Åsa Lindestams blogg: december 2008

onsdag 17 december 2008

Pensionärsfrågan igen..

L. B. Jonsson från Edsbyn menar att vi socialdemokrater har samma tanke som alliansen i pensionärsfrågan. Inget kan vara mer fel.
Exempelvis skryter Kristdemokraterna om att regeringen nu skulle göra den största satsningen på pensionärer med lägst inkomst sedan det nya pensionssystemet kom på plats. Försiktigt uttryckt kan man väl säga att det är en sanning med modifikation.
Oavsett hur jag räknar kvarstår faktum och där har du rätt: är du pensionär betalar du en högre skatt än om du jobbar. Detta system tycker jag fel och orättvist. Enligt en opinionsundersökning som PRO låtit göra visade att 96 procent av de tillfrågade ansåg att pensionärer ska betala samma eller t.o.m. lägre skatt än yrkesverksamma med samma inkomst.
Vi socialdemokrater säger nej till regeringens orättvisa skattepolitik som bara ökar klyftorna mellan pensionärer och dem som jobbar. Vi vill istället ha en solidarisk välfärdspolitik mellan generationer, där alla är med och betalar och får ut efter behov.

söndag 14 december 2008

Ungdomars möjligheter

Återigen skriver centerpartiets riksdagsledamöter Annika Qarlsson och Annie Johansson i ett debattinlägg den 5 december att socialdemokraternas jobbpolitik missgynnar ungdomar. Ett påstående som inte blir mer sant bara för att de upprepar det flera gånger.
Att den moderatledda regeringen subventionerar företag som t.ex. McDonalds som redan idag har många ungdomar anställda, innebär att varje ungdomsjobb blir en mycket dyr historia. Enligt Qarlsson och Johansson är det hushålla med skattekronorna - vi socialdemokrater tycker att man ska vara mer aktsam med svenska folkets skattepengar.
Jag håller helt med om att ungdomsarbetslösheten är ett stort problem och just därför är det så viktigt att de insatser som görs är kraftfulla och siktar rätt - regeringens politik gör varken eller.
Vi socialdemokrater har alltid haft och kommer alltid att ha stort fokus på ungdomars möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Det visar inte minst det ungdomspaket för framtiden som Mona Sahlin presenterade tillsammans med partiledarna för våra samarbetspartier i helgen.
Genom att investera i ett traineeprogram i välfärden kan vi ge unga människor möjlighet att ta del av äldre kollegors erfarenheter. På så sätt kan vi både locka till oss unga som vill utveckla framtidens välfärdstjänster och överbrygga jobbkrisen.
Många arbetslösa ungdomar har bristande utbildning vilket försvårar deras möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. En framgångsrik insats som leder till fler jobb är yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Vi har tidigare lagt ett förslag om att bygga ut den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen och nu lägger vi även ett gemensamt förslag där en stor del av dessa platser ska riktas till unga under 25 år.
Utbildning är mycket viktigt för att hävda sig på dagens arbetsmarknad. Detta till trots väljer den moderatledda regeringen att minska på antalet studieplatser vid komvux och högskola.
Vi socialdemokrater vill kraftigt bygga ut både komvux, kvalificerad yrkesutbildning och högskola. Det livslånga lärandet är en förutsättning för ett framgångsrikt yrkesliv.
För att ungdomar ska få referenser och erfarenheter från arbetslivet behövs även att man förbättrar kontakterna mellan utbildning och yrkesliv. Därför förbättrar vi möjligheterna till praktik och karriärrådgivning.
Vi investerar för framtiden – framgång kräver rättvisa!