet och skaffa sig en yrkesutbildning och på så sätt få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Vi vill också införa ett utbildningskontrakt för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier som garanterar insatser som leder till en gymnasieexamen.

Vårt mål är att hälften av 30–34-åringarna ska ha genomgått en minst 2-årig högre utbildning inom högskola eller yrkeshögskola. Regeringen har allt för låga ambitioner för den högre utbildningen.

Forskningen ska bedrivas oberoende, men politiken har ett ansvar för att skapa samarbeten mellan näringslivet, akademien och samhället. Vi vill vidareutveckla de framgångsrika forskningsprogrammen för strategiska områden som den borgerliga regeringen lagt ner.

Regeringen avstår från att investera i utbildning och kunskap som bygger Sverige starkt för att i stället prioritera sänkt krogmoms. Tillväxt och välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå i hela befolkningen.

måndag 16 juli 2012

Försvarsberedning

Dags igen för att forma en Försvarsberedning! Det är regeringens priviligie att besluta att det är dags och de utser även ordförande. Det är Cecilia Widegren (M) som får axla ansvaret.
Vi i (S) får 3 platser och jag hoppas jag blir en av partiets utsedda. Just nu är frågan ute till alla (S) i Riksdagen så våra länsbänkar får föreslå.

De som slutligen blir de lyckliga ska i samförstånd prata ihop sig. Vad består hoten mot Sverige av idag och hur ser de ut?

Förra försvarsberedningen, ledd av vår nuvarande försvarsminister Karin Enström kom fram till att inga militära hot fanns under en 10-årsperiod. Det var då det...

Många röster höjs idag att det finns såna hot, många skriver till mig via mail att vi borde uppmärksamma detta. Självklart måste en försvarsberedning göra det!

De kommer att lägga fram ett förslag till beslut där förhoppningsvis alla partier står bakom. Om det finns oenigheter kommer det att lyftast till Försvarsutskottet för att debatteras där.

Så går det till. Nu håller jag tummen att jag blir utvald!

Socialistgruppen i OSSE

träffas regelbundet under de dagar vi har session. Jag har tidigare varit sekreterare där, nu blev jag vald till Ordförande även här!
Det är jag som gjort jobbet, bokat tider o lokal, skrivit mail, kallat, satt ihop de anteckningar o listor vi behöver. Sen har vår ordförande Tony kommit, ibland lite sent (han är från England...)

Det nya för mig med uppdraget är att vi förhandlar med de två andra partigruppernas ordförande, EPP och Liberalerna. Det ska bli kul! Vi förhandlar om personer till de olika posterna, försöker göra upp i godo så vi slipper ställa nån mot nån annan. Ibland uttalar en partigrupp stöd för sin kandidat och kan då få stöd från de andra grupperna.

Men sen är vi som parlamentariker fria att rösta hur vi vill..... Så man vet aldrig hur det slutar!

måndag 9 juli 2012

Ordförande!

I OSSEs 1:a kommitte om Politik och Säkerhet! Ja, det är jag!

Omtumlande... Enormt att i denna manliga organisation med medlemmar från 55 länder där delegaterna oftast är män (Frankrike har 13 platser o alla är män) så väljer de mig!

Ska nu leda 1:a kommittens arbete där det kan handla om Vitryssland, Afghanistan, Moldavien eller kärnvapen, dödsstraff eller fotboll i diktaturer.

Det kommer inte att bli lätt. Men roligt!

måndag 2 juli 2012

OSSEs sommarmöte

Snart dags igen för sommarmötet i OSSEs regi. Den här gången möts vi i Monaco. Känns lite svårt, mest har vi setts i länder som slutar på -stan och det är spännande. Det här känns lite för lyxigt. Vi får väl se...

Jag har skrivit ett Supplementary Item om genderfrågor som berör den egna organisationen. Det är lite ont om kvinnor i ledande positioner, och oftast är det bara män i talarstolen och på scenen. När vår genderansvarige, Hedy Fry från Canada går upp i talarstolen går många män ut. Det finns lite att jobba med.

Förra eller förrförra mötet skrev jag om Afghanistan...

söndag 1 juli 2012

En annorlunda dag

Min svärmor Eva och hennes syster Elsa äger ett torp tillsammans i Hälsingeskogarna. Det har funnits i familjens ägo i 4 generationer. Idag var det friluftsgudstjänst på torpet. Alla tog med sig stolar och Eva och Elsa bjöd på kaffe efteråt. De berättade om släktforskning och hur strävsamt familjerna levt här tidigare.

Idag används torpet, som kallas Oxåsen, sällan för övernattning. Men varje dag går systrarna upp en sväng och tittar till, Elsa bor i närheten och Eva lite längre därifrån.

Vi var ett 30-tal som samlats från byarna runt omkring. En trevlig stund med många
generationer närvarande.