Åsa Lindestams blogg: juli 2010

torsdag 8 juli 2010

Genderfrågan

Idag har jag lyssnat till Marit Nybakken, politiker i Norge, parlamentariker och medlem i Nato PA. Hon berättade om Norges genderarbete för att få ett land som ständigt utvecklas och är bra att bo i.
98% av norska män tar ut barnledighet. Tidigare var en norsk minister, numera premiärminister, föregångare i Norge genom att besluta att ingen fick börja jobba före 9.00 på morgonen, därför att han skulle lämna sina barn till förskola och skola. Även en minister tar ansvar för sina barn. Numera delar norska män och kvinnor föräldraskapet lika. Därför är Norge ett rikt land, så som alla länder där jämställdhet råder.
Hon berättade också att det var en väg att gå att förändra lagar: mot våld, mot våldtäkt, mot att köpa sex osv, men att lagar även är normativa.
Norge gav och ger också kurser i "Women can do.." över hela världen, dom gör att kvinnor får makt över sitt liv.
Hon var ändå självkritisk, även om de kommit oerhört långt finns mer att göra: bland annat kvinnliga soldater saknas i norska utlandsstyrkan.
Men att ligga etta i världen på börsnoterade företag där kvinnor finns i minst 40% av styrelserna är inte dåligt - och dessutom är många världsledande!
Där ligger vi i Sverige efter - ännu...

tisdag 6 juli 2010

OSSE i Oslo

Just nu befinner jag mig i Oslo för Organistationen för Samarbete och Säkerhet i Europa, vårt sommar möte går av stapeln just nu. Efter att vår ordförande/president Joao Soares öppnat mötet så är ordet nu talmannen i Norges Storting, Dag Terje Andersen som pratar om vad vi som parlamentariker kan göra vad gäller korruption.
Han pratar om hur vi kan förändra lagar, se till att polis och andra gör sin del av arbetet.
Det kan förstöra ett lands hela framtid om man inte orkar och vågar sätta stopp för korruptionen.
Sen pratar Jonas Gahr Störe, utrikesminister i Norge om lagar, korruption och kriminell verksamhet och hur det ska bekämpas.

Efter det här kommer vi att ha ett särskilt möte om Kirgistan. De har delegater här. Rosa, presidenten, som deltog i mötet i Wien som parlamentariker, är nu kvar i Kirgistan. Enligt källor är hon nu president i 1½ år och ska sen avgå inför nyval. Hoppas hon klarar av det.