Åsa Lindestams blogg: Nu säljer vi ut!

söndag 21 juni 2009

Nu säljer vi ut!


Näringslivet jublar över Försvarsmakten! Nu ska allt som går läggas ut på entreprenad. Ja, inte militären än, men det som går ska överges. Restaurangerna är redan överlämnade till den som kan producera till minst kostnad, men nu kommer annat att följa: Logistiken står närmast. Privata företag kan köra ut ammunition, vapen och nödvändig utrustning till de som behöver träna på våra skjutfält. Att lämna ut militära kläder kan nog nån annan göra och samtidigt kan vi pressa priserna nedåt.

Försvaret är i sin tur hårt pressat av den nya Försvarsproppen. Pengar kommer inte att räcka, allt är uppskattat och oprövat så ingen vet vad notan kommer att sluta på. Ett personalförsörjningssystem som införs där andra länder redan gått bet, javisst ska vi ha det. Andra länder kan inte besätta sina tjänster med det system som vi nu inför, men vi ska inbilla oss att vi kan göra det bättre.

Billigt: är det alltid bäst? Nej, jag är mycket trött på det här att alltid tänka kortsiktigt. En stor företagare hemma berättade att han vägrar lägga ut frakter på de största bolagen i Europa, han stödjer den lokala marknaden hemma istället: "Annars går nog vår service omkull och jag vill gärna ha kvar de duktiga lokala killar som kör vår last för de hittar, de är duktiga och de bor här i omnejden." Heder åt en företagare med samhällsansvar! Men hur ska det gå för Försvaret?

Inga kommentarer: