Åsa Lindestams blogg: Flygdag

söndag 14 oktober 2012

Flygdag

Idag byter vi ort, från Newport Newsweek, Virginia till Alabama. Det har varit händelserika dagar här, och det blir nog mer av den varan.
Vi har mötts av stor tillit. Amerikanarna både på helikopterbasen där våra svenska killar finns och på USS San Antonio visade upp sin bästa sida, allt öppnades för oss och vi fick mycket raka svar på våra frågor.
Det var svårare i Washington när alla parlamentariker var ute och valarbetade. Där träffade vi höga tjänstemän, men de hade svårare att svara rakt.
Politiker behövs! Vi spelar i en annan kategori, vi kan ändra förutsättningar medan tjänstemän måste rätta sig efter de förutsättningar som finns.
På måndag kväll är vi inbjuden på "rally" till politiker i Alabama. Vi vet inte vilket parti eller om de är oberoende (?) men det blir intressant.

Inga kommentarer: