Åsa Lindestams blogg: mars 2011

tisdag 1 mars 2011

Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet besökte Försvarsutskottet idag. Det börjar närma sig för SKB (Svensk Kärnbränslehanterings AB)att lämna in sin ansökan om hur de vill ta hand om det bränsle som ska långtidsförvaras.

Och självklart ber vi då de som granskar att komma in till oss för att berätta om vad som händer. Och då säger de att de tvekar lite, det måste utredas mera.

Avfallet ska ligga begravt i 100 000 år...och då måste allt vi någonsin kan göra bli så rätt det kan. Och ändå är det svårt. Men hur ska vi göra när de som utreder tvekar. Bifogar artikel som handlar om hur de tänker.

Visst blir jag orolig, det är inte ens de ännu födda eller ens påtänkta som kommer att få hantera de eventuella fel som kanske uppstår som drabbas. Känns inte bra!