Åsa Lindestams blogg: januari 2012

torsdag 12 januari 2012

Förbandsbesök i norr

Jag är jätteglad för att vi i Försvarsutskottets socialdemokratiska grupp kunde planera och genomföra ett gemensamt besök i norr. Landade i Arvidsjaur med - 24 grader, fick höra en hel del om vinterförmåga, subarktisk miljö och hur de använder det snöiga mörka till sin fördel.
Träffade även en hel del soldater och där besannas farhågorna: De tänker inte på framtiden som Tolgfors har sagt att de gör! Av alla soldater vi träffade var det en enda som tänkte sig en framtid på 8 år inom försvaret. Resten kunde fortsätta ett par år för att sen göra nåt annat, plugga, skaffa sig examen och bo någon annanstans.
Jag tror att det är en miss att ge dessa killar och nån enstaka tjej endast 16 500 kr i lön och låta dem klara sig. Visst kan det vara OK att bo lite si och så under en kort period - men i 8 år? Häruppe var det inte svårt att få tag i bostad och den behövde inte vara dyr - men det var resorna som kostade på. Och när kärestan bor många mil ifrån vill de hem ibland...
Nej, Tolgfors borde bjuda in till samtal om lösning på detta orosmoln. Vi pratade om bonus i form av pengar efter vissa år. Har hört att Tolgfors tänker bygga bostäder... inte i Arvidsjaur men i Stockholm för att lösa bekymmer. Men låt oss istället avlöna folk så de själva kan bestämma var de vill göra sin tjänst: ska det kosta resa eller boende?
Men inte kan de försörja sig på 16 500 kr, och om de inte får åka utomlands och få lite extra traktatmente, då blir det ännu svårare..och nu drar vi ner från 500 till 400 i Afghanistan, i Kosovo har vi i dagsläget 70 st men de ska minskas, Adenviken är avslutad, Libyen är avslutad..och vart ska de då fara? Inte för att jag menar att vi absolut måste delta i nåt för pengarnas skull, men några soldater har lockats av att komma iväg, och nu börjar platserna tryta och därmed blir det även ett svart hål i plånboken som inte är stor ändå...
Nej, det finns många frågor som Tolgfors borde ta i nu, helst igår..

torsdag 5 januari 2012

Jan Björklund har för låg ambition

(Debattartikel införd i Arbetarbladet 120104
Grundutbildningen i Sverige, alltså grundskola och gymnasium, måste ge grundläggande, allmänna kunskaper som är till nytta nu ochi framtiden – oavsett om eleven ska bli lastbilstillverkare eller sjuksköterska.

Vi socialdemokrater förlorade regeringsmakten 2006. Närmaste kommande val är 2014. Två mandatperioder är åtta år och grundskolan är nio år. Den elev som gick i ettan när den borgerliga regeringen tillträdde är så gott som färdig i grundskolan vid nästa val. Det är naturligtvis helt orimligt att säga till den eleven eller dess föräldrar att ingenting kunde förbättras under hela studietiden. Sanningen är att svenska skolresultat nu kraftigt försämras. Nedgången började under en socialdemokratisk regering, men den har tilltagit under de borgerliga åren och borgerliga reformer har förvärrat problemen.

Att få studera vidare är för oss socialdemokrater en självklarhet. Därför byggde vi ut högskolan och satsade även på mindre högskolor som vår högskola i Gävle. Vi satsade på distansutbildning så att desom inte kunde lämna sin bostadsort kunde få studera hemmavid.

Sverige behöver en ekonomi byggd på kunskap och kompetens för att kunna konkurrera i framtiden. I allt detta är utbildningen central. Vi socialdemokrater har som mål att alla elever i grundskolan ska nå målen och att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamen.

Till år 2020 ska vi halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga till att börja på något av gymnasiets nationella program och andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har en gymnasieexamen. Vi vill ha tillväxt och utvecklingskraft i hela Sverige och investerar därför i lärosäten i hela landet, bland dem naturligtvis Högskolan i Gävle. Vi vill förbättra kvalitén i högre utbildning genom mer undervisningstid och möjlighet för studenterna att göra praktik inom ramen för sin utbildning. Därför vill vi investera i 8 700 nya högskoleplatser
till en kostnad av 850 miljoner kronor. Vårt mål är att hälften av 30-34-åringarna ska ha genomgått en minst 2-årig högre utbildning (högskola och yrkeshögskola) år 2020.

Regeringen har på det här området betydligt lägre ambitioner. I budget för 2012 finansieras en välbehövlig satsning på 400 miljoner kronor till humaniora och samhällsvetenskap med en neddragning om 440 miljoner kronor. Samtidigt tas 10 000 platser som tillkom för två år sen bort. Statssekreterare Peter Horneth har själv gjort bedömningen att det blir närmare
20 000 färre högskoleplatser med regeringens politik.

Utbildningsministern säger sig vara nöjd med den nivå som övergången till högskolan ligger på idag och har därmed övergivit det socialdemokratiska målet om att 50 % av ungdomarna ska börja på högskolan. Jämfört med våra grannländer är nivån lägre för oss. Vi ligger även under
Ryssland, Canada, Israel, Japan, USA och Nya Zeeland. Det är att ha för låga
ambitioner, Jan Björklund.