Åsa Lindestams blogg: februari 2014

måndag 24 februari 2014

Framtidens arbetsmarknad kräver kunskapsgymnasium


 (Införd i Arbetarbladet 140224)

Utbildning blir ett allt viktigare krav på arbetsmarknaden. Vi ser därför med oro på att var femte ungdom i Sverige går utan arbete och skolresultaten fortsätter falla. Alltför många ungdomar hoppar av sina gymnasiestudier och allt färre unga väljer yrkesprogram trots att SCB visar att det kommer efterfrågas yrkesutbildad arbetskraft inom flera branscher. Enligt Svenskt Näringsliv skulle en fjärdedel av dem som valt högskoleförberedande program valt ett yrkesprogram om de gett behörighet till högskolan. Så här kan vi inte ha det, unga människor måste rustas för att möta framtiden och Sverige måste rustas för att fortsätta konkurrera med kunskap - inte låga löner. Då krävs att vi investerar i utbildning genom att stärka skolan i grunden och lägga om gymnasieskolan. Dagens och morgondagens unga ska ha den bästa chansen till utbildning och jobb.

 Vi vill därför:
 

 Införa en obligatorisk gymnasieskola. De ungdomar som inte har gymnasieutbildning möter en mycket kärv arbetsmarknad och många tvingas försörja sig genom försörjningsstöd. Socialdemokraterna kommer därför att göra det som regeringen har misslyckats med: höja kunskapskraven genom att göra gymnasiet upp till 18 år obligatoriskt.  

  • Se till att alla gymnasieprogram ger grundläggande behörighet till högskolan. Regeringen valde 2011 att ta bort högskolebehörighet i yrkesprogrammen. Året efter föreslogs ettårigt gymnasium helt utan teoretiska ämnen. Björklunds reformer blev både en flopp och ett svek mot unga som flydde från yrkesprogrammen och lärlingsutbildningarna. Socialdemokraterna kommer därför att förändra yrkesprogrammen så att de leder till högskolebehörighet utan att eleverna tvingas göra tillval. Unga som inte får med sig tillräckliga kunskaper från gymnasiet har det svårt i dag, och kommer att få det än svårare i framtiden.

  • Utveckla yrkesprogrammen till yrkescollege. Näringslivet är i behov av kvalificerade yrkesarbetare, men har rekryteringssvårigheter redan idag. Samtidigt är avhoppen från lärlingsutbildningen och yrkesprogrammen oroväckande många. Vi vill införa yrkescollege där arbetsgivarna aktivt deltar i utbildningens utformning, kvalitetssäkring och beslut om antalet utbildningsplatser. Kvaliteten i utbildningen höjs genom gemensamt ansvar mellan arbetsmarknadens parter och skolans huvudman.  

Vi socialdemokrater har slagit fast att full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Jobb och utbildning går före allt annat. Vårt mål är att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Då krävs investeringar i utbildning – inte fler ideologiskt motiverade skattesänkningar och privatiseringar.


Ibrahim Baylan (S), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Åsa Lindestam (S), riksdagsledamot från Gävleborgs län

 

tisdag 11 februari 2014

Nu börjar kampen om de ungas röster


Den 25 maj är det EU-val och nu börjar politikerna visa upp sig. Förutom parti- och

personröster handlar det om att få folk att gå till valurnorna. I fredags pratade EUparlamentarikern Jens Nilsson (S) med unga i Söderhamn.

Vid förra EU-valet röstade endast 45 procent av svenskarna. Nu är ambitionen att nå 50, men helst 55 procent.

Det är också anledningen till att Socialdemokraterna valt att påbörja valkampanjen. Jens Nilsson är Norrlands enda EU-parlamentariker och vill gärna sitta kvar.

– EU-valet blir bara viktigare och viktigare eftersom många stora frågor behandlas och avgörs av parlamentet. Och det går faktiskt att påverka, säger han när vi träffas i ett klassrum på Staffangymnasiet. Framför honom sitter ett gäng grabbar i elprogrammet.

De är fyllda 18 och får rösta i både EU-valet och i kommun-, landstings och riksdagsvalet i höst. De är med andra ord viktiga för alla partier.

– Självklart vill vi nå förstagångsväljarna. Vi är angelägna om att få med oss de unga, säger Jens Nilsson och får medhåll av riksdagsledamoten Åsa Lindestam.

I dag är 60 procent av de kommunala besluten påverkade av EU:s regelverk. Så även om man inte har tänkt på det så är det som händer i EU en del av folks vardag. Och då handlar det alltså om att välja politisk färg.

När alla i klassen säger att de tänker rösta, skiner Åsa Lindestam upp. Då stämmer det som de har haft på känn, att det finns ett större politiskt intresse bland unga i dag  än vid förra valet.

– För oss handlar det framför allt om att minska arbetslösheten. Vi vill få unga i arbete och för att nå dit måste vi satsa på utbildning, bra och aktuell utbildning. Vi vill även ge Arbetsförmedlingen större möjligheter så att de kan ge människor vad de behöver för att kunna komma ut i jobb, säger hon.

För henne och partikamraterna handlar det nu om ett hårt arbete fram till valen. Just nu känner de att de politiska vindarna blåser åt rätt håll, men mycket kan hända under resans gång.

 – Visst känner jag en viss oro för valet i höst. Det är därför vi måste ligga på hårt redan från starten, säger Åsa Lindestam.

När klassen får frågan om de har bestämt sig för hur de ska rösta vrider många på sig, nej, inte än ...

Text

Åsa Kastman, journalist på HelaHälsingland/Söderhamnskuriren

fredag 7 februari 2014

EU-parlamentariker Jens Nilsson

Idag fick vår Arbetarkommun besök av Jens Nilsson, vår EU-parlamentariker. Vi startade dagen med besök på vår ännu inte öppnade ALU-center där vi invigde fikaavdelningen.
Jens berättade om vikten av att gå och rösta i kommande EU-parlamentsval den 25 maj. Vi pratade om hur det hänger ihop med Sveriges arbetslöshet och resten av EU och hur viktigt det är för oss att Europa handlar för att vi ska få exportera, och därmed få mer jobb hos oss i Sverige. Och genom detta behövs även andra arbeten för att det ska snurra hos oss.

Sen fick vi imponera på honom genom att visa upp ResursCentrum. Efter diverse olika teckningar på en whiteboard enades vi om att Söderhamn är unikt i samarbete med kommun, Arbetsförmedling och socialtjänst. Vi har lyckats fått många fler i jobb genom samarbete.

Staffangymnasiets elkillar fick också en påhälsning och då kom även SöderhamnsKuriren på besök, hoppas det blir bra reportage och bilder.

Vi avslutade med möte på Kulturens Hus och (S)eniorklubben. Intressanta diskussioner om pensionärer och vad partiet egentligen sagt om att minska gapet i skatt för den gruppen. Tur att det finns Ipad så jag kunde läsa högt vad vi uttryckt i bland annat Aftonbladet på debattsidan.

Stort tack, Jens för en bra dag!