Åsa Lindestams blogg: augusti 2013

söndag 25 augusti 2013

Förbundsmötet

Vilken kraft kvinnor har! Debattlusta och reflektion, argument och och frågor, fakta och känslor blandade i en härlig mix. Det kan inte bli annat än bra.
Den politiska plattformen landade in, små justeringar gjordes men i stort antogs den. Det är vårt politiska budskap framåt inför alla de val vi står inför, från kyrkoval den 15 september i år, EUP val till våren 2014 och sen det allmänna valet nästa höst.
Mattan är utrullad, nu är det bara att kliva på och vandra iväg!
Mina stora frågor här är barnomsorg på obekväm arbetstid, delad föräldrapenning och allas rätt till arbete och därmed rättvis lön.
Nu är vi igång! Kul! Jag älskar valarbete!

lördag 24 augusti 2013

Reflektion om SolbackakursenDen var superbra!
Att få delta i en kurs där vi får fakta, tid för reflektion om hur det fungerar, prova roller i ett spel som är möjligt relevant och därtill uttröttas och uppmanas jobba efter 13 timmars arbete med att läsa förordningstexter för Rikspolisstyrelsen var genialt.
Självklart arbeta vi inte 13 timmar varje dag, men en av de 5 dagarna gjorde vi det.
Och då kändes det att tankarna inte fungerade fullt ut, det var svårt att fatta rätt beslut och tänka strategiskt långsiktigt.
Jag lärde mig mycket genom mina kurskamrater och deras eget område genom att vi var tvingade att jobba under stark tidspress, genom skickligt genomfört teamarbete från start så "min grupp nr 4" ville vara bästa grupp, och genom mycket duktiga föreläsare.

Den sista gemensamma aktiviteten var Marinens musikkår. ÖB sa att med alla små detaljer kunde det vara en bra helhet, och det gällde både kursen och musikkårens framförande! Jag instämmer!

Stort tack till kursledning och kamrater!

söndag 18 augusti 2013

Solbackakursen

Äntligen har jag fått möjlighet att gå denna kurs, numera belägen i Sigtuna. Bra start med scenario där vi fick agera, repetition om regeringsformen med Helena Lindberg och sen Tomas Riis om omvärldsläget runt hela vårt klot. Känns som rivstart! Intressanta personer som kurskamrater! Strax middag efter förträfflig dag!
Härligt!

lördag 17 augusti 2013

Försvarets nedtrappning?

Idag säger Fredrik Reinfeldt att skattesänkningar är det som gäller för moderaterna och därmed regeringens förslag. Det betyder mindre pengar i statskassan och därmed mindre pengar till statlig verksamhet, och vem tror då att försvaret får mer pengar av regeringen?
Inte jag i alla fall!
Förvånad? 
Knappast!
Varje människa ska vara sin egen lyckas smed!
Pensionärer får skattesänkning med 50 kr i månaden!

Jag tror på kollektiva lösningar som svar på mångas bekymmer. Allt från förskola och gemensam sjukvård till gemensamma fungerande kommunikationer och en massa hyreslägenheter. Och försvar förstås...

onsdag 14 augusti 2013

10 socialdemokratiska punkter om försvarets framtid

  1. Sverige ska vara militärt alliansfritt. Sverige ska ha en egen trovärdig försvarsförmåga. Försvarsberedningen ska ta ställning till kapaciteten för det nationella försvaret. Vi anser att den ambitionsnivå som regeringen givit uttryck för är för låg.
  2. Ökat nordiskt samarbete. Det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet i Norden måste få en högre prioritet. Vi står bakom den nordiska solidaritetsförklaringen. De Nordiska länderna kan tillsammans bidra till en högre nivå av säkerhet och stabilitet. Ett fördjupat samarbete syftande till ett större gemensamt ansvarstagande inom ramen för Nordefco när det gäller övningar, operationer, utbildning, militär förmåga etc. är viktiga framtidsuppgifter. Ett långsiktigt och fungerande försvarsindustriellt samarbete bör inledas.
  3. Nej till EU-försvar - utveckla den fredsbevarande förmågan. Vi tar avstånd från ett gemensamt territorialförsvar inom EU. Vi säger nej till utvecklingen av ett EU-försvar, vi värnar den militära alliansfriheten och EUs solidaritetsklausul. Vi vill istället se EU utveckla sin "mjuka makt" och sin militära förmåga att ställa upp i FN-operationer.
  4. Bevaka den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. Rysslands militära förmåga kommer att förstärkas kraftigt fram till 2030. Utvecklingen måste studeras noggrant i försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys. Det som sker är en realitet som vårt land måste förhålla sig till.
  5. Stärkt fokus på Gotland. Gotlands har en unik geografisk position centralt i Östersjön och omges av en omfattande kommersiell trafik med gas- och olja samt en gasledning. En tydligare svensk marin närvaro är att förorda. Luftförsvaret i anslutning till Gotland bör stärkas.
  6. Minska soldatavhopp inom försvaret. Angrip den höga andelen soldatavhopp i försvaret genom att skyndsamt fullfölja uppgörelsen mellan regeringen och socialdemokraterna när det gäller översyn av löner, premier, bättre sociala villkor och villkor för vidareutbildning etc. Anslå ökade ekonomiska medel till förbandens övningsverksamhet.
  7. Stärk den folkliga förankringen. Inled arbete med att öka allmänhetens kunskaper och kompetens om hur man agerar i samband med kriser och konflikter. Med nuvarande utveckling riskerar den kompetens som idag finns att successivt försvagas.
  8. Värna svensk materielkompetens. Riksdagen bör fatta ett beslut om att bl a stridsflyget och ubåtssystemen är att betrakta som nationella säkerhetsintressen. Ett sådant beslut skulle vara en tydlig signal till omvärlden att vi värnar svensk kompetens och teknik som är särskilt kopplad till svensk militär strategi och våra unika förhållande.
  9. Ta den svåra situationen angående försvarsmateriel på allvar. Inled ett brett arbete som förankras i Sveriges riksdag om hur vi ska bearbeta problemet med det ofinansierade s k materielberget omfattande 30 miljarder kronor under 10 år. Hur denna fråga hanteras är inte enbart en angelägenhet för regeringen, utan kräver en bredare parlamentarisk öppenhet.
  10. Gör upp om en hållbar JAS-finansiering. Regeringen måste släppa sin omöjliga ståndpunkt om JAS finansiering. Det är dags att inse att det ofinansierade gapet på cirka 5.5 miljarder kronor under tio år är orimligt. Socialdemokraterna är beredda till en uppgörelse i frågan.

Dessa punkter offentliggjordes i januari 2013 i Sälen på konferens med Folk och Försvar. Skriver dem här på allmän begäran

tisdag 13 augusti 2013

Försvarsberedningens nya uppdrag

Läser igen, vet inte vilken gång i ordningen, de nya riktlinjer som vi fått av försvarsministern och därigenom från regeringen: Vi ska fullfölja det försvarsbeslut som togs 2009. Det inkluderar insatsorganisation med omedelbart gripbara förband, tillgängliga utan föregående återtagande, utformade, resurssatta och övade för sin uppgift.
Vi ska beakta förmågeutvecklingen i omvärlden o eventuella konsekvenser för insatsorganisationen samt förhålla oss till utvecklingen av de samarbeten som Sverige deltar i. Ev behov av justering när det gäller personalförsörjning o detta system ska övervägas.
Civila försvaret ska analyseras o lämnas förslag på. FMs behov av stöd från civil verksamhet vid höjd beredskap o krig ska inkluderas.
FMs förmåga att stödja samhället vid allvarliga olyckor o fredstida krissituationer ska analyseras.
Kostnader, ev effektiviseringar o rationaliseringar ska redovisas som konsekvenser.

Allt ska vara klart senast 31 mars 2014.

Om några dagar ska jag delta i "Solbackakursen" där vi ska prata krisberedskap. Det känns jättebra, har sökt den i flera år men inte fått gått. Som ledamot i Riksdagen får vi sällan utbildning, vi förväntas kunna saker ändå.

Med tanke på det otroliga regnväder som drabbade Söderhamn i helgen där vi på några timmar fick 150 ml regn så tror jag det finns en del att göra även på detta område. Vi blev inte varnade, ingen trodde att regnvädret skulle slå ner med sån kraft. All räddningstjänst var i arbete, både hel och deltider. Men visst behövde folk ännu mer hjälp.. Hörde att ca 100 villor tog in vatten och en mataffär dränktes helt. Vägar stängdes av och det var risk att nån bro spolades bort. Och då var det "bara" lokalt...

Det ska bli intressant att få starta upp FöB igen i september..

måndag 12 augusti 2013

Treterminssystem!

Vårt förslag om att studenter kan läsa in sina utbildningar på kortare tid presenterades idag av Stefan Löfven på SSU:s kongress.
Det här betyder att vi äntligen går ifrån ledigheten som var avsedd för ungdomar att kunna hjälpa till med skörden hemma (alltså för mycket länge sen ett behov för jordbruket)

Idag kan sommarlovet vara en tung tid att ta sig igenom för den student som saknar försörjning. Många tvingas återvända till föräldrahemmet för att få uppehälle. Nu kan de som vill läsa även på sommaren, vilket gör att de snabbare tar sig igenom utbildningen, inte behöver göra uppehåll för det långa sommarlovet (om de inte vill!) utan kan avsluta sina studier betydligt snabbare.

Det känns skönt att tillhöra ett parti som finns i framtiden!

Omnämnd i lunchekot 24 min 14 sek in!

söndag 11 augusti 2013

Greklands dilemma

 Läser SvD om Greklands ungdomar och den skyhöga arbetslösheten. Upplevde Grekland för ett par veckor sen, igen. Har varit på många öar, båtluffat, flugit, badat, ätit o verkligen tyckt om Grekland. Före deras ekonomiska kris. Så nu beslutade vi att prova igen. Och det var härligt!

Vi samtalade mycket med en ung kvinna som var uppväxt i Sverige men numera bosatt i Grekland på en av öarna. Vi pratade skatter, möjligheter, skolgång, att föda barn, hur man övervintrar, ja alla samtalsämnen fanns med.

De är verkligen utlämnade till sig själva! De betalar låg skatt och det gör att de måste bekosta livet själva. Och eftersom de måste klara sig när det kniper så samlar de på hög när de kan. Och självklart vill de inte betala mer i skatt för de anser att de inte får nåt för pengarna. Att föda barn kostar runt
45 000 svenska kronor. Visst finns allmän vård, men om nåt händer... Så det gäller att ha lite extrapengar.

På vår ö var det sig likt. Turister kom med färjor, maten var enormt god, solen lyste hela tiden och hav o pooler bjöd in. Ön levde 6 månader per år. Sen var det övervintring. Hotellen bommades igen, allt stängdes ner, inget fanns att göra. Man levde på de tillgångar man lyckats få in över sommarperioden.

Och så kommer det att fortgå. Vår nye kvinnlige vän hade en liten son. Hur gör du med skolan, frågade jag, ska han gå här i skola, i Aten eller i Sverige? Hon visste inte än, sonen var liten. Men skolan var inte så bra, berättade hon, utan det krävdes nog mera. Men hur skulle det lösas?

Greklands dilemma är svårlöst, att leva enbart av turism räcker inte. Men att ställa om ett samhälle är oerhört svårt. Idag är nästan 60% av ungdomarna arbetslösa, boende hemma hos sina föräldrar enligt tidningen. Vilken framtid går de till mötes? Att flytta utomlands kan vara en kortsiktig lösning men den slår tillbaka på landet som mister sina unga, sin framtid.

Entreprenörskap är viktigt, engagemang och vilja helt nödvändigt. Ändå blir det svårt!

lördag 10 augusti 2013

Att se igenom det ofattbara

Läser SvD idag om Sara som sålt sin kropp som 14-åring. Det är enligt tidningen många ungdomar i Sverige som säljer sina kroppar för pengar. Ibland handlar det om att straffa sig själv. Ibland handlar det om att de tror att de inte är nåt värda.
I vår föreställningsvärld tänker vi på att det är barn från familjer som har det sämre ställt, som lever uselt och behöver pengar. Men enligt tidningen förekommer det överallt, i alla samhällsklasser.
Så svårt det måste vara att förstå som förälder, att inse att ens son eller dotter mår så dåligt och att inte kunna ingripa.
Jag tänker direkt tillbaka på en situation jag upplevde som rektor. På en av de skolor jag ansvarade för hade flera barn svårt med matematik. Vi satt många kvällar, lärarna och jag, och funderade över hur vi skulle göra för att underlätta för dem. Nytt material, nytt sätt att undervisa, liten grupp?
Hösten gick. Matbespisningen slog larm så småningom, vissa åt enorma mängder lunch, särskilt på måndagmorgnar. Vi funderade igen... Kunde det vara så att de inte fick frukost hemma? Kunde det vara så att det även fattades mat för vissa barn på helgen?
Vi såg till att de kunde äta frukost på skolan för en billig peng.
Och helt plötsligt gick det lättare att räkna!!

När svaret är mångfacetterat och inte finns inom räckhåll kan vi ibland lösa bekymmer på fel sätt. Självklart fanns fler svårigheter, men om många tänker tillsammans blir det oftast bättre.

När det gäller försvaret får jag massor av tips och förslag från de redan insatta, i alla fall insatta i sitt eget område. "Bara just det här området får mer pengar så löser vi bekymret" är ibland den lösning som serveras mig.

Men hotbilder är så mycket svårare än kulor och krut. Den politiska situationen tillsammans med allt annat och rätt tillfälle kan ställa till massor. Eller inte. Och ibland kan vi inte förstå vad som händer framför våra ögon för vi har inte en referensram som över huvud taget stämmer.

Det gäller att samla på sig så mycket information som möjligt från så många olika ställen som det bara går. Och ändå kan svaret bli nåt helt annat. När det ofattbara inträffar.

torsdag 8 augusti 2013

Entreprenörskap

Hur svårt kan det vara?

Idag ville jag klippa mig! Alltså inte mig själv utan gå till en frisör och bli klippt.
Stack in huvudet nere på stan hos "första bästa" och frågade: Har du tid att klippa mig?
Hon svarade: Nej, jag har kunder nu. Min kollega kommer om 20 minuter, hon kan kanske göra det.
Kan jag få ett telefonnummer? sa jag.
Det fick jag...

Nästa frisör svarade på samma fråga:
Nä, jag har ingen tid.

Inget bra bemötande, alltså går jag aldrig dit igen. De båda har just mist en presumtiv kund. Jag bad inte om omedelbar tillfredställelse heller, utan de hade ju världens chans att säga: Om en stund, imorgon, nästa vecka...

Den tredje svarade: jag har strax nästa kund, men om du kommer till 14.30 så går det jättebra! Och så fick jag ett varmt leende...

Så strax ska min nye frisör klippa mig! Gissa vem jag tänker göra reklam för bland vänner och bekanta? Förutsatt att han klipper hyfsat, förstås...