Åsa Lindestams blogg: april 2014

tisdag 22 april 2014

Stefan Löfvens 4 punkter om det svenska försvaret

Eftersom jag fått många frågor om hur vi tänker om försvaret och hur våra satsningar ska se ut så väljer jag att kopiera in den text som Stefan Löfven använde på presskonferens häromdagen. 

Stefan Löfven svarar om vår satsning på försvaret:

Fyra punkter om försvaret

Låt mig också säga några ord om dagens nya utspel om försvaret. Mot bakgrund av den svåra situation som råder i Europa med en öppen konflikt i Ukraina måste diskussionen om det svenska försvaret ske ansvarsfullt.

Regeringens hantering av försvaret sett över åtta år har varit anmärkningsvärd. Nu är dags att göra ett bokslut och bringa ordning.
 
Alliansen lovade mycket i valmanifesten 2006 och 2010. Låt mig ta två exempel:

Alliansens valmanifest 2006
”Målet bör vara att Sverige skall ha 2000 kvinnor och män i utlandstjänst. Det kräver reell kapacitet samt en försvarsbudget som rymmer både nationella och internationella uppgifter.”.
 
Idag är färre än 400 insatta internationellt.
 
Alliansens valmanifest 2010
”Ett nytt närområdesperspektiv har tillförts försvarspolitiken. En insatsorganisation med stående och kontrakterade förband skapas för insatser i landet, i närområdet och internationellt. Den nya insatsorganisationen om cirka 50 000 personer ska vara på plats under 2014.”
 
Nu ser vi verkligheten – nya insatsorganisationen kommer i bästa fall kunna vara på plats 2023.

Jag har sett en mycket ogenomtänkt reform kring avskaffandet av värnplikten som skapat problem med personalförsörjningen. Om jag hade varit statsminister hade inte en så dåligt förberedd förändring kommit till riksdagen. Den antogs dessutom med ett fåtal rösters övervikt. Det är inte en ansvarsfull hantering av Sveriges försvar.

Regeringen har därtill gjort ekonomiska glädjekalkyler som inte matchat de mål som ställts upp. Det har också Riksrevisionen uppmärksammat i sin granskning. Låt mig åter citera. 

”Riksrevisionens samlade bedömning är att Försvarsmakten, vare sig idag eller på några års sikt, kan leva upp till riksdagens och regeringens samlade krav på insatsverksamheten”
 
Regeringen har även inom försvarspolitiken prioriterat skattesänkningar. Anders Borg aviserade en årlig rambesparing på 4 miljarder i Almedalen 2007 för att finansiera skattesänkningar. Sedan dess har politiken präglats av tvära kast och dålig styrning - idag har vi sett ännu ett exempel.

Dessutom antog de en felaktig säkerhetspolitisk strategi från start 2006. Deras ansats med ett försvar ”utifrån och in” det vill säga att försvaret av Sverige skulle börja i Afghanistan var fel. Försvaret av vårt land måste självfallet börja i Sverige. 

Statsministern har uppenbarligen styrt försvaret utifrån sin egen devis att det är ett särintresse. 

Ryckigheten är häpnadsväckande. Finansministern stod för bara några veckor sedan och aviserade 101 miljoner i ytterligare besparing. Jag tror inte att någon riktigt vet om denna besparing fortfarande gäller. Vi kommer hur som helst inte acceptera den.

Jag måste också kommentera att den finansiering som idag presenteras i delar bygger på att svenskar felparkerar – så kan inte det svenska försvaret finansieras.

   Jag vill att alla de förslag som statsministern fört fram idag analyseras. Därför behöver dessa förslag analyseras inom ramen för den försvarsberedning som nu arbetar.

JAG har hela tiden värnat en bred överenskommelse – endast så får försvaret arbetsro.

   Låt mig också konstatera att dagens utspel vittnar om att det svenska försvaret har problem. Det är därför inte seriöst att enbart diskutera ökade ekonomiska ramar och nytt materiel. 

Regeringens styrning har varit otillräcklig – det måste bli ordning och reda i försvarspolitiken. Det är också tydligt att personalförsörjningen är ett av huvudproblemen. Därför blev jag orolig när statsministern inte berörde detta med ett ord i sin artikel och det finns heller inga medel avsatta för att komma till rätta med problemen. Endast ännu en i raden av utredningar för att lappa och laga en i grunden dålig reform.
 
   Avslutningsvis. Regeringen presenterade i sin vårproposition inte några förslag på kort sikt för att förstärka försvaret. 

Vi kommer i vår budgetmotion att presentera 400 miljoner i ökade anslag till materiel (200) och förband (200). Dessa medel tas från anslaget internationella insatser för 2014. Vi säger som sagt också nej till regeringens administrativa besparing på 101 miljoner.
 
Stefan Löfven
Partiledare 
Socialdemokraterna
 
 
 

 

måndag 14 april 2014

Att inte hinna det jag vill

Mars tog all min kraft. Att skriva, blogga, sända brev som jag brukar har fått stått tillbaka. Familjen krävde närvaro. Men nu måste vardagen börja att existera som förr.
Försvarsberedningen går in i slutskedet efter vår förlängning till mitten av maj. Vi lyssnar av ambassadörer, våra egna med specialister och myndigheter. Nu snart ska vi skriva ihop vad vi vill åstadkomma med det svenska försvaret. Det mesta av texten är klart, två genomgångar är gjorda redan och nu väntar sammansättningen av helheten och det senaste tillägget om Ryssland och Ukraina.
Försvarsforum som varit på många platser i landet har varit välbesökta, tror jag närvarat på 5 hittills, Luleå i maj är kvar. Det har höjt intresset för försvaret och gett människor möjlighet att lyssna och ställa frågor till oss som finns i de inre kretsarna. Men missförstånden är många, de flesta tror att vi fått fria händer att lägga förslag om försvaret. Så är det inte! Vi måste utgå från samma inriktning som försvarsbeslutet 2009. Det civila försvaret som vi ska prata om handlar enbart om hur man ska stödja försvaret vid höjd beredskap och krig. 
Och visst blir det mycket ord, i mitt tycke för mycket. Men vi får se, vi kanske får igenom mer konkret text till slut...