Åsa Lindestams blogg: juni 2009

tisdag 30 juni 2009

Samverkan över gränser


Idag är min dag för att dra strået till stacken: Jag ska prata om civil-militär samverkan inför 56 länder i OSSE! Det ska bli spännande att få se vilka reaktioner de ger tillbaka. Civila krafter behövs, det har vi sett överallt där freden är på väg så självklart måste man planera för detta. Oftas planeras noga inför truppankomst och sen hur man förlänger mandat för trupp. Men vi planerar och sätter betydligt mindre pengar på att införa fred och människors tillit till sitt land. Här skulle budget kunna fördelas med mer "rättvis" makt genom att ge mer pengar till den civila verksamheten. Ett vanligt svar som jag får är att det är för farligt att vara i vissa länder och ofta är exemplet Afghanistan.

Men här har SAK, Svenska Afghanistankommitten, verkar i många, många år och har stor tillit från befolkningen till sin organisation. Tyvärr är de inte mest verksam där vi har vår trupp, utan är i övriga delar av landet.

Nu är det bara att sitta och vänta, snart är det min tur....

måndag 29 juni 2009

Vilnius!

Är i Vilnius med OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete. Vi har vårt sommarmöte, den här gången i Vilnius, Litauens huvudstad. Det är första gången vi är i ett baltiskt land, så det är lite speciellt. Idag har vi lyssnat till vår ordförande Soares, sen talman och premiärministern här i Litauen. Sen höll Tone Tingsgård, riksdagsledamot från Uppsala, ett anförande om "Genderbalance" eller avsaknaden av den. Det är under 20 % kvinnor i OSSE, det finns 13 länder som inte har en enda kvinna med i sin delegation av de 56 medlemsländerna. Skandal! Hur ska besluten kunna bli bra när inte hela landets representanter får komma till tals?
Hon fick mycket beröm för sin rapport från flera länder, bl a Kanada hade jobbat hårt i sitt parlament för att fördelningen man o kvinna skulle bli bättre.
Imorgon har vi gruppmöte i socialistgruppen på morgonen, redan 8.00 ska jag infinna mig på parlamentet som ligger en timmes gångväg från hotellet. Men det är viktigt! Vi ska ta ställning till flera förslag och dessutom välja tre vice ordföranden för vår organistation. Sen ska vi också utse tre nya ordföranden för de kommitter vi har, där jag tillhör kommitten med politik och säkerhet.

onsdag 24 juni 2009

Alternativ!

Nu är Tolgfors ute och cyklar igen: Han påstår att vi i oppositionen inte har några alternativ till hans försvarspolitik. Det är lika dumt påstående som när vi senast debatterade F21 och deras basbataljon som förflyttas till Malmen, han låtsades inte förstå frågan (för det kan väl inte var så att han inte förstod?) och svarade på nåt annat. Idag på SvD Brännpunkt säger han lika tokigt: Oppositionen har inget alternativ. Undrar om han läst FöUs betänkande och våra gemensamma reservationer i kammardebatten? Förmodligen inte. vi har 10 gemensamma reservationer som sträcker sig över alla områden i hans proposition, allt från helheten till smådelarna. I den första reservationen yrkar vi tre partier tillsammans på avslag för hans prop. Sen följer det reservationer om Nato, FMs inriktning, insatsorganisationens utformning, hemvärn, personalförsörjning osv.
Dessvärre leder hans förslag till att vi får yrkesförsvar som kommer att bli svårt att personalbesätta, att bli dyrt och framförallt underdimensionerat för Sveriges räkning.
Många är frågande inför detta.

Hot mot Sverige

Terrorister riktar sina ögon mot Sverige: Vår ambassad i Pakistan angripen av en självmordsbombare. Visst kan det kännas som science fiction, men nu är det verklighet. Tack och lov greps mannen, men är det frid i området nu? Nej, här har varit oerhört plågsamt en längre tid, se tidigare bloggar. Det här området är mycket osäkert.
Varför angrep mannen ambassaden? Jo, han vill att vår svenska trupp i norra Afghanistan ska lämna landet. Nån som blir förvånad? Krigsherrarna tjänar på oro, handeln med narkotika kan fortsätta och då vill de inte stabilisera landet för att få ordning, det är bättre med oordning för dem. I oordningens land kan man gömma svarta affärer, ingen kan hålla koll på andra och folk är rädda. Och då kan krigsherrarna bli rikare på sina affärer.
Ett land behöver inte bara militär för att få lugn och ro, hela det civila rättssystemet måste fungera. Därför kommer jag till veckan att åka ner till OSSEs sommarmöte i Vilnius och debattera mitt förslag om detta. Det är helt nödvändigt att den civila delen planeras och utvecklas i takt med att FN bestämmer att ett land ska få hjälp. Annars är freden inte vunnen och knappast kriget heller. Men om detta återkommer jag.

måndag 22 juni 2009

Besök på Kockums


Efter Försvarsutskottets Socialdemokraters besök på Kockums igår måste jag reflektera över det här med arbete: Ett av u-båtsprojekten, Collins, har åstadkommit 2 500 000 mantimmar i Sverige. Alltså: När de byggde u-båten här i Sverige fick några jobb och det var totalt i så många timmar. Vilket betydde att de kunde bo kvar i Sverige, deras familj kunde förmodligen ockås få jobb inom annan näring där de som jobbade på varvet gick för att köpa mat, träffa läkare eller låta nån ta hand om deras barn. Och betala skatt i vårt land så de själva och andra kunde bidra med att göra Sverige till ett gott land att leva i.

Motsatser är att köpa från hyllan där något annat land får lyckan att producera. Kustbevakningen köpte sina senaste fartyg från Rumänien. Hyllan kan stå i vilket land som helst, och ofta är det en lagercentral som köper in från många andra länder i sin tur.

Men trots detta: Att själva producera ger ett mervärde långt över vad regeringen räknat på: Skatten, kunnandet, möjligheter för människor att bo där de önskar och där det finns jobb, tryggheten för familjer att ha en inkomst (eller två), möjligheten att bo i en del av landet där de tillsammans med sina familjer önskar få bo och se barnen växa upp.

Det är svårt att förstå ibland vad regeringen sysslar med när de ständigt säger "Köpa från hyllan". Vore intressant att se nån uträkning av detta nån gång.

söndag 21 juni 2009

Nu säljer vi ut!


Näringslivet jublar över Försvarsmakten! Nu ska allt som går läggas ut på entreprenad. Ja, inte militären än, men det som går ska överges. Restaurangerna är redan överlämnade till den som kan producera till minst kostnad, men nu kommer annat att följa: Logistiken står närmast. Privata företag kan köra ut ammunition, vapen och nödvändig utrustning till de som behöver träna på våra skjutfält. Att lämna ut militära kläder kan nog nån annan göra och samtidigt kan vi pressa priserna nedåt.

Försvaret är i sin tur hårt pressat av den nya Försvarsproppen. Pengar kommer inte att räcka, allt är uppskattat och oprövat så ingen vet vad notan kommer att sluta på. Ett personalförsörjningssystem som införs där andra länder redan gått bet, javisst ska vi ha det. Andra länder kan inte besätta sina tjänster med det system som vi nu inför, men vi ska inbilla oss att vi kan göra det bättre.

Billigt: är det alltid bäst? Nej, jag är mycket trött på det här att alltid tänka kortsiktigt. En stor företagare hemma berättade att han vägrar lägga ut frakter på de största bolagen i Europa, han stödjer den lokala marknaden hemma istället: "Annars går nog vår service omkull och jag vill gärna ha kvar de duktiga lokala killar som kör vår last för de hittar, de är duktiga och de bor här i omnejden." Heder åt en företagare med samhällsansvar! Men hur ska det gå för Försvaret?

onsdag 17 juni 2009

Hur fungerar det?

Regeringens eget finanspolitiska råd med Lars Calmfors i spetsen säger idag att Regeringen gör fel, de borde ge mer pengar till vanligt folk så att alla törs handla igen och att hjulen börjar rulla. Han föreslår också en differentierad A-kassa där man i högkonjunktur får mindre pengar och i långkonjunktur får mer. Då stimuleras man tydligen att söka jobb när det finns jobb att få. Tänk om det var så väl ändå..
Självklart kommer familjer att handla mer om de har mer pengar. Det finns många svarta hål i barnfamiljers vardag, skor som blir för små, byxor som inte längre räcker ner till fötterna, fruktskålen som ständigt är tom. Och om vi handlar mer frukt så måste affären ta hem mer frukt och då får nån jobba på lite mer i affären. Samtidigt måste långtradaren köra dit med frukten och då blir det också jobb. Och personen som äger långtradaren inser att det faktiskt behövs en nyare bil så det går smidigare vid leveranser. Och då kan lastbilstillverkaren andas ut och börjar producera fler lastbilar. Och då kan....
Ja visst är det fel politik. Det har vi sagt länge!

tisdag 16 juni 2009

Röd-gröna samarbetet!


Under en längre tid har vi samarbetat med våra kamrater från (MP) och (V) om frågor runt försvar. Det har gått över förväntan! Det svåraste är tiden, att ställa om och försöka ändra en inbokat schema som funnits som grund i många år men som nu ska jämkas ihop med några till. Men själva frågorna har varit intressanta och vi har hunnit prata ihop oss om en hel del frågor. Vi hade flera gemensamma reservationer igår när vi voterade om försvarsproppen.

På eftermiddagen har alla partier sina överläggningar i sina respektive partigrupper och igår var det första gången som vi var tillsammans i en röd-grön grupp. Det kändes lite historisk.

Eftersom vi har bestämda platser i vår grupplokal, som är störst, vinkade vi från Gävleborg till oss Ulla och Bodil, som vi känner också sen länge. Vi har startat upp med gemensamma resor och besök i Gävleborg så för oss som Gävleborgsgrupp var det inte så nytt. Det kändes på stämningen efter gruppen att alla var i spänd förväntan över resten av året och att vi var taggade. Kul!

söndag 14 juni 2009

Adjö till plikten!


Debatten i fredags var tung: Ingen lyssnade, alla pratade. Frågor som ställdes besvarades inte. Värnplikten ska bort, yrkesförsvaret ska in. Rolf Gunnarsson (M) sa "hotbilden anpassas efter försvaret" som om vi kunde tvinga alla att bara skrämmas med en hotbild som vi hade råd och möjlighet att ta ansvar för. Tänk om något annat händer än det vi räknat med? Det är nog det enda vi med säkerhet vet: Att vi inte kan räkna ut vad som kommer att hända! Allan Widman (FP) erkände också att "Osäkerheten har ökat" och hans förslag är som alltid att gå med i Nato. Han påstod också att om vi gick med i Nato skulle vi inte behöva betala den "medlemsavgift på 2.0-2.2% som de annars kräver, utan vi kan ligga kvar på vårt låga försvarsanslag (i dagsläget har vi ca 1.3%)

Vad gäller Hemvärnet försökte Anders Karlsson (S), vår ordförande i utskottet att få borgarna att gå med på ett särskilt anslag för Hemvärnet för att ingen ska kunna nagga på deras pengar, men si det gick inte: Else-Marie Nilsson (KD) kunde inte ens förstå att det skulle vara nödvändigt. Men det går att stå i talarstolen, förra gången med Hemvärnets medalj på bröstet, och ändå inte inse att det plockas pengar av Hemvärnet så fort det saknas i andra plånböcker. Kom igen, inse realiteten och stå för att det inte är viktigt med Hemvärn i så fall.

Så gick då plikten i graven, beslutet röstas igenom imorgon och jag har ingen förhoppning att någon borgare vågar rösta emot och trycka på "vår" knapp.

Nu kommer vi att ha ett litet yrkesförsvar som är flygburet och kan sättas in där det sägs behövas, men vad händer om vi behöver många? Och vad händer med vår stolthet, där soldater från Sverige efterfrågats för att de även har en civil yrkesutbildning? Nu försvinner detta!

torsdag 11 juni 2009

Ett historiskt nederlag?

Idag går jag med tunga steg mot kammaren: Vi ska debattera försvaret och framtiden. Eftersom jag är realist vet jag lite vad "de andra" kommer att säga och göra: Lägg ner vårt försvar, som har tjänat oss bra och inför yrkesförsvar. Vi tar bort plikten och anställer folk från början, och får därmed yrkesmilitärer. Det bådar inte gott ens för vår utlandsstyrka, vi har fått mycket beröm för att våra soldater hittills varit mycket "mänskliga" vilket vi härrört till att de också har en annan yrkesutbildning. Men snart är det försent...
Frivilligorganisationerna läggs ner med armbågen, deras organisationsstöd föreslås tas bort och de ska leverera endast mot order.Det betyder 400 personer som är utbildade per år. Vi har idag 19 organisationer som levererar utbildade människor idag och med den låga summa som 400 är kan alla räkna ut att de flesta försvinner. Och hur blir det då med kunskap om flyg, båtar, matlagning, fågelinfluensa, motorcyklar, pistolskytte, ledarutbildning mm, mm. Hur får vi mångfalden?
Vem frågar om vad vi behöver? Inte regeringen, de tittar på pengarna. Vi får en liten yrkesarme som inte kan försvara hela Svergie.

onsdag 10 juni 2009

Kårobligatoriets betydelse

En byggsten till som tas bort från det robusta samhälle vi har i Sverige: Kårobligatoriet! Nu går vi från det obligatoriska medlemsskapet till frivillighet. Är det så farligt?
Ja, det här är den påverkansmöjlighet som våra studenter har haft. En rättighet att alltid få sitta med vid bordet och att varje persons röst är lika mycket värd. Ingen lärare ska ha möjlighet att passiviserat avge en kunskapssyn som studenten tvingas motta. Studenten har haft möjlighet att påverka sin och andras utbildning, fått rätt att utvärdera alla kurser som funnits och varit en stark makt att räkna med.
Självklart kan vän av ordning hävda att de alltid kan vara med ändå: Men det är som fackföreningar, är inte alla med blir kraften inte lika stor. Och den som inte inser solidariteten och kraften i enighet väljer lätt att inte betala den slant som det kostar, vilket är helt förståeligt med tanke på studielånets storlek.
Förra perioden vill jag minnas att nån från borgarna tryckte på knappen med oss för de insåg fortfarande vikten av starka studentkårer. Nu fungerade det inte så. Otroligt synd.

tisdag 9 juni 2009

Förda bakom ljuset?


Igår hade vi Försvarsutskott och celebert besök: Försvarsminister Sten Tolgfors gästade oss och berättade om sina prioriteringar inför det kommande ordförandeskapet. Efter hans rapport fick vi ställa frågor och jag ville veta vad som händer i Somalia, eftersom de korvetter vi har där inte kan fortsätta för de måste ges en grundlig översyn här hemma i Sverige, det har vi vetat hela tiden. Dessutom vet vi att efterfrågan i Somalia just nu är på havsövervakning och stabspersonal. Kommer vi att erbjuda JAS Gripen?

Tolgfors svarade att vårt bidrag måste diskuteras i förhållande till korvetterna och dess storlek, där de är mindre än andras bidrag och därför inte klarar mycket hårt väder. Däremot tjänar vi på snabbheten istället eftersom de är små korvetter, typ Carlskrona sa han. Men detta fartyg är en annan typ, min- och långresefartyget HMS Carlskrona.

Det här svaret fick vi ca 11.20 igår och efter lunch kom TT-meddelandet och sa att vi sänder HMS Carlskrona till Somalia. Visste inte Tolgfors om detta på förmiddagen? Varför sa han inte till oss att beslutet var fattat av regeringen? Och de som ska planera och utrusta detta fartyg har vetat detta länge, det har tom stått i media att de planerar..

Riksdagen fattat det slutgiltiga beslutet att sända HMS Carlskrona. Men hur innehållsrikt blir det när man omyndigförklaras av ministern ett par timmar innan svenska folket får veta? Finns det en strategi bakom eller visste han inte om vad som skulle hända?

söndag 7 juni 2009

Natoövningen i norr


Om jag har ett fotbollslag skulle jag vilja träna tillsammans med mina kompisar. Om Sverige är anmäld till PFF (Partnerskap för fred) ska vi samträna med de som vi ser som kamrater. I övningen i norr som startar idag tränar vi tillsammans med de länder som vi ger oss ut tillsammans med i världen. I botten av alla våra uppdrag från Sverige ligger en begäran från FN; ett FNmandat. Annars ställer vi inte upp. Det är viktigt och får aldrig glömmas bort.

Peter Rådberg (MP) påstår på SvDs Brännpunkt att på övningen i norr finns ett fartyg som är kärnbestyckat. Det tror jag verkligen inte, när har England skaffat ett sånt fartyg? Vilka källor säger att det är så? Dessa källor är inte mina. Jag har andra och de säger att de inte är bestyckade med kärnvapen.

Oavsett: vi måste träna med dem vi ger oss ut tillsammans med, hur skulle det annars se ut? När vi far ut i världen är det ingen lek. Människor lider, många dör och vi måste veta att det vi gör inte försämrar läget utan att vi gör nytta. Annars ska vi inte vara där. Och då måste vi öva med några som tycker som vi. Och som sagt: FNmandat i botten! Läs inlägg från fler!

fredag 5 juni 2009

Georgien

Georgien igen: Hur länge orkar oppositionen hålla ut? Med de tält de har som idag avspärrar hela stan kan de inte försätta berg. Börjar en spricka synas? Kan Nino B och Alazani hålla ut och vara eniga i sin kamp för att avsätta Saakasvilli?
Jag börjar tvivla! På nationaldagen som firas i slutet av maj tog hela regeringen och lämnade staden. Marschen genomfördes av oppositionen i en stark demonstration som beräknas ha innehållit 60 000 personer. Självklart en stark markering av en enig opposition, men för hur länge? Eftersom inga framsteg har gjorts, inte det minsta lilla avsteg för regeringen utan en fast hållning så här långt, kan oppositionen fortsätta att uppbåda kraft då?
Många innevånare retar sig på ogenomgträngligheten i centrala Tbilisi, det tar lång tid att ta sig till jobbet och hem igen. Stadens gator som inte är avspärrade, dvs gränder och trånga infarter liknar mest ett slagfält med enorma gupp och hål i asfalten. Bilar får köra mycket försiktigt för att inte fastna i dessa gropar. Själv skulle jag aldrig framföra en bil här, mycket mindre möta någon bil. Men det kan vara både möte och parkerade bilar som vi ser på vår färd.
Hur länge orkar de?

onsdag 3 juni 2009

Att köpa från hyllan...


Läser om 370 varslade personer på Saab Bofors Dynamics. Det är 148 jobb i Karlskoga, 84 i Eskilstuna, 115 i Linköping och 23 i Göteborg. Allt beror på att den moderatledda regeringen tycker att det är bättre att "köpa från hyllan" istället för att tillverka i Sverige.

Baksidan av detta blir dels att vi mister arbetstillfällen i Sverige, vilket är illa nog. Dessutom vet vi inte vart hyllan står, den kan finnas i Japan, USA eller Ryssland...och då hörde jag på radion imorse att Danmark, ivrig köpare från hyllan, inte kollar hyllan alls, utan där sitter barn i andra fattiga länder och tillverkar vapen åt Danmark som de glatt och villigt importerar.

Hur länge dröjer det innan Sverige är där? Inte lång tid alls är jag rädd. Vi kommer inte att kunna få insyn i tillräcklig omfattning eftersom mycket blir sekretessbelagt. Och dessutom ser det ut så att allt inte tillverkas på samma plats i dessa länder, utan likt Sverige så gör en ort en del och någon annan ort en annan del och det sätts ihop på ett tredje ställe.

Den moderatledda regeringen har återigen skapat arbetslöshet i Sverige på ett sätt där vi inte tillåts konkurrera på samma villkor som andra länder, vi säljs bara ut.