Åsa Lindestams blogg: december 2014

torsdag 18 december 2014

Nato eller inte?


Vi har varit förskonade från krig i Sverige i 200 år. Vad beror det på? En väl genomförd politik?
Det är många länder som har ett stort förtroende för vår utrikespolitik och det är av största vikt för varje land att det är så. Sverige har med diplomati, genom medling och förhandling skaffat sig ett anseende i världen som en fredlig nation. Vi är ett land som har stor respekt för FN, för folkrätten och för de mänskliga rättigheterna.

Att då ansöka om medlemskap i Nato skulle innebära en mycket stor geopolitisk förändring då vi är det tredje största landet till ytan i Europa.

 Det är viktigt att upprätthålla ordningen på sitt eget territorium, och det är också viktigt att andra länder vet att man kan lita på oss, att ordningen upprätthålls. På samma sätt är det viktigt att polis har laglig rätt att använda våld för att upprätthålla lag och ordning.
Vi står för en alliansfrihet som innebär att när vi samarbetar med andra länder och exempelvis sänder trupp till andra länder (självklart med FNs mandat) så tas beslut i Sveriges riksdag om detta. Vi står i färd med att fatta beslut om operation Atalanta nu, och även en supportstyrka till Afghanistan som stöd till den afghanska armen. Men vi ska inte delta i strider.
Vi står också i begrepp att tillsammans med Finland utveckla delar av vårt försvar i fredstid. Vi kommer att basera fartyg i samma hamnar, vi kommer att kunna kommunicera krypterat och vi kommer att fortsätta dela sjölägesinformation. Här kommer vi att steg för steg se igenom vad som behöver förändras för att vi ska kunna samarbeta så mycket det är möjligt i fredstid. Vi får därmed större möjligheter att öva tillsammans vilket vi behöver.
Vi samarbetar i stridsgrupper inom EU och just nu står vår stridsgrupp NBG15 beredd att axla sitt ansvar från januari 2015 i ett halvår framåt. Vår stridsgrupp består förutom Sverige av Finland, Norge Estland Lettland, Litauen och Irland. Övriga länder i Europa gör lika på andra tider.

 Vi övar tillsammans med Nato i NRF när vi så beslutar.

 USA ville basera missiler i Polen. Vilken betydelse hade det för det som hände i Georgien och Ukraina?

 Vad skulle då ett medlemskap i Nato kunna innebära? Vi måste säga ja till den kärnvapendoktrin som Nato står för, vi måste kunna ta emot kärnvapen på svensk mark. Gränsen mellan Nato och Ryssland flyttas närmare. Vid ett medlemskap även för Finland blir gränsen direkt i anslutning till Ryssland.

Vi får basering av kärnvapen, av främmande trupps närvaro konstant i vårt land, vi får staber från andra länder som kommer att verka i vårt land, vi får vapen, krigsfartyg, flyg, drönare på svensk mark.

Vi får en ökad spänningsnivå och förstärkt rysk närvaro i Östersjön.

 Därför är det bra med samarbete med Finland, med övriga nordiska och baltiska länder, med EU och Natos övning NRF. Men ett medlemskap i Nato skulle innebära alltför många negativa konsekvenser för vårt land.

 Åsa Lindestam

Försvarsutskottet(S) vice ordförande