Åsa Lindestams blogg: oktober 2012

söndag 28 oktober 2012

Att möta utmaningen

Hur möter den borgerliga regeringen utmaningarna som den svenska skolan står inför? Det gäller från förskolan rakt igenom systemet till Högskola.  Resultaten i grundskolan sjunker för sjätte året i rad, andelen elever i grundskolan som inte uppnår sina mål ökar. En av fyra gymnasieelever tar inte examen inom loppet av fyra år. En alltför liten del av de unga har utbildning på högskolenivå.

 

Kommunerna i Gävleborgs län brottas med att de resurser man har ska användas på bäst sätt för barn och unga i skolan. I vår socialdemokratiska budgetmotion till riksdagen har vi ett antal förslag för att stötta detta och höja kvalitet i skolan. Men vad har den borgerliga regeringen för förslag till lösningar? Jo, som den första regeringen i historien, vill man sänka utbildningsambitionerna för nästa generation!

 

Vi Socialdemokrater har högre ambitioner. Vi vill investera i grundskolan genom satsningar på färre barn i klasserna i lågstadiet, höga krav på eleverna i grundskolan kombinerat med ett kraftigt stöd, utbildningskontrakt för unga som inte slutfört gymnasiet. I dag har drygt 43 procent av 30–34-åringarna i Sverige en högre utbildning (högskola och yrkeshögskola).  Vi sätter målet till 50 % år 2020. Vi vill investera i 11 500 platser på högskolor, universitet och yrkeshögskolan under nästa år. Samtidigt vill vi investera 200 miljoner kronor för ökad kvalitet i utbildningen på högskolor och universitet i form av ökat antal lärarledda timmar och ökad möjlighet till praktik för studenterna.

 

Men den borgerliga regeringen vill inte investera i grundskolan så att fler når målen. I stället föreslår de ett ettårigt gymnasieprogram utan krav på teoretiska ämnen för elever som inte har nått målen i grundskolan. Regeringen skär dessutom ned på gymnasieskolan med 675 miljoner kronor i år.

 

Regeringens mål är att andelen 30-34 åringar i Sverige som har högre utbildning (högskola eller yrkeshögskola) ska vara 40–45 procent år 2020, alltså ligga still eller minska, enligt deras nyligen presenterade budget.  Den borgerliga regeringen minskar antalet platser på högskolor och universitet med minst 10 000 platser i år. Under nästa år beräknar lärosätena att det kommer att minska med ytterligare ca 10 000 platser.  Detta är den borgerliga regeringens sätt att möta ungas behov av utbildning för friheten i att forma sina liv, arbetsmarknadens krav på kompetens och den globala konkurrensen. Nu undrar vi om Tomas Tobé (M), riksdagsledamot från Gävleborgs län och ordförande i riksdagens utbildningsutskott verkligen tycker att det är klokt att starta denna nedåtgående spiral för Sverige och en återvändsgränd för unga människor på väg ut i arbetslivet?

 

Raimo Pärssinen (S)        
Åsa Lindestam (S)
Per Svedberg (S)
Elin Lundgren (S)

Riksdagsledamöter från Gävleborgs län

 

 

 

Finlands vitbok

Finland ser på hotbilden mot sitt land just nu. Vi, Försvarsberedningen, hade möjlighet att träffa den grupp som jobbar med detta och vi fick ett givande samtal. Intressant att de kallar sin Försvarsberedning för Parlamentariska kontaktgruppen och arbetet för vitbok.

Vi träffade även utrikesministern Erkki Tuomioja, Presidentens kanslichef Teemu Tanner och utrikesrådgivare Mikko Hautala.

Den bäste av dem alla var försvarsrådet Helena Partanen, chef för försvarspolitiska enheten vid Försvarsministeriet. Hon gav raka svar på raka frågor.

Vi pratade om grannländer, Nato och vårt partnerskap, missiler, Solidaritetsförklaringen och en massa andra viktiga frågor som vi hade gemensamt.

Det ska bli spännande att se Finlands vitbok!

tisdag 16 oktober 2012

Regeringen sänker ambitionerna för de unga


Kraven på utbildning i arbetslivet blir allt högre. Men inte bara i arbetslivet utan också i livet i stort. Som medborgare i ett demokratiskt samhälle ställs allt högre krav på att kunna ta till sig, sovra och kritiskt granska stora informationsmängder. Den utvecklingen kommer inte att avta utan mest sannolikt öka ytterligare.

Regeringen har gett upp om den svenska skolan. Istället för att satsa på eleverna och höja förväntningarna, sänker regeringen ambitionerna och kraven. Istället för att investera i grundskolan så att fler når målen, föreslår regeringen ettåriga gymnasieprogram utan krav på teoretiska ämnen för elever som inte har nått målen i grundskolan.

Samtidigt är företag och andra arbetsgivare tydliga med att de inte efterfrågar 16-17-åringar som inte har en fullständig gymnasieutbildning. Tvärtom ser företagarna behov av mer välutbildade unga.

Vi gör de unga en björntjänst om vi lurar in dem i denna återvändsgränd. De kommer inte att klara sig på arbetsmarknaden med en ettårig gymnasieutbildning. Arbetslösheten är idag mer än dubbelt så hög för unga utan en gymnasieutbildning. Ungdomar utan en fullständig gymnasieutbildning får mycket dåligt fäste på arbetsmarknaden, med långa och återkommande perioder i arbetslöshet.

Sverige har den första regeringen i vår historia - och förmodligen den enda i världen - som sänker utbildningsambitionerna för nästa generation. Det här är inte ett ansvarsfullt sätt att möta framtiden. Arbetsgivarna har behov av mer välutbildade unga. Då måste vi se till att varje ung ges den möjligheten.

Grunden för att alla elever ska nå målen i grund- och gymnasieskolan är att höja kvaliteten i skolan. Men regeringen skär ned på gymnasieskolan med 675 miljoner kronor i år. Det är helt obegripligt för oss. För oss står det klart att det finns stora olösta problem i gymnasieskolan. En av fyra elever tar inte examen inom loppet av fyra år. Men när inte alla elever når upp till målen är lösningen inte att sänka kraven. Förväntningarna på eleverna ska istället vara höga, och stödet kraftigt. Då presterar ungdomarna bättre, när något väntas av dem!
När arbetsgivarna efterfrågar gymnasiekompetens måste alla ges möjlighet att skaffa sig det. Unga ska inte bara ges en möjlighet, utan flera. Vi har förnyat vår politik och vill införa ett utbildningskontrakt där unga arbetslösa utan en fullständig gymnasieutbildning förbinder sig att slutföra den mot att de erbjuds jobb eller praktik på deltid, annars går de miste om ekonomisk försörjning från samhället.

Men det är inte bara förändringar i gymnasieskolan som måste till. Vi ser också ett stort behov av kraftfulla investeringar i grundskolan för att varje barn ska ges en stabil grund att stå på i sitt fortsatta lärande. Det vill vi uppnå genom stora kvalitetssatsningar, till exempel vårt förslag om mindre klasser i lågstadiet.
Dagens och framtidens arbetsmarknad kräver mer av våra unga. Då är inte lösningen att sänka ambitionerna för skolan och eleverna. Det kräver istället att vi investerar mer kraftfullt i varje ung person.

Riksdagsledamot (S)

Åsa Lindestam

Ibrahim Baylan (S)

Utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Black Hawk och flygmuseum

Besökte Fort Ruckers museum med en mycket förnämlig guide som verkligen kunde trollbinda. Han hade träffat en hel de stora flygare, män (förstås!) som flugit de plan som fanns i detta museum. Historier om hur presidenterna i USA fängslats av drömmen att flyga, historier om hur nån landat i Vita Husets trädgård på rosenrabatten, historier om hur någon överlevde kraschlandning avlöste varandra.
Ett museum att rekommendera!

måndag 15 oktober 2012

Black Hawks personal tränar

Att sitta på några meters höjd i en hytt som ser ut som på helikoptern Black Hawk och sen bli nedsläppt i vattnet, sjunka ner under ytan och sen vara tvungen att ta sig loss, ta sig ut och simma upp till ytan ingår i träningen för att bli en bra pilot. De här piloterna är på väg ner i full mundering under vattenytan. Otäckt men nyttigt.
De tränar även att gå ner under vatten och sitta i en bur som liknar helikoptern, rullas runt och ta sig ur inom mycket kort tid, annars drunknar de. Självklart har de med sig utbildad personal som kan gripa in ifall något går snett.
Våra svenska soldater får mycket beröm!

Fort Rucker, Alabama

Idag besökte vi Fort Rucker som ligger i Alabama, USA.
Major General Kevin W Mangum, Commanding General, tog emot oss, introducerade hela anläggningen som verkligen var jättestor för oss. Han gav oss en inblick över Aviation Training. Vi fick även tillfälle att träffa våra svenska soldater över lunch. De tränar att flyga Black Hawk. Här finns möjlighet för USAs soldater att läsa 224 olika kurser och de ger ca 600 000 studietillfällen.
Vi fick också tillfälle att studera Black Hawk närmare.

söndag 14 oktober 2012

Presidentval

Sitter stilla på flygplats, mellanlandning och på väg. Trist när det händer.
Har sett nyheterna och här utvärderar man fortfarande debatten mellan vicepresident och utmanare.
Inga mängder av valmaterial, ser enstaka skyltar på bilar eller i någons trädgård, men den delen verkar inte ha tagit fart ännu.
I Virginia pågår debatt om registrering till valet och de konservativa krafterna vill att folk ska ha ID med foto, allt för att utestänga vanligt folk från att rösta. De flesta äldre har inte körkort med foto, inte pass eller andra ID-handlingar.
Ungdomar har körkort oftast, så de klarar sig men är eventuellt inte lika motiverade att registrera sig o sen rösta om några veckor.
I det här landet måste man vara ordningsam för att lyckas...

Flygdag

Idag byter vi ort, från Newport Newsweek, Virginia till Alabama. Det har varit händelserika dagar här, och det blir nog mer av den varan.
Vi har mötts av stor tillit. Amerikanarna både på helikopterbasen där våra svenska killar finns och på USS San Antonio visade upp sin bästa sida, allt öppnades för oss och vi fick mycket raka svar på våra frågor.
Det var svårare i Washington när alla parlamentariker var ute och valarbetade. Där träffade vi höga tjänstemän, men de hade svårare att svara rakt.
Politiker behövs! Vi spelar i en annan kategori, vi kan ändra förutsättningar medan tjänstemän måste rätta sig efter de förutsättningar som finns.
På måndag kväll är vi inbjuden på "rally" till politiker i Alabama. Vi vet inte vilket parti eller om de är oberoende (?) men det blir intressant.

lördag 13 oktober 2012

Black Hawk

Passade på att hälsa på våra svenska killar som idag tränar för att kunna skruva på våra nya helikoptrar. Vi fick ett par timmar med killarna som tränar för hela slanten i slutänden på sin utbildning. Sen ska de till Linköping och de tänker bosätta sig där.
Duktiga killar, vi kan vara stolta och deras lärare öste beröm över de mycket motiverade elever som kom från Sverige och på rekordtid passerade utbildningen.

USAs historia

På väg till Colonial, Williamsburg för att se USAs historia med nya ögon. Ett samhälle uppbyggt som det var med levande skådespelare som visar skeenden. Ska bli spännande som avbrott mot politik och försvar.


- Posted using BlogPress from my iPhone

USA

På resa i det stora landet i väster med partikamrater så får vi se en hel del. Besökte Capitolium och fick diskutera den hotbild som de upplever idag. Svåra frågor, svårt att sia om framtid men med en positiv bild över vem som man vill samarbeta med och hur.
Vi lägger pussel med hur olika länder upplever hotbilder, vi läser en hel del av information och vi diskuterar hur vi ska förhålla oss till olika skeenden.
Självklart har vi ingen kristallkula, men vi måste bilda oss en uppfattning om hur omvärlden uppfattar framtiden och vilka risker och hot som kan uppstå eller redan finns.
Uppgiften måste redovisar framåt sommaren av försvarsberedningen. Almanackan är fulltecknad, behöver planera in mer lästid men utrymmet begränsas av dygnets timmar.
Igår läste jag om Pakistan och deras översvämningar och hur det kan innebära oro i deras del av världen. De är oerhört utsatta, förmodligen av klimatförändringar men oavsett detta har de ett svagt samhälle som inte tål påfrestningar av detta slag, trots att de drabbas. Hur påverkar det Afghanistan och Indien? Flyktingströmmar? Vattenproblem?
Vi har lite att fundera över.

tisdag 9 oktober 2012

I Albaniens parlament finns inga knappar

Här håller man tydligen upp grönt eller rött kort, om vad man tycker. Det fanns även en vit sida för att kunna avstå. Tänk så olika det är, hos oss syns och registreras allt direkt för att alla andra ska kunna se hur vi röstar. Här kan man sträcka upp en hand o sen säga "Nej, så var det inte" om det blir lite fel.
Nog har vi olika förutsättningar...

fredag 5 oktober 2012

Albaniens talman

Jozefina Topalli, verkar vara en frisk fläkt i landet. Hon säger att landet är på väg mot demokrati och att man närmar sig EU. Hon säger också att frihet är möjlig och att här finns alla möjligheter.

Ångervecka för företagsabbonemang


"Ångervecka ska gälla även företagsabonnemang, tycker riksdagsledamot Åsa Lindestam (S) som lagt en motion om att införa ångervecka
för företagare." skriver Söderhamnskuriren
 
Jag la en motion i Riksdagen efter att ha haft kontakt med några anhöriga som på alla vis försökt hjälpt sina anhöriga att slippa betala 10 000-tals kronor i telefonabbonemang.
 
Orsaken att det blir så här är att nån äger skog eller fastighet, har F-skattsedel men är äldre. De blir systematiskt uppringda av telefonförsäljare, luras att teckna abbonemang på sitt företag (som inte ens behöver vara aktivt) och helt plötsligt är deras hemtelefon en företagstelefon utan ångerrätt och med höga abbonemangsavgifter.
 
En del äldre har även sitt larm kopplat till sin hemtelefon ifall de behöver larma. Numret byts utan att underrätta vare sig den äldre eller larmcentralen. De blir helt utan skydd.
 
Så här får det inte vara!
 


 

Efter valet i Vitryssland

Så här med backspegeln påkopplad undrar jag om oppositionen i Vitryssland är tillfreds med sin bojkott? Kan det vara så att de inte orkar längre?

Enligt uppgift har en politisk fånge frigetts.

Jag läser hemska historier i Newsweek om sofistikerad tortyr av de 14 politiska fångar som fortfarande sitter inlåsta.
Stående naken i timmar i iskall cell försöker man tvinga till samarbete.
En kvinnlig fd fånge berättar om grov misshandel och hur hon sedan tvingats sova på golvet i kall cell i veckor med blodet rinnande ur båda öronen.

Hur ska de orka?

På väg mot Albanien och OSSEs höstmöte förbereder jag mig och läser rapporter. Valet i Georgien blev mindre våldsamt än vi trott, landet ska byta ledare vilket tyder på att landet går mot en något ökande demokrati. Fast visst finns det farhågor.

Väl framme möts jag av värme. Så här skulle vi haft det i Sverige under sommaren. Höga berg omger flygplatsen, jag skulle vilja knäppa kort men gruppen blir föst iväg till en varm buss där vi blir sittande för att invänta andra, förmodligen.

måndag 1 oktober 2012

Valet i Vitryssland

Hade förmånen att få valövervaka i Vitryssland nu när parlamentet skulle förhoppningsvis förändras. Så blev det inte. Av 110 platser tog de presidenttrogna 110 platser. Så kan det gå när det inte är möjligt för fri media, de som vill bilda partier nekas att registrera sig, när partiledare kastas i fängelse och när de får tid i TV men ingen annons om detta gör att på sämre sändningstid syns de max 5 minuter.

Däremot följde de som fanns i vallokalen lagen om hur det ska gå till i vallokalen.

Men det räcker inte för västerländska ögon. Avprickning i vallängden var OK, folk fick rösta bakom skynken, alla gick ensam in och röstade, ingen knäppte kort på hur de röstat osv.

Men sammanräkningen....?

Här fick vi sitta 10 meter ifrån bordet så vi inte såg nåt. Högar växte på bordet, nån blev större än andra. Ingen fick prata! Varje räknande kvinna (de var i regel 12 av 13!) viskade sin siffra till chefen för vallokalen, chefen nickade o förde ner siffran på papper som vi inte fick se, ringde så småningom till nån o viskande berättade sina siffror.

Alla röstsedlar buntades ihop, brunt papper slogs om och ett sigill som verkade bestå av lera kladdades på (och ville absolut inte fastna!), stämpel trycktes dit o det blev högar av nåt vi inte förstod nåt av.

Sammanräkningen gick oerhört fort, alla siffror stämde överallt o chefen var nöjd.

Det var inte vi!

Omfattande kritik framfördes från OSSE, min valorganisation.

Bilden är från utanför en vallokal. Där förekom olika uppträdanden och sång på de flesta ställen vilket gjorde att släkten var där och tittade (och röstade) Mat gick att köpa för de som var hungriga. Annars var det som vanligt kallt i vallokalen, tyst och väldigt lite rörelse.