Åsa Lindestams blogg: november 2008

onsdag 26 november 2008

Vem gör svårare för unga att komma i jobb?

Centerns riksdagsledamöter, Annika Qarlsson och Annie Johansson, skriver i ett debattinlägg att socialdemokraterna vill försvåra för unga att komma i jobb. Låt mig tydliggöra och ge fakta till dig som läser och till dessa två c-riksdagsledamöter vilken jobbpolitik vi vill se.
Idag är arbetslösheten för ungdomar hög, och i tider med många varsel och en lågkonjunktur riskerar ungdomar att få det extra svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Den borgerliga regeringen försöker lösa problemet genom att ge subventioner åt företag som redan idag har många ungdomar anställda., vilket inte underlättar det minsta för arbetslösa ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi anser inte att vi behöver gå in med en sänkning av arbetsgivaravgiften till de företag som har eller anställer unga personer under 26 år, som t.ex. gått en utbildning på högskola och kommer ut som ytterst kompetenta medarbetare som arbetsgivare efterfrågar. Dessutom konstaterar Riksrevisonen i sin rapport att varje ungdomsjobb har kostat närmare en miljon kronor att skapa.
Det vi vill, Qarlsson och Johansson, är att göra det mer fördelaktigt för företag att anställa arbetslösa ungdomar. Vi vill investera 2 miljarder till ett riktat avdrag för alla arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom, vilket räcker till att anställa 20 000 arbetslösa ungdomar 2009-2010. Vidare vill vi, i motsatts till regeringen, också investera i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, skapa 5 000 nya platser inom lärlingsutbildningarna, 5 000 förstajobbet-avdrag vilket innebär att varje ungdom som varit arbetslös i mer än tre månader ges möjlighet till praktik eller utbildning och så vill vi skapa förutsättningar för fler att få ett sommarjobb.

Det största problemet med den borgerliga regeringens budgetpolitik är att den bygger på förutsättningar som inte längre gäller. Vi är mitt upp i en finanskris och vad som ser ut att bli en långvarig lågkonjunktur och den moderatledda regeringen tuffar på med en politik som inte är anpassad därefter.
Det är i tider av kris som regeringens politik sätts på prov och det är nu det visar sig om de lever upp till sina vallöften , nämligen att fler ska komma i arbete.

söndag 16 november 2008

FN igen..

Satt med vid säkerhetsrådet i fredags när Irak diskuterades. SR (Special Representative) som för övrigt var från Sverige, gjorde en lång rapport om läget just nu och de framsteg som gjorts enligt honom. Efter ett par talare fick representanten från Irak säga vad han ville, och han verkade nöjd med den rapport som lades fram.
Tänk om ord kunde få större makt än vapen, så att vi kunde prata oss fram till fred istället. Trodde inte de skulle vara så eniga som de var, tänkte mig nog att det skulle protesteras mer...

torsdag 13 november 2008

Extra arbetsmarknadsinsatser till Gävleborg

Åsa Lindestam (s) Regeringens arbetsmarknadspolitik är ett fiasko - kräver extra arbetsmarknadsinsatser till länet
Regeringen står handfallen inför varselkrisen. Nu krävs åtgärder i form av arbetsmarknadsutbildning, reparerad a-kassa och satsningar på de kommuner som riskerar många nya arbetslösa. Det kräver riksdagsledamoten Åsa Lindestam (s) efter att läst svaret från arbetsmarknadsministern. – Det här är ett icke-svar. Sven Otto Littorin (m) menar och vill ge sken av att man har allt under kontroll och tillräckligt med resurser finns för att möta alla de nya varslen. Inget kan vara mer fel. Jag menar att regeringen genom sin politik experimenterar med människors trygghet och slår sönder den svenska modellen på arbetsmarknaden. Nej Littorin - arbetsmarknadspolitiken är regeringens största fiasko hittills – ett fiasko som drabbar alla varslade och arbetslösa i Gävleborgs län hårt. – I Gävleborgsområdet försvinner nu träindustrijobb, främst drabbas små orter som Forsa, Färila, Åshammar och Järvsö. Bara under oktober har 270 personer varslats i länet. Utöver detta är det flera småföretag som varslar om uppsägningar och inte finns med i statistiken. Dessa orter är redan idag avfolkningsbygder med små möjligheter till andra jobb. Därför är det extra viktigt att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) snabbt tillför extra arbetsmarknadsinsatser till Gävleborg, säger Åsa Lindestam, riksdagsledamot (s) från Söderhamn.

måndag 10 november 2008

FN

Idag klev jag inför dörrarna på FN skrapan! Stort, slitet, mäktigt...! Fick möjlighet att se på Generalförsamlingen, och dessutom stå i talarstolen...se mobilblogg! Önskade att salen var full av folk som ville lyssna till mitt anförande om fred på jorden...

Åt lunch i husets matsal, en bricklunch där man plockade på vad man ville äta och sen vägde de tallriken med maten och man fick betala efter vikt. Var ungefär som att äta på en skola i Sverige, massor av folk i en matsal med plaststolar.

På eftermiddagen var en debatt om Afganistan. Den fick jag inte höra för vi lyssnade till Jakob Ström som berättade om hur klimatdiskussionerna går i FN. Han leder ett arbete med detta och är ordförande med en ängels tålamod.

torsdag 6 november 2008

Anfall är bästa försvar – eller?


Försvarsministern har skjutit den försvarspolitiska propositionen framför sig i sex månader. Att en så stor och viktig myndighet som Försvarsmakten lämnas utan besked om framtiden är anmärkningsvärt. Nu riskerar dessutom interna bråk med folkpartiet att ytterligare försena viktiga beslut. Att Sten Tolgfors försöker rikta ljuset från bristerna i den egna politiken genom angrepp på oppositionen är inte förvånande.
Vi socialdemokrater ser allvarligt på situationen och Mona Sahlin har bjudit in till partiledaröverläggningar för att hitta en bred lösning på framtidens försvarspolitik. Detta har Fredrik Reinfeldt avvisat. Därmed har den borgerliga regeringen brutit mot den långa traditionen av blocköverskridande försvarsbeslut.
Vi socialdemokrater vill ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar. Vi vill fortsätta omställningen till ett modernt gripbart insatsförsvar. Sveriges försvar ska bygga på en solid grund utifrån landets behov men bidra till internationell fred och säkerhet. Sveriges deltagande i den nordiska snabbinsatsstyrkan 2008 fungerade som en viktig motor i Försvarsmaktens omställning Vi vill att Sverige deltar i nästa insatsstyrka, men vi menar att det inte är rimligt att Sverige ska ta på sig ett ledar ansvar vart tredje år.
Att bidra till internationell fred och säkerhet har alltid varit viktigt för socialdemokratin. Men vi ser också de problem som Försvarsmakten behöver lösa fram över. Därför är vi beredda att tillfälligt minska ambitionen på det internationella området. Det menar vi är möjligt genom att avsluta den militära insatsen i Kosovo. Vi har varit med och bidragit till fred och säkerhet i Kosovo sedan 1999 och det är nu dags att fasa ut det militära stödet men fortsätta det civila.
Flexibel och funktionell försvarsmateriel är en grundbult i ett modernt försvar, vi menar dessutom att en inhemsk försvarsindustri både bidrar till Sveriges oberoende och gagnar Sverige som industrination. Även här har regeringen misslyckats med att leverera en nationell strategi för försvarsindustrin. Än en gång satte finansdepartementet käppar i hjulet.
Vi socialdemokrater vill ha ett effektivt försvar och är övertygade om att det går att minska försvarsbyråkratin. Vi vill bland annat se en mer samordnad logistikprocess där industrin kan vara med och ta ett ökat ansvar.
Vi socialdemokrater vill vidare ha ett folkligt förankrat försvar. Vi tror inte på en yrkesarmé. Pliktutredningen bör överväga att behålla plikten och låta fler genomgå en kortare värnpliktsutbildning på ca tre månader. Därefter skulle soldaten kunna välja om den vill gå en betald längre utbildning till insatsförsvaret alternativt utbildas vidare inom ramen för Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkor. En sådan modellstärker försvarets folkförankring, ökar flexibiliteten, breddar kompetensbasen inom Försvarsmakten, samt ökar möjligheten att upprätthålla förmågor och nå uthållighet i insatser.
Socialdemokraternas moderna, effektiva och folkligt förankrade försvar står således i skarp kontrast till regeringens slarviga, hattiga och oseriösa försvarspolitik.
Anders Karlsson (s)
Ordförande i Försvarsutskottet
Åsa Lindestam (s) ledamot i försvarsutskottet

onsdag 5 november 2008

Faran är inte över


NSD den 6 november 2008, 02.53LULEÅ. Regeringens utfästelser om att F 21 i Luleå och Jägarbataljonen i Arvidsjaur har fått fribiljett från nedläggning ger inte den socialdemokratiska riksdagsledamoten Åsa Lindestam mycket för.- Nej, inte med tanke på att regeringen i nästa andetag har sagt att materielanslagen ska strypas. Det är indirekt en dödsstöt. Det måste ju finnas något att sätta i händerna på de som finns vid regementena.Åsa Lindestam manar därmed till fortsatt kamp för de berörda regementena.- Det finns ingen som helst anledning att luta sig tillbaka och tro att faran är över."Ingen rim och reson"Åsa Lindestan menar dessutom att det nu också gäller att ta strid för att fler av försvarets helikoptrar placeras i Norrbotten.- I dag är det bara tre till antalet trots att runt 40 procent av markförbanden finns här uppe. Det finns ingen som helst rim och reson i att majoriteten av helikoptrarna, över 40 stycken, ska finnas i södra delen av landet.Paraden av riksdagsledamöter som besöker förvarsanläggningar i Norrbotten fortsätter. I går var det dags för Åsa Lindestam från Gävleborg och ledamot av riksdagens försvarsutskott. Hon har tidigare besökt F 21 och under gårdagen var det dags för ett besök på Vidselbasen.- Minst sagt imponerande. Det här är en anläggning som vi in i det sista måste värna om, förklarade Åsa Lindestam efter snabbvisningen.ÖvningsområdeHon anser att Vidselbasen tillsammans med övriga försvarsanläggningar i Norrbotten skulle kunna fungera perfekt som ett gemensamt övningsområde för EU-länderna. Det här är en ståndpunkt som Åsa Lindestam kommer att lyfta fram när EU-nämnden, som hon är ledamot av, möts på fredag. Då kommer också försvarsminister Sven Tolgfors att delta. Han kommer nästa vecka att träffa sina ministerkollegor inom EU.- Vi socialdemokrater kommer att trycka hårt på att försvarsministern tar med sig vårt huvudbudskap om att Norrbotten, som övningsområde, blir en central del i EU:s försvarssamarbete.(Skrivet av Sandor Berglund, NSD)

(S) utvecklar familjepolitiken

Svensk familjepolitik är ett föredöme får många andra länder. Den kombinerar tillväxt med trygghet och omsorg om barnen. Föräldraförsäkringen är ett uttryck för den socialdemokratiska familjepolitiken grundad på barnets bästa, generell välfärd samt jämställdhet mellan män och kvinnor.
Vi socialdemokrater är nu djupt oroade över att regeringen i stället för att utveckla den framgångsrika politiken nu genomför omoderna reformer som hotar jämställdheten och barnens möjligheter att få en nära relation till båda sina föräldrar. Den moderatstyrda regeringen ger barnfamiljer lägre ersättning vid vård av sjukt barn och inför vårdnadsbidrag som urholkar kvaliteten i förskolan och är en återvändsgränd för barn, familjer och jämställdhet.
Nu är lågkonjunkturen här och många hushåll är oroade över den ekonomiska utvecklingen. Istället för stora skattesänkningar som ger mest till dem som har det bäst väljer vi att rikta en ekonomisk stimulans till dem som verkligen behöver det.
Socialdemokraterna presenterar därför ett framtidsinriktat fempunktsprogram med ekonomiska förbättringar för barnfamiljer.
Höjt barnbidrag och flerbarnstillägg. Vi höjer barnbidraget med 100 kronor i månaden för varje barn och höjer flerbarnstillägget med tio procent. Förträffligheten med barnbidraget är att det går till alla barn. Därigenom bidrar det till en positiv fördelning utan att skapa negativa marginaleffekter, eftersom barnbidraget inte påverkas av föräldrarnas inkomster från arbete eller deras utgifter
Utökade pappadagar. Vi öppnar upp för möjligheten för mamman och pappan att vara hemma tillsammans efter barnets första månad i livet. Vi vill inom ramen för föräldraförsäkringen ge möjlighet för papporna att vara hemma tjugo dagar i samban med barnet födelse. Vi ser flera fördelar med att öka pappornas möjlighet att delta i omvårdnaden av barnet redan från start. Det skulle dels stärka banden mellan barn och far, dels skulle pappans tidiga delaktighet innebära en betydande avlastning för mamman den första tiden efter förlossningen.
Höjt underhållsstöd. Barn som växer upp med ensamstående föräldrar har det ekonomiskt tuffare än andra barn. För att förbättra för ensamstående med barn vill vi höja underhållsstödet med 100 kronor per månad och barn.
Höjt stöd till studenter med barn. All fler studenter har barn och deras ekonomiska situation är särskilt pressad. Vi anser att stödet kraftigt bör höjas för att inte studenter med barn ska halka efter ekonomiskt. Höjningen innebär exempelvis att stödet för ett barn höjs till 738 kronor per månad från tidigare 492 kronor. För två barn höjs det från 800 till 1 200 kronor per månad.
Höjt tak i tillfällig föräldrapenning. Tillfällig föräldrapenning ges till en förälder som är hemma från jobbet för vård av sjukt barn. Vi socialdemokrater vill höja taket i den tillfälliga föräldrapenningen så att den ligger på samma nivå som i föräldrapenningdagarna. Med denna jämställdhetsreform hoppas vi uppmuntra fler män att vara hemma med vård av sjukt barn.
Vi vill fortsätta utveckla familjepolitiken och kämpa för rättvisa, jämställdhet och ekonomiskt trygghet. För barnens och föräldrarnas skull.
Veronica Palm (s)
Vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott
Åsa Lindestam (s) riksdagsledamot från Söderhamn

tisdag 4 november 2008

EU-länderna möttes i Paris

Klimat och finanskris i fokus för möte mellan EU-ländernas parlament
EU:s klimatarbete och krisen på finansmarknaden dominerade diskussionen när ledamöter från EU-nämnden träffade sina motsvarigheter i andra EU-länders parlament på Cosac-mötet i Paris den 2-4 november. En röd tråd i diskussionen var kopplingen mellan EU och medborgarna.

Cosac enades i denna del om att uppmana EU:s institutioner att hålla fast vid överenskomna miljömål och att satsa på flera olika källor för att trygga unionens energiförsörjning. De svenska ledamöterna lyfte i sammanhanget fram behovet av att utveckla den förnybara energin. EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) som ledde den svenska delegationen kommenterar diskussionen:

- "Den här hösten har Europasamarbetet verkligen satts på prov, och EU har antagit utmaningen. Där har riksdagen och andra nationella parlament viktiga roller att spela för att förankra samarbetet på hemmaplan.
Därför gläder det mig och mina svenska kollegor att stödet för fortsatt ansvarstagande för klimatfrågan var så starkt - det visar att stödet är starkt även hemma i de olika länderna. Finanskrisen får inte hindra oss från att ta ansvar för att minska utsläppen - väljarna kräver att vi tar ansvar i dag och dessutom skulle det bli mycket dyrare att vänta till senare."

En allmän uppfattning i Cosac var vidare att Lissabonfördraget skulle förbättra EU:s möjligheter att hantera kriser och nya utmaningar. Det gäller inte minst i samarbetet kring brottsbekämpning. Att fortsätta utvecklingen av samarbetet väntas bli en huvudfråga för det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 då ett nytt flerårigt arbetsprogram ska antas, det så kallade Stockholmsprogrammet.

Vid sidan av ordföranden bestod EU-nämndens delegation av Bengt-Anders Johansson (m), Åsa Lindestam (s), Marina Pettersson (s), Agneta Lundberg (s) och Cecilia Wigström (fp).