Åsa Lindestams blogg: februari 2008

tisdag 26 februari 2008

Vem gynnas av vårdnadsbidraget, inte männen i alla fall!


Som socialdemokrat är jag oerhört ledsen för att vårdnadsbidraget införs. Det finns många skäl.
Varför ge pengar till en grupp välbeställda som förmodligen ändå har ekonomi att stanna hemma för att ta hand om sina barn? Regeringen säger att "arbetslinjen" ska gälla, och samtidigt ger man en grupp oerhört lite pengar för att stanna hemma. En ensamstående mamma eller pappa tex kan inte utnyttja vårdnadsbidraget, det är för lite pengar.
Hur kan 3000 kronor vara en summa som gör att någon (man) stannar hemma för att vårda sina barn? Statistiskt vet vi att kvinnor genom detta kommer att halka efter i lön, i karriär och i förhållande till de som fortsätter att arbeta. Det är en kvinnofälla, det kan vi se i Norge som har ett liknade system. Istället för att satsa på en utbyggnad av förskolan i Norge har pengar gått till att hålla kvinnor kvar utanför arbetsmarknaden. 96 procent av användarna av kontantstötte i Norge har hittills varit kvinnor - 4 procent män. Är det jämställdhet?
De pengar som denna reform kostar, tas från de förskolor som redan idag skulle må bra av att istället öka sin personaltäthet. Det betyder att ännu fler förskolor och skolor måste stängas.
Sveriges välstånd bygger på att båda i familjen har haft möjlighet att arbeta, och vi har en hög sysselsättningsgrad även för kvinnor. Det beror på att båda i familjen har kunnat gå till sitt jobb och litat på att förskolan tagit god hand om barnet.
Vi har solidariskt betalat skatt, för att familjer med barn skulle ha möjlighet att för en billig slant kunna låta sina barn få leka och lära på våra förskolor, där utbildad personal har sett till att livet för våra små har utvecklats i rätt riktning. Låt oss istället satsa på en bra föräldraförsäkring i syfte att ge barnen bättre möjlighet att vara tillsammans med både mamma och pappa. Låt oss istället satsa mer resurser till förskolan.

måndag 25 februari 2008

Sälj inte Apoteket!


Deltog idag av en liten demonstration utanför apoteket i Gävle genom att dela ut vykort där människor kunde skriva under sitt namn och sända vykortet till ansvarig minister, socialminister Hägglund och de som gjorde detta tog avstånd från utförsäljningen av apoteket i Sverige. Nästan alla tog emot vykort, de flesta visste vad vi menade men några få hade inte hört talas om att apoteket "vårt apotek" skulle säljas. Vid en jämförelse med Norge kan vi se att medicinen blir dyrare för vanligt folk. Det kan inte vara rätt. Moderaternas Berg-Kjellin ansåg att konkurrens gör att allt blir billigare, men det vet vi ju att inte är sanning.

söndag 3 februari 2008

Stöttan, kvinnojour i Söderhamn

Under fredagen besökte jag ordförande för Stöttan, Anette Svedin, och hon tog emot mig på sin arbetsplats, Enriset, ett äldreboende i kommunen. Orsaken till att jag inte kunde besöka deras lägenhet var att det fanns kvinnor som bodde där just nu, och Stöttan har inget kontor som ligger separat, utan det finns i anslutning till deras jourlägenhet. De är emellertid på gång att se till att de både ska få ett separat kontor och en anställd, vilket de för närvarande inte har. De är, enligt Anette, ensamma i Hälsingland om att inte ha en anställd. Under många år har de skött denna svåra och tunga syssla på sin fritid, den styrelse på 6-7 personer som de idag är, tillsammans med de personer, ca 100 st som ställer upp och stöttar verksamheten.
Anette anser att det är det förebyggande arbetet i skolan som är helt avgörande för att vi i framtiden ska ta avstånd från våld och för att det ska kunna minska. "Man måste prata om det här med barnen i skolan" säger hon. Vi pratar också om männens roll och hur det kan hjälpa att olika manliga nätverk och organisationer visar sin avsky för dessa händelser som kan ödelägga familjer, men även kvinnors och barns liv för all framtid.
Jag berättar om mitt engagemang i utredningen "Vårdnad, boende och umgänge" och Anette stämmer in i kritiken mot jurister i form av domare och övriga där de inte har förståelse för kvinnor och barn, utan ser bara den trevlige, talföre mannen som ger sken av att inte vilja någon ont, även om det finns både bilder och vittnesmål om annat. "Hellre fria än fälla" kan ställa till med ännu värre saker för familjer.