Åsa Lindestams blogg: Ungdomars möjligheter

söndag 14 december 2008

Ungdomars möjligheter

Återigen skriver centerpartiets riksdagsledamöter Annika Qarlsson och Annie Johansson i ett debattinlägg den 5 december att socialdemokraternas jobbpolitik missgynnar ungdomar. Ett påstående som inte blir mer sant bara för att de upprepar det flera gånger.
Att den moderatledda regeringen subventionerar företag som t.ex. McDonalds som redan idag har många ungdomar anställda, innebär att varje ungdomsjobb blir en mycket dyr historia. Enligt Qarlsson och Johansson är det hushålla med skattekronorna - vi socialdemokrater tycker att man ska vara mer aktsam med svenska folkets skattepengar.
Jag håller helt med om att ungdomsarbetslösheten är ett stort problem och just därför är det så viktigt att de insatser som görs är kraftfulla och siktar rätt - regeringens politik gör varken eller.
Vi socialdemokrater har alltid haft och kommer alltid att ha stort fokus på ungdomars möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Det visar inte minst det ungdomspaket för framtiden som Mona Sahlin presenterade tillsammans med partiledarna för våra samarbetspartier i helgen.
Genom att investera i ett traineeprogram i välfärden kan vi ge unga människor möjlighet att ta del av äldre kollegors erfarenheter. På så sätt kan vi både locka till oss unga som vill utveckla framtidens välfärdstjänster och överbrygga jobbkrisen.
Många arbetslösa ungdomar har bristande utbildning vilket försvårar deras möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. En framgångsrik insats som leder till fler jobb är yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Vi har tidigare lagt ett förslag om att bygga ut den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen och nu lägger vi även ett gemensamt förslag där en stor del av dessa platser ska riktas till unga under 25 år.
Utbildning är mycket viktigt för att hävda sig på dagens arbetsmarknad. Detta till trots väljer den moderatledda regeringen att minska på antalet studieplatser vid komvux och högskola.
Vi socialdemokrater vill kraftigt bygga ut både komvux, kvalificerad yrkesutbildning och högskola. Det livslånga lärandet är en förutsättning för ett framgångsrikt yrkesliv.
För att ungdomar ska få referenser och erfarenheter från arbetslivet behövs även att man förbättrar kontakterna mellan utbildning och yrkesliv. Därför förbättrar vi möjligheterna till praktik och karriärrådgivning.
Vi investerar för framtiden – framgång kräver rättvisa!

Inga kommentarer: